Nieuwsarchief

20-01-2021 | PAROCHIE AGENDA 2021 SWALMEN – BOUKOUL

PAROCHIE AGENDA 2021
SWALMEN – BOUKOUL

01 jan. Nieuwjaar, 10.30 H. Mis, Lambertuskerk

17. febr. Aswoensdag
09.00 uur
H. Mis, met het uitdelen van het Assekruisje, Boukoul
19.00uur H. Mis,
met het uitdelen van het Assekruisje, Lambertuskerk
28 mrt. Palmzondag
09.00 uur H. Mis, Boukoul
10.30 uur H. Mis, Lambertuskerk

01 april Witte Donderdag, 19.00 uur Plechtige H. Mis,
Lambertuskerk

02 april Goede Vrijdag
15.00 uur, Stille dienst en Kruisweg, Lambertuskerk
19.00 uur, Goede Vrijdagdienst en Kruisverering,
Lambertuskerk

03 april 20,00 uur, Plechtige Paaswake, Lambertuskerk

04 april Hoogfeest van Pasen - 1ste Paasdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

05 april 2de Paasdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

27 april Koningsdag, 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

04 mei Dodenherdenking, 19.00 uur , Herdenkingsdienst

13 mei Hoogfeest van Hemelvaart
09.00 uur H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis , Lambertuskerk
12.30 uur, 1ste Communie,
basisscholen Swalmen en Boukoul, Lambertuskerk

23 mei Hoogfeest van Pinksteren - 1ste Pinksterdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

24 mei 2de Pinksterdag
10.30 uur, H. Mis Lambertuskerk

06 juni Hoogfeest Sacramentsdag
10.00 uur, H. Mis met aansluitend de Sacramentsprocessie

15 aug. Hoogfeest Maria-Ten – Hemel-Opneming
10.30 uur, H. Mis

19 sept. Kermis Swalmen

31 okt. Hoogfeest van Allerheiligen
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Swalmen
14.00 uur, Allerzielendienst,
aansluitend grafzegening op het kerkhof, Boukoul
15.30 uur, Grafzegening, Kerkhof Bosstraat, Lambertuskerk

24 dec. Kerstavond
17.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis, Boukoul
21.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
23.00 uur, Plechtige Kerstnachtmis, Lambertuskerk

25 dec. Hoogfeest Geboorte van Jezus - Kerstmis
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
26 dec. 2de Kerstdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

1 jan. 2022 10.30 uur, Nieuwjaar, H. Mis, Lambertuskerk

H. MISSEN IN DE OVERIGE WEKEN
PAROCHIE H. LAMBERTUS / WOORD GODS SWALMEN:
zaterdag: 19.00 uur, zondag: 10.30 uur, donderdag: 09.00 uur

Lambertuskerk
elke eerste vrijdag van de maand van 19.00 -20.00 uur
aanbidding van het Heilig Sacrament
vrije inloop

PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL
zondag, 09.00 uur, woensdag: 09.00 uur

13-01-2021 | Overleden pater Jan Dingelstad

Overleden pater Jan Dingelstad ( 98 jaar )
dat hij mag rusten in vrede.

De Uitvaart is op dinsdag 19 januari om 10.30 uur
in de Lambertuskerk Swalmen

06-01-2021 | TARIEVEN 2021 SWALMEN - BOUKOUL - ASSELT

H. LAMBERTUSPAROCHIE / H. THERESIA SWALMEN / BOUKOUL
TARIEVEN 2021
- Eenvoudige dienst door de week € 10,00
- Weekendmis € 20,00
- Jubileumdienst €250,00
- Huwelijksmis €425,00
- Doopdienst € 40,00

- Uitvaartdienst zeswekendienst €425,00
- Alle genoemde diensten zijn exclusief de kosten van het koor / dirigent
€100,00
- Begeleiding door priester naar crematorium €425,00

Grafkosten
- Graf delven €500,00
- Grafrechten per periode van 20 jaar €620,00
- Grafruimingskosten €260,00
- Verlenging grafrechten voor 10 jaar €310,00

