"Onze toren als herboren"

Grote restauratie toren Lambertuskerk Swalmen

De toren van de Lambertuskerk is aan een grote restauratie toe. Bouwkundigen hebben in samenwerking met het Bisdom ons hiertoe geadviseerd, mede ook omdat de veiligheid in het geding is. Die kosten bedragen 400.000 euro, maar 114.158 euro moet door de parochie zelf worden opgebracht. Hiertoe is vanaf 5 maart 2018 een grote actie gestart. Dit is de dag, waarop de restauratie is begonnen.

De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.

Resteert dus echter nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." .

U kunt uw vrijwillige bijdrage voor onze toren overmaken op bankrekening nr. NL55 RABO 0150 3005 65 t.n.v. parochie H. Lambertus Swalmen, o.v.v. restauratie toren

Het kerkbestuur van de parochies van de Heilige Lambertus, het Woord Gods en de Heilige Theresia van Boukoul.