Nieuwsarchief

27-05-2020 | Vanaf 1 juni weer weekendiensten: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.30 uur

Geachte parochianen,

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat er vanaf 2ste Pinksterdag,
maandag 1 juni 2020 om 10.30 uur
en daarna elk weekend, op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.30 uur weer H. Missen plaatsvinden in onze Lambertuskerk in Swalmen
en op zondag om 09.00 uur in de Theresiakerk in Boukoul.

Wij vragen u vriendelijk om zowel, bij het binnen komen van de kerk,
het plaatsnemen in de banken en bij het uitgaan, 1,5 mtr. in acht te nemen.

27-05-2020 | LAMBERTUSBODE JUNI 2020

Lambertusbode
Jaargang: 1 nummer: 6 2020
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 Juni t/m 30 Juni 2020


Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
F. Houben

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79


Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 7 omvat: 1 juli 2020 t/m 31 juli 2020.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 19 juni 2020 - 12.00 uur.
De Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen door de week:

Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
KERKAGENDA:

Vrijdag 5 juni
19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Er is voldoende veilige plaats in de kerk.

Zaterdag 6 juni
19.00 uur Swalmen (max. 30 personen)

ouders Houwen-Sillen en kinderen (st)
Jaardienst. overl. ouders Siem aan den Boom en
Nellie aan den Boom-Hodzelmans en dochter Marlies
Willem Dingelstad vwg. verjaardag
Loek Peters vwg. verjaardag
Eric Vogels vwg. verjaardag

Zondag 7 juni: Drievuldigheidszondag “Heilige Drie-eenheid”
”Veelzijdige Liefde “
9.00 uur Boukoul (max. 30 personen)

10.30 uur Swalmen (max. 30 personen)
Jaardienst Annie Janssen-Maas en ter intentie van Sef Janssen

Zaterdag 13 juni:
19.00 uur Swalmen (max. 30 personen)

Zondag 14 juni: “Sacramentsdag” “Eten om te Leven”
9.00 uur Boukoul (max. 30 personen)

10.30 uur Swalmen (max. 30 personen)
ouders Sef Cluitmans en Trees Cluitmans-Zeijen;
Paul-Peter Konings en Maria Delsing en de
overleden familieleden Konings-Dupuits
Ouders Sieben–Hermans;
Ouders Schouenberg-Beurskens en fam.;
Willy en Arnold Schouenberg; Jo Schouenberg.

Vrijdag 19 juni: Heilig Hart van Jezus
8.00 uur Swalmen (max. 30 personen)

Zaterdag 20 juni
19.00 uur Swalmen (max. 30 personen)
Jrd. Jan Wuts en Peter Wuts

Zondag 21 juni: 12e Zondag door het jaar “In het licht stellen“
9.00 uur Boukoul (max. 30 personen)

10.30 uur Swalmen (max. 30 personen)
Sef Geraedts en Lies Geraedts-Reinders

Zaterdag 27 juni
19.00 uur Swalmen (max. 30 personen)
Jrd. Henk van Avesaath en Ankie van Avesaath

Zondag 28 juni: 13e Zondag door het jaar “De uitdaging“
9.00 uur Boukoul (max. 30 personen)
Jrd. Sjaak en Truus Hendrickx-Bonten
en kleinzoon Martijn