- Grafkosten kind (inclusief grafrechten voor 20 jaar en ruimingskosten) €350,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar €100,00
- Ruiming kindergraf € 50,00


- Bijzetting van een asbus (inclusief grafrecht 20 jaar) €415,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar € 100,00
- Ruimingskosten van een urn € 50,00
Naar gelang de hoogte van het bedrag waarmee wordt deelgenomen aan de kerkbijdrage, wordt korting verleend op huwelijks-, jubileum uitvaartdiensten
Bij deelname van minimaal € 110,00 per jaar worden er geen en kosten in rekening gebracht voor huwelijks- en uitvaartdiensten.
==================================================

H. DIONYSIUS PAROCHIE ASSELT
TARIEVEN 2021
VOOR NIET PAROCHIANEN

- Jubileumdienst €500,00
- Huwelijksmis €900,00
- Doopdienst €150,00
- Uitvaartdienst en zeswekendienst €850,00
- Alle genoemde diensten zijn exclusief
de kosten van het koor / dirigent €100,00
- Begeleiding door priester naar crematorium €425,00

23-12-2020 | LAMBERTUSBODE JANUARI 2021

Lambertusbode
Jaargang: 2 nummer: 1 2021
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 januari t/m 31 januari 2021

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. van Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 2 omvat: 1 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 15 januari 2021 - 12.00 uur.
De Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 8 en 22 januari
14.30 uur Amaliahof 15 en 29 januari


KERKAGENDA:

Vrijdag 1 januari NIEUWJAAR en MOEDER GODS “Zegen over allen”
10.30 uur Swalmen (max. 30 personen???)

Zaterdag 2 januari
19.00 uur Swalmen (max. 30 personen???)

Zondag 3 januari DRIE KONINGEN “Licht over ons opgegaan”
9.00 uur Boukoul (max. 30 personen???)

10.30 uur Swalmen (max. 30 personen???)
Jrd. Piet Leppers;
pastoor René Adriaens vwg. verjaardag;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen.
Vrijdag 8 januari
19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Er is voldoende veilige plaats in de kerk.

Zaterdag 9 januari
19.00 uur Swalmen (max. 30 personen???)
Maria, Annie en Lies Pijpers en familie;

Zondag 10 januari: DOOP VAN DE HEER ”Mijn Veelgeliefde ”
9.00 uur Boukoul (max. 30 personen???)
Overl. ouders Wiel en Annie Munnichs-Niessen.

10.30 uur Swalmen (max. 30 personen???)
Jrd. Annie Ramakers;
Overl. ouders Loek Verstappen en Mia Verstappen-Perriëns.

Zaterdag 16 januari: m.m.v. Marco Suvarnosaroto
19.00 uur Swalmen (max. 30 personen???)
Jrd. Nellie Dingelstad-Kleuskens en Wiel Dingelstadt.
Jrd. Susan Beek

Zondag 17 januari: 3e Zondag door het jaar ”Hij komt langs”
9.00 uur Boukoul (max. 30 personen???)

10.30 uur Swalmen (max. 30 personen???)
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;

Dinsdag 19 januari
10.30 uur Uitvaart pater Jan Dingelstad


Zaterdag 23 januari
19.00 uur Swalmen (max. 30 personen???)
Jrd. Truus Clumpkens-Geerlings;
Gerard Derks.

Zondag 24 januari: 4e zondag door het jaar
“Breng de Blijde Boodschap“
9.00 uur Boukoul (max. 30 personen???)
Jrd. Jan Damen.

10.30 uur Swalmen (max. 30 personen???)
Ouders Sieben–Hermans;
Ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg; Jo Schouenberg;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen.

Zaterdag 30 januari
19.00 uur Swalmen (max. 30 personen???)
Jrd. Karel en Lien Konings-Hendriks;
Jrd. Jan Simons.

Zondag 31 januari: 4e Zondag door het jaar “Vrijspreken“
9.00 uur Boukoul (max. 30 personen???)
Voor alle levende en overleden parochianen.

