Na 3 jaar weer een mooie processie

Op 18 juni was na 3 jaren er weer een processie in Asselt. Voor en door de gezamenlijke parochies van Asselt, Boukoul en Swalmen.

Doel van de processie is het Allerheiligste in een monstrans op plechtige wijze door de straten van de parochie mee te dragen.

Met vereende krachten heeft de processie opnieuw kunnen plaatsvinden. Nadat succesvol vrijwilligers zich hadden aangemeld om mee te helpen bij de voorbereidingen en uitvoering, kon alles van start. Na de nodige planning en voorbesprekingen werd op vrijdag 16 juni en zaterdag 17 juni gestart met de voorbereidingen. De inrichting van het vertrekpunt, het opzetten van de Hemel, het klaarmaken van de vaandels en het maken van het bloemenperk bij het rustaltaar als belangrijkste voorbereidende activiteiten. Ook dit jaar werd de processie muzikaal opgeluisterd door de koninklijke harmonie St. Caecilia uit Swalmen. St. Dionysius werd wederom gedragen door leden van de carnavalsvereniging de Aartjes.

De foto’s bij dit bericht zijn gemaakt door Francina Kedong en Peter Keijzers-Elst.

Dank aan iedereen die heeft meegeholpen en meegedaan van het organiserend comité vanuit het bestuur: Wim Beurskens, Thijs van Egeraat, Frans van Gemert en Albert van Herten.