10.30 uur Swalmen (max. 30 personen)
Gerard Janssen

KERKJOURNAAL

Het Covid-19 virus houdt ons nog steeds in zijn greep. Inmiddels hebben we met elkaar de explosieve groei van het aantal besmettingen tot staan gebracht en is er weer zicht op meer bewegingsvrijheid. Onze St. Lambertuskerk en St. Theresiakerk gaan met beperkingen open. De overheid heeft aangegeven dat we per 1 juni weer met 30 “gezonde” mensen in de kerk kunnen zijn, mits alles goed gaat met het verloop van de besmettingen. Onze kerken hebben we aangepast door de zitplaatsen fors te verminderen. Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen er naar een mis komen. Maar als ieder met elkaar rekening houd gaat het lukken. Daarbij is het zo dat we voor iedereen bidden. Dat wil zeggen: Er is geen reden tot paniek als de kerk vol is. Het zijn bijzondere tijden en we moeten roeien met de riemen die we hebben om het veilig te houden. Met de tijd zullen we zien hoe het gaat. Wij zorgen er voor dat u ontvangen wordt bij de kerkdeur en dat u een vriendelijke aanwijzing krijgt waar u mag plaats nemen. Een klein advies: Blijf rustig, bid en laat u door niemand bang maken...
Wij wensen u een goede gezondheid toe, bidden dat God u beschermt en dat het u goed gaat.
Kerkbestuur en Pastoor Irec Crasborn

Door mevr. M. Niessen mooi geborduurde zakjes incl. een stukje zeep zijn voor € 3,50 te koop in het parochiekantoor Brugstraat 2 in Swalmen.
De hele opbrengst hiervan schenkt zij aan onze kerken.
Wij zijn mevr. Niessen zeer dankbaar voor haar vrijwillige inzet.

De minimale Kerkbijdrage voor 2020 is mede door het bisdom
Roermond vastgesteld op € 110,- . (Dit was voorheen € 100,-)

De crisis noopt mij ertoe u te vragen mij niet alleen te laten. Mij te helpen de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.
Hiervoor heel veel dank, namens het kerkbestuur, Lambert Smeets.

Aanbidding van het Heilig Sacrament:
1e vrijdag v.d. maand 19.00 - 20.00 uur in kerk van Swalmen

22-05-2020 | Swalmen, overleden dhr. André Nijssen

Overleden, dhr. André Nijssen, 96 jaar. Dat hij mag rusten in vrede.

24-04-2020 | Waarom mei de Mariamaand is?

Waarom mei de Mariamaand is?

De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar waarom eigenlijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskundigen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg later de betekenis van ‘vroedrvouw’.
De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, verheven zijn). In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de Moeder van God Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia en mei passen perfect bij Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en als hemelse moeder vereerd wordt.
In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei). Daarin schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus: “Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.

24-04-2020 | Wat is de geestelijke communie?

Wat is de geestelijke communie?
Door de coronacrisis vinden er al een hele tijd geen eucharistievieringen met kerkgangers plaats. Veel gelovigen volgen de vieringen op televisie of internet. Maar bij zo’n ‘digitale mis’ kun je natuurlijk niet de communie ontvangen. Dit betekent dat duizenden kerkgangers nu al wekenlang geen communie hebben gekregen. Als alternatief kent de Kerk de ‘geestelijke communie’. Maar wat is dat nu eigenlijk?
De geestelijke communie is het verlangen van gelovigen om de communie te ontvangen, zonder dat dit fysiek kan. Het betekent eigenlijk: je zo zeer met de eucharistieviering verbonden voelen, dat je de communie in gedachten ontvangt. Dit kan door een mis op televisie of internet zo intens mee te beleven, dat het net is alsof je er echt bij bent en toch ter communie gaat.

Bij het ontvangen van de geestelijke communie kan een van de volgende teksten gebeden worden:

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Ofwel:
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

22-04-2020 | LAMBERTUSBODE MEI 2020

KERKJOURNAAL: MEIMAAND -MARIAMAAND

Beste parochiaan,

De Meimaand is Mariamaand, we bidden elke woensdagavond in mei om 19.00 uur gezamenlijk het Rozenkransgebed. We doen dat niet zoals andere jaren in de Mariakapel Heide, maar in onze St. Lambertus Kerk. Hier hebben we voldoende ruimte om samen voor alle mensen en hun intenties te bidden. U bent welkom.