10.30 uur Swalmen (max. 30 personen???)
Jrd. Anna Geurts.

KERKJOURNAAL

1. Zalig Nieuwjaar. Ook in deze bijzondere tijden. Omdat wij wederom dit hele jaar uitgenodigd zijn ons hele hebben en houden in Gods hand te leggen. Een nieuw jaar, dat geeft hoop op genezing van alles wat een mens kan bedrukken. Ons leven is: niet weten wat de dag van morgen brengt. Juist hierom zijn we door ons gebed zo vertrouwd geraakt met God. Dat Hij er voor zorgt dat het ons goed gaat en we niet uit de bocht vliegen als rampen ons treffen. En als er toch onverhoopt iets of iemand ons pad kruist, dat we dan “kracht naar kruis” mogen ontvangen. Feitelijk zijn we ons hele leven in goede handen, maar ja dat geloven we niet altijd even gemakkelijk omdat het soms best moeilijk kan zijn wat we meemaken. Gelukkig zijn we niet helemaal alleen aan ons zelf overgeleverd. In nood mogen wij er zeker van zijn dat God mensen naar ons toe stuurt om te helpen. Ik hoop voor het komende jaar dat u zich ook voor God open stelt om te helpen als iemand in nood is. Dan maken wij die liefde van God tot onze eigen liefde en wordt die kleine wereld om ons heen een stukje hoopvoller en zeker mooier.
Pastoor Crasborn.

2. Corona houdt de kerk in de greep met betrekking tot het aantal toegestane bezoekers momenteel 30. Via de media hoort u of dit verandert de komende weken.

3. In januari van elk jaar worden we er op gewezen dat de kerk uw financiële ondersteuning nodig heeft. Een dankjewel voor uw bijdrage het afgelopen jaar en ik en wij hopen dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen. Elk jaar moeten vele rekeningen betaald worden, van aanmaakkooltjes voor de wierook tot zeep in de toiletruimte en alles wat daar tussen zit. Wij hopen dat we op u mogen rekenen.
Vraag ook naar de belastingvoordelen van een periodieke gift, dit is echt aantrekkelijk en goed voor u en de kerk. Varen op de automatische piloot met bijvoorbeeld een tientje per maand is bij veel mensen pijnloos en de kerk is er zeer mee geholpen. Heel veel dank, uw penningmeester Lambert Smeets.

27-11-2020 | Corona ! Geef vandaag voor onze kerk van morgen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Corona heeft tal van sectoren in de samenleving getroffen. Heel wat bedrijven hebben het moeilijk, omdat ze inkomsten zijn misgelopen. Je zou er misschien niet meteen aan denken, maar dat geldt ook voor de parochie. Doordat er heel lang geen vieringen met publiek konden plaatsvinden, zijn de inkomsten ook teruggelopen. Terwijl de kosten voor de parochie wel gewoon doorliepen. Ook het pastorale werk ging gewoon door.
Laat de parochie daarom niet in de steek: steun uw eigen plaatselijk kerk en geef dit jaar iets extra’s aan Kerkbalans. Zonder uw bijdrage kan de parochie haar werk niet blijven doen. De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn; hiervoor kunt u een Belasting Aangifteformulier afhalen bij ons parochiekantoor. Steun ons en maak s.v.p. een bijdrage over op rekeningnummer:
IBAN: NL 55 RABO 0150 3005 65 t.n.v. parochies Swalmen, o.v.v. coronabijdrage
Met vriendelijke dank en groet,
Het Kerkbestuur van de Parochie Asselt – Boukoul - Swalmen


Corona heeft tal van sectoren in de samenleving getroffen. Heel wat bedrijven hebben het moeilijk, omdat ze inkomsten zijn misgelopen. Je zou er misschien niet meteen aan denken, maar dat geldt ook voor de parochie. Doordat er heel lang geen vieringen met publiek konden plaatsvinden, zijn de inkomsten ook teruggelopen. Terwijl de kosten voor de parochie wel gewoon doorliepen. Ook het pastorale werk ging gewoon door.
Laat de parochie daarom niet in de steek: steun uw eigen plaatselijk kerk en geef dit jaar iets extra’s aan Kerkbalans. Zonder uw bijdrage kan de parochie haar werk niet blijven doen. De parochie is door de Belastingdienst als ANBI erkend. Dat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn; hiervoor kunt u een Belasting Aangifteformulier afhalen bij ons parochiekantoor. Steun ons en maak s.v.p. een bijdrage over op rekeningnummer:
IBAN: NL 55 RABO 0150 3005 65 t.n.v. parochies Swalmen, o.v.v. coronabijdrage

Met vriendelijke dank en groet,
Het Kerkbestuur van de Parochie Asselt – Boukoul - Swalmen

18-11-2020 | OPGAVE MISINTENTIES KERSTMIS 2020 BOUKOUL / SWALMEN

Misintenties voor Kerstmis 2020 kunnen voor vrijdag 4 december,
schriftelijk of telefonisch worden doorgegeven bij
het Parochiekantoor, Brugstraat 2, telefoon 0475- 506829
op woensdag of vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

H. Missen tijdens Kerstmis:

Lambertusparochie Swalmen
Kerstavond 24 dec.; 17.00 uur
21.00 uur
23.00 uur

1ste Kerstdag 25 dec.; 10.30 uur
2de Kerstdag 26 dec.: 10.30 uur
Zondag 27 dec. 10.30 uur

Theresiaparochie Boukoul
Kerstavond 24 dec.; 19.00 uur

1ste Kerstdag 25 dec.; 09.00 uur
2de Kerstdag 26 dec.: geen H. Mis
Zondag 27 dec. 09.00 uur

24-04-2020 | Wat is de geestelijke communie?

Wat is de geestelijke communie?
Door de coronacrisis vinden er al een hele tijd geen eucharistievieringen met kerkgangers plaats. Veel gelovigen volgen de vieringen op televisie of internet. Maar bij zo’n ‘digitale mis’ kun je natuurlijk niet de communie ontvangen. Dit betekent dat duizenden kerkgangers nu al wekenlang geen communie hebben gekregen. Als alternatief kent de Kerk de ‘geestelijke communie’. Maar wat is dat nu eigenlijk?
De geestelijke communie is het verlangen van gelovigen om de communie te ontvangen, zonder dat dit fysiek kan. Het betekent eigenlijk: je zo zeer met de eucharistieviering verbonden voelen, dat je de communie in gedachten ontvangt. Dit kan door een mis op televisie of internet zo intens mee te beleven, dat het net is alsof je er echt bij bent en toch ter communie gaat.

Bij het ontvangen van de geestelijke communie kan een van de volgende teksten gebeden worden:

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Ofwel:
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

07-02-2020 | Openingstijden en telefonische bereikbaarheid Parochiekantoor

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid
Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen

woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
e-mail: info@lambertuskerkswalmen.nl
tel. 0475 506829

07-02-2020 | KERKBESTUUR PAROCHIE ASSELT - BOUKOUL - SWALMEN

KERKBESTUUR PAROCHIE ASSELT - BOUKOUL - SWALMEN

Het kerkbestuur is MET INGANG VAN 1 JANUARI 2020 ALS VOLGT SAMENGESTELD:

drs. Irec Crasborn, (pastoor-voorzitter), Lambert Smeets (penningmeester), Wim Beurskens (secretaris), Peter Trepels ( administrator Parochiekantoor), Frans van Gemert, Fred Houben, Thijs Egeraat en Albert van Herten

Wij zijn allemaal erg betrokken bij de kerk en we hopen dat we vruchtbaar werk kunnen doen voor haar en voor de gemeenschap. Daar bidden we voor en daar zetten we ons voor in.

