Wanneer we iets willen zeggen, hebben we niet altijd woorden nodig. We kunnen de deur achter ons dichtsmijten, op ons voorhoofd tikken, doen of we gapen… Iedereen begrijpt het. Een mooier voorbeeld: een meisje ontvangt op haar verjaardag een bos rode rozen en ze kent de verlegen jongen die ze haar stuurt. Als ze iets om die jongen geeft, zijn die rode rozen voor haar iets warms, iets gloeiends. En als die jongen in zijn vrije tijd nog een rood hart op een briefkaart knutselt met een pijl erdoor… nou wat denken we dan?

Dat hart en die rozen betekenen iets anders dan ze zijn: een lichaamsdeel, een bloem. Zij betekenen liefde, zij worden gebruikt als een teken van liefde. Maar we moeten het kunnen verstaan. We moeten er “gevoelig” voor zijn. Sommige mensen zijn blind voor tekens. Zij zien alleen wat er staat, denken soms dat zij nuchter zijn, maar vaak is het alleen een tekort aan verbeeldingskracht. Anderen zijn heel gevoelig en verstaan spontaan een teken.

In het levensverhaal van Jezus, de Evangeliën, spelen tekens een belangrijke rol. Van de ene kant zien we dat mensen hun geloof in Jezus uitdrukken in een teken. De eerste apostelen: “zij trokken hun bootjes op het droge, lieten alles achter en volgden Hem.” Een zieke vrouw drukt haar geloof uit door het kleed van Jezus aan te raken. De zondares Magdalena drukt haar vertrouwen in Jezus uit door zijn voeten te kussen. Jezus verstaat die tekens: “uw geloof heeft u gered, uw zonden zijn u vergeven.” Jezus van zijn kant maakt ook gebruik van tekens. Hij omhelst kinderen om hen te zegenen. Hij legt zieken de handen op. In de tekenen van brood en wijn geeft Hij zichzelf bij het Laatste Avondmaal.

Na Jezus’ dood begonnen tekenen een belangrijke plaats in te nemen in de gemeenschap van Zijn volgelingen. Dat was Jezus’ opdracht. Degenen die in Hem geloofden, moesten hun geloof kenbaar maken door zich te laten dopen en aan dat teken verbond Jezus het heil van de mens: “Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zijn heil vinden.” Door dergelijke tekenen van het geloof begon de kerk haar zichtbare vorm te krijgen, zij werd herkenbaar als de kerk van Jezus.

Onder vele tekenen van geloof die men in de kerk vindt zijn er zeven met een heel bijzondere betekenis. Men noemt ze Sacramenten: tekenen waarin de mens zijn geloof in Jezus uitdrukt, en Jezus niet alleen zijn gaven van verlossing uitdrukt maar ook werkelijk geeft.

De zeven Sacramenten van de Kerk

Doop

Doop Doop van volwassenen en/of kinderen? Jazeker, dat kan, zowel uit de parochies Asselt – Boukoul – Swalmen, alsook van buiten onze parochies .  Bent u zoekende naar de zin van uw leven? En denkt u er over om daar serieus een antwoord op te vinden. Dan bent u bij ons aan het juiste adres. […] Verder lezen...


Eerste Heilige Communie

EERSTE HEILIGE COMMUNIE  Voorbereiden op de Eerste Heilige Communie? Jazeker, dat kan. Ook in onze parochie. Kinderen kunnen zich in onze parochie voorbereiden op de Eerste Heilige Communie. De lessen worden gegeven door de pastoor. Er is een Communiegroep in onze parochie. Deze is verantwoordelijk voor het praktische aansturen en begeleiden van de communievoorbereiding. De […] Verder lezen...


Vormsel

VORMSEL   Voorbereiden op het Heilig Vormsel? Jazeker, dat kan. Ook in onze parochie. Kinderen kunnen zich in onze parochie voorbereiden op het Heilig Vormsel. De lessen worden gegeven door de pastoor. Om het jaar is er de mogelijkheid om het Heilig Vormsel te ontvangen. Dit is toegankelijk voor zowel kinderen als ook voor volwassenen. […] Verder lezen...


Boete en Verzoening (Biecht)

BOETE EN VERZOENING (BIECHT)   Wilt u biechten? Jazeker, dat kan. Ook in onze parochie. Wat is de biecht? Eenvoudig gezegd: een gelegenheid om een verbroken of beschadigde relatie met God te herstellen. In het dagelijks leven kun je dingen doen waarvan je oprecht spijt hebt. Je slaapt er soms zelfs slecht van. Spijt jegens […] Verder lezen...


Huwelijk

HUWELIJK Willen jullie trouwen en wonen jullie in onze parochies Asselt, Boukoul of Swalmen, of buiten onze parochies? Jazeker, dat kan.  Het huwelijk is wel de mooiste spiegel die God ons voor houdt om te ontdekken hoeveel Hij van je houd. Heb je een vriendschap gevonden die alles overstijgt wat je tot nu toe hebt […] Verder lezen...


Priesterschap

PRIESTERSCHAP Wilt u het over het priester-zijn hebben? Jazeker, dat kan. Ook in onze parochie. Het priesterschap is wel het mooiste geschenk  wat een mens te beurt kan vallen in het leven. Ja, het wereldlijke denken begrijpt er maar weinig van, dat is overduidelijk. Maar er schuilt een wonderlijk leven in het priesterschap. Tevens zijn […] Verder lezen...


Ziekenzalving

Ziekenzalving De ziekenzalving ontvangen? Jazeker, dat kan. Ook in onze parochie. De heilige ziekenzalving is een heel bijzonder waardevol sacrament. Het is de genadevolle voltooiing van ons Heilig Doopsel. Door de ziekenzalving wordt een mens volledig opgenomen in de liefde van God. Ziekenbezoek en/of ziekencommunie Bent u niet in staat om langs te komen en […] Verder lezen...