U heeft de nieuwe Lambertusbode voor mei 2020 in de hand. Wat opvalt is dat de misintenties gewoon doorgang vinden. Het is belangrijk om voor overleden familieleden de mis op te dragen.
Zij zijn onze voorsprekers bij God. Hun steun willen en kunnen wij niet missen. De misintenties worden gedurende deze periode opgedragen met dien verstande dat wanneer de tijden weer beter zijn deze gratis herhaald opgegeven mogen worden.

Op uw computer vindt u de dagelijkse mis (ook zondag) bij onze buurman, de deken van Roermond: roermondparochiecluster.nl
De Zondagsmis wordt uitgezonden via NPO 2 of op regionale zenders.

Wij wensen u een goede gezondheid toe en dat het U goed gaat.
Kerkbestuur en Pastoor Irec Crasborn.


De minimale Kerkbijdrage voor 2020 is mede door het bisdom
Roermond vastgesteld op € 110,- . (Dit was voorheen € 100,-)

Al deze bijdragen helpen mij als penningmeester de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te voldoen. Hiervoor
heel veel dank, namens het kerkbestuur, Lambert Smeets.

Aanbidding van het Heilig Sacrament:
1e vrijdag v.d. maand 19.00 - 20.00 uur in kerk van Swalmen

Lambertusbode
Jaargang: 1 nummer: 5 2020
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 Mei t/m 31 Mei 2020


Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
F. Houben

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 6 omvat: 1 juni 2020 t/m 30 juni 2020.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 15 mei 2020 - 12.00 uur.
De Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen op weekdagen in de St. Lambertuskerk:
Door de COVID19 crisis komen alle publieke missen
te vervallen tot nader order door de overheid.
De privémissen zijn dagelijks om 8.00 uur,
ook op zondag.
KERKAGENDA:

Vrijdag 1 mei
19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Er is voldoende plaats in de kerk.

Zondag 3 mei: 4e zondag van Pasen - Roepingenzondag
”Herder zijn”
8.00 uur Swalmen: privé mis voor:
Jrd. overleden ouders Claessen-Theunissen en zonen
John en Jack; Jrd. Trees Leppers - van Eck;
Jrd. ouders Mullink - van Hoorn.
Piet en Anny Kempen-Langen.

Woensdag 6 mei:
19.00 uur Swalmen: Rozenkransgebed in kerk.

Zondag 10 mei: 5e zondag van Pasen ”Ruimte voor velen!”
8.00 uur Swalmen: Privé mis voor:
Mia van Thiel-Bertjens;
overl. ouders Wiel en Annie Munnichs-Niessen;
Harry en Mia Heijnen-Metsemakers;
Jos Hendrickx, Anna Crijns en Mieke Hendrickx;
Jrd. Nelly Leppers-van Dael en
Piet Leppers vwg. verjaardag;
Truus Clumpkens-Geerlings.

Woensdag 13 mei:
19.00 uur Swalmen: Rozenkransgebed in kerk.

Zondag 17 mei: 6e Zondag van Pasen “Geest van liefde“
8.00 uur Swalmen: Privé mis
Ter ere van de H. Nepomucenus:
Wiel Dingelstad en Nellie Dingelstad-Kleuskens
Jrd. Joep Hamberger

Woensdag 20 mei:
19.00 uur Swalmen: Rozenkransgebed in kerk.

Donderdag 21 mei: Hemelvaart van de Heer “Ik ben met jullie“
8.00 uur Swalmen: Privé mis
Ouders Sieben–Hermans;
Ouders Schouenberg-Beurskens en fam.;
Willy en Arnold Schouenberg; Jo Schouenberg.

Zondag 24 mei: 7e Zondag van Pasen “Bidden voor een ander“
8.00 uur Swalmen: Privé mis
Sjeng en Marie Cabbollet-van Eck;
Jrd. Stien Ritzen-op het Roodt;
Pierre Geerlings vwg. verjaardag.

Woensdag 27 mei:
19.00 uur Swalmen: Rozenkransgebed in kerk.