Het kerkbestuur

08-11-2019 | ONTVANG DE LAMBERTUSBODE - THUIS OF PER MAIL

KERKEBERICHTEN SWALMEN / BOUKOUL
Omdat vanaf 6 oktober
’t Zjwaemke niet meer verschijnt, verwijzen wij u voor de kerkberichten graag naar de website van het parochiecluster Swalmen/Boukoul:

http://www.lambertuskerkswalmen.nl/nieuwsarchief
tevens hangen bij de uitgangen van de kerk ook de kerkberichten

LAMBERTUSBODE THUIS OF PER MAIL ONTVANGEN

vanaf 22 november verschijnt maandelijks de Lambertusbode
met de kerkberichten Swalmen/Boukoul ,

Zowel bij de uitgangen van de kerk, als bij de Infobalie van het voormalig gemeentehuis aan de Markt, kunt u de Lambertusbode gratis meenemen.

AAANMELDEN VOOR DE LAMBERTUSBODE

Tijdens de parochiekantooruren, of middels de formulieren die bij de uitgangen van de kerk liggen, kunt u zich aanmelden voor de
Lambertusbode en wordt deze bij u thuis bezorgd.

Tevens bestaat ook de mogelijkheid om de Lambertusbode per mail te ontvangen. Hiervoor graag aanmelden via het mailadres::
info@lambertuskerkswalmen.nl

Met vriendelijke groet,
het Kerkbestuur

14-05-2019 | WAT IS ZIEKENZALVING ? BEKIJK HET FLIMPJE !!

Wat is de ziekenzalving?
Wanneer kun je het ontvangen? Bekijk het filmpje en vind antwoord op deze en vele andere vragen over de ziekenzalving.
De video laat zien hoe de ziekenzalving één van de drie laatste sacramenten is. Pastoor van Klaveren staat in het filmpje stil bij hoe je naar iemand kijkt die ziek is en dat je daar als christen een verschil in kunt maken. Het gaat over de opdracht die Christus aan ons allen geeft: ‘Genees de zieken.’ Daarmee is de video niet alleen interessant voor mensen die direct met de ziekenzalving in aanraking komen, maar voor alle (ook jonge) katholieken.

De video staat op YouTube:

https://youtu.be/FY8mGGA8QuU
-------------------------------------------
en u kunt het vinden op de website

http://www.bewustkatholiek.nl/sacramenten
-------------------------------------------------------

01-05-2019 | AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT IN DE LAMBERTUSKERK

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT
IN DE LAMBERTUSKERK SWALMEN

U bent elke 1ste vrijdag van de maand,
van 19.00 -20.00 uur, van harte uitgenodigd voor de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in de Lambertuskerk in Swalmen. Vrije inloop.

01-05-2019 | NOODKREET VAN HET HERENKOOR

NOODKREET

De leden van de Schola Gregoriana St. Lamberti uit Swalmen slaken een Noodkreet. Waarom ?
Wat is een Schola. Wij zingen Gregoriaanse gezangen tijdens een Kerkdienst voornamelijk op Zondag. Het is een mannenkoor van 3 leden met dirigent.

Met ingang van 1 Juli 2019 stopt de dirigent en organist van de Schola met zijn werkzaamheden vanwege zijn leeftijd. Hij geeft aan, dat hij niet meer de inspanningen kan opbrengen om nog goed te kunnen functioneren.
Daarom zoeken wij als Schola, ook namens het Kerkbestuur een deskundig dirigent (m/v) Gregoriaans en/of organist, die de Schola kan leiden bij de repetities en H. Missen van de kerkelijke gezangen.
OPROEP AAN DE MANNELIJKE INWONERS VAN SWALMEN EN OMSTREKEN.

Onze SCHOLA heeft dingend behoefte aan nieuwe leden en daarom roepen wij alle Mannen op die graag zingen in de Kerk om de traditionele gezangen mee te vertolken. Wij zoeken deze mensen om dat we anders genoodzaakt zijn deze op te heffen en er een grote traditie uit Kerkelijk Swalmen zal verdwijnen.
DAAROM DEZE OPROEP !!!!
Heeft u interresse? Meld u aan.

Informatie en aanmelden: Parochiekantoor Lambertuskerk Swalmen 6071 JB Brugstraat 2 Swalmen 0475 506829
info@lambertuskerkswalmen.nl
Initiatiefnemer Schola : Wiel Heijmann ; wielheijmann@msn.com
Tel: 06 57340447

21-11-2018 | VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

VRIJWILLIGER GEZOCHT
VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

Het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie in Swalmen is dringend op zoek naar een vrijwilliger, die in de gelegenheid is om iedere ochtend de poorten het Kerkhof aan de Bosstraat te openen. Het tijdstip van openen kan in onderling overleg en ook door meerdere vrijwilligers gebeuren. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het parochiekantoor van de H. Lambertus: openingstijd woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur of telefonisch: 0475 506829.

05-09-2018 | RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

De restauratie van de toren van de Lambertuskerk is helemaal naar wens verlopen. De haan op de toren staat vanaf 10 juli 2019. weer in volle glorie te stralen en ook de wijzerplaten zijn weer terug op hun plek. Zodra de steigers zijn verwijderd gaan ook de wijzers van het uurwerk draaien en zijn we daarmee weer helemaal bij de tijd.

Het totaal bedrag dat wij als parochie St Lambertus moeten investeren bedraagt € 115.000,-. Dit bedrag is zo hoog omdat we op dit moment 1 september 2018 nog geen definitief antwoord hebben van de Gemeente Roermond, wij volgen met interesse de inspanningen van de betreffende ambtenaren aldaar en koesteren een voorzichtige hoop. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Met dank aan veel parochianen en onze bedrijven kunnen wij u laten weten, dat wij van deze gulle gevers inmiddels een totaal bedrag van ongeveer € 12.000,- hebben mogen ontvangen. Verder heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds ons een subsidie toegekend van € 18.000,- waarmee het totaal bedrag uitkomt op € 40.000.-. Rest dus nog € 75.000.-, waarvoor wij nogmaals een beroep op u willen doen.

Dit kan in de vorm van financiële gift op het bankrekeningnummer van de Parochie Swalmen Boukoul; NL 55 RABO 0150 3005 65 o.v.v. toren.
Of door het kopen van een exclusieve lei met daarop een gelaserde afbeelding van onze mooie kerk t.w.v. € 15,-.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij deze grote restauratie van onze kerktoren financieren en zijn we voor de toekomst weer helemaal up-to-date en kunnen we met z’n allen weer trots zijn op zo’n mooi kerkgebouw van onze St. Lambertusparochie in het centrum van Swalmen.

Het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie Swalmen

13-07-2018 | 2 PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT IN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Na het indrukwekkende terugplaatsen van de haan op de kerktoren van de St. Lambertuskerk in Swalmen, werden op 10 juli 2018 door pastoor drs. I. Crasborn, twee Pauselijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt en wel aan de heren Frans van Gemert en Peter Trepels.
De onderscheidingen geven blijk van de grote waardering die de kerk, de mensen van de St. Lambertusparochie hebben voor de zeer vele jaren van inzet van deze twee heren voor de parochie.

15-06-2018 | GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS VAN DE LAMBERTUSKERK

GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS
VAN DE LAMBERTUSKERK

Tijdens de voorjaarsmarkt op 10 juni zijn gelaserde, oude leien van de torenspits van de Lambertkerk gepresenteerd.
Deze leien zijn zeer uniek, een mooi verzamelobject en tevens heel origineel om cadeau te geven.
Wilt u in het bezit komen van een of meerder leien, dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren ( woensdag/vrijdag 09.00-12.00 uur) in het Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen, of na de H. Missen in de sacristie van de Lambertuskerk terecht. Kosten 15,- euro per originele lei

14-03-2018 | Video opame, klokken in de kerktorenLambertuskerk Swalmen

Zondag 4 maart j.l. heeft Tm Flentge uit Maasniel, video opnames, met geluid, opgenomen in onze kerktoren. Het is zeer indrukwekkend om deze opname te bekijken.
Via onderstaande link, kunt u horen en zien wat de kerkklokken van de Lambertuskerk te bieden hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=Emtywb8Z6jw