Zondag 31 mei: Pinksteren & Maria, Moeder van de Kerk
“Begeesterd!”
8.00 uur Swalmen: Privé mis
Pastoor René Adriaens; Fons Bovée;
Jrd. Twantje Fransen, Grada Fransen-Janissen en
schoonzoons Henk van de Munckhof en Wiek van Lier;
Jrd. ouders Janssen-Strous en overl familie;
Overl. echtp. Frans Hermans en Gert Hermans-Konings;
Tiny Peters-Thijssen.
Franciscus Leppers en zoon Jan

03-04-2020 | EXTRA EDITIE LAMBERTUSBODE I.V.M. CORONACRISIS

Lambertusbode extra editie APRIL 2020
www.lambertuskerkswalmen.nl

EXTRA EDITIE


Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens, L. Smeets
F. van Gemert, P. Trepels
F. Houben

KERKJOURNAAL

Beste lezer,

In deze extra editie willen wij u vooral nabij zijn. Alle publieke eucharistievieringen zijn afgelast. De misintenties worden gedurende deze periode gewoon opgedragen met dien verstande dat wanneer de tijden weer beter zijn deze gratis herhaald opgegeven mogen worden.

Elke morgen wordt om 8.00 uur de heilige mis opgedragen in de Lambertus kerk. In deze mis wordt gebeden voor alle intenties die leven in de harten van de mensen. Ook wordt gebeden voor alle
intenties die in onze Heier kapel worden achtergelaten (schriftelijk en/of onuitgesproken). Natuurlijk is het mogelijk om via het parochiekantoor misintenties op te geven. Ook mag u mij rechtstreeks bellen voor bijzondere/persoonlijke intenties. Daarbij zij opgemerkt dat in deze crisistijd geen verplichte geldelijke bijdrage wordt gevraagd voor de opgegeven intenties. Een geldelijk offertje voor het behoud van onze kerk is uiteraard altijd welkom.

Het Coronavirus Covid-19 krijgt de wereld steeds meer in zijn greep. Het overkomt ons en wij zijn machteloos. Wij blijven vertrouwen op God en in het verlengde daarvan op de mensen om ons heen. Angst is onze grootste vijand de komende tijd. Houd u er rekening mee dat de komende tijden wereldwijd verschrikkelijke dingen kunnen gaan gebeuren, vooral in die gebieden waar de gezondheidszorg niet zo toegankelijk is als in onze streken.

Kerk en crisis horen bij elkaar. Bidt voor elkaar en vraag Moeder Maria om bescherming voor alle gevaren waaraan we zijn blootgesteld.
Moge God u zegenen en behoeden…. pastoor Irec Crasborn

De dagelijkse mis op uw computer vind u bij onze buurman, de deken van Roermond: roermondparochiecluster.nl

Goede Vrijdag: om 15.00 uur Kruisweg met onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2
Paaszaterdag: om 23.15 uur live uitzending van de Paaswake vanuit de Munsterkerk in Roermond met onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong bij de KRO op NPO 2
1e Paasdag: om 11.00 uur live uitzending van de viering van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond door onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2 en bij de L1
Digitaal de nieuwsbrief van ons bisdom ontvangen? kijk op bisdom-roermond.nl

27-03-2020 | HET PAROCHIEKANTOOR BLIJFT GEOPEND

Ondanks de coronacrisis is het parochiekantoor
elke woensdag en vrijdag van 09.00 -12.00 uur geopend
en ook telefonisch bereikbaar.

20-03-2020 | T/M MINSTENS 2de PINKSTERDAG 1 JUNI GEEN KERKDIENSTEN

T/M MINSTENS 2de PINKSTERDAG 1 JUNI, GEEN KERKDIENSTEN

De Nederlandse bisschoppen annuleren
alle kerkdiensten in de Nederlandse parochies
De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland hebben alle kerkdiensten
tot minstens 2de Pinksterdag 1 juni 2020 afgelast
wegens de coronacrisis. Dit betekent dat er ook in de Goede Week geen kerkdiensten zijn.

DE AANGEMELDE MISINTENTIES /TM 1 JUNI
KUNNEN VOOR EEN NIEUWE DATUM WORDEN OPGEGEVEN.
HIERVOOR WORDEN UITERAARD GEEN KOSTEN IN REKENING GEBRACHT.

De bisschoppen wijze op de mogelijkheid om thuis, op zondagmorgen,
vanaf 10.00 uur op NPO 2
de H. Mis te volgen.

Dagelijks is via radio Maria de mis te volgen om
9.00 uur en 19.00 uur.
Te beluisteren via DAB+ en internet (website en de gratis app).


Volgt U vooral de actuele officiële berichten.

Wij wensen een ieder veel sterkte en gezondheid in deze bijzondere tijd
en hopen en bidden dat spoedig oplossingen gevonden mogen worden.


Een hartelijke groet,
het Kerkbestuur.

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69

Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

21-02-2020 | TARIEVEN 2020 H. LAMBERTUSPAROCHIE / H. THERESIA SWALMEN / BOUKOUL

H. LAMBERTUSPAROCHIE / H. THERESIA SWALMEN / BOUKOUL
TARIEVEN 2020
- Eenvoudige dienst door de week € 10,00
- Weekendmis € 20,00
- Jubileumdienst €250,00
- Huwelijksmis €425,00
- Doopdienst € 40,00

- Uitvaartdienst zeswekendienst €425,00
- Alle genoemde diensten zijn exclusief de kosten van het koor / dirigent €100,00
- Begeleiding door priester naar crematorium €425,00


Grafkosten
- Graf delven €500,00
- Grafrechten per periode van 20 jaar €620,00
- Grafruimingskosten €260,00
- Verlenging grafrechten voor 10 jaar €310,00

- Grafkosten kind (inclusief grafrechten voor 20 jaar en ruimingskosten) €350,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar €100,00
- Ruiming kindergraf € 50,00


- Bijzetting van een asbus (inclusief grafrecht 20 jaar) €415,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar € 100,00
- Ruimingskosten van een urn € 50,00
Naar gelang de hoogte van het bedrag waarmee wordt deelgenomen aan de kerkbijdrage, wordt korting verleend op huwelijks-, jubileum uitvaartdiensten
Bij deelname van minimaal € 100,00 per jaar worden er geen en kosten in rekening gebracht voor huwelijks- en uitvaartdiensten. €110,00

07-02-2020 | Openingstijden en telefonische bereikbaarheid Parochiekantoor

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid
Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen

woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
e-mail: info@lambertuskerkswalmen.nl
tel. 0475 506829

07-02-2020 | KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL - ASSELT

KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL - ASSELT

Het kerkbestuur is MET INGANG VAN 1 JANUARI 2020 ALS VOLGT SAMENGESTELD: dr. Irec Crasborn, (pastoor-voorzitter), Lambert Smeets (penningmeester), Wim Beurskens (secretaris), Peter Trepels ( administrator Parochiekantoor), Frans van Gemert, Fred Houben en Thijs Egeraat

Wij zijn allemaal erg betrokken bij de kerk en we hopen dat we vruchtbaar werk kunnen doen voor haar en voor de gemeenschap. Daar bidden we voor en daar zetten we ons voor in.

Het kerkbestuur

08-11-2019 | ONTVANG DE LAMBERTUSBODE - THUIS OF PER MAIL

KERKEBERICHTEN SWALMEN / BOUKOUL
Omdat vanaf 6 oktober
’t Zjwaemke niet meer verschijnt, verwijzen wij u voor de kerkberichten graag naar de website van het parochiecluster Swalmen/Boukoul:

http://www.lambertuskerkswalmen.nl/nieuwsarchief
tevens hangen bij de uitgangen van de kerk ook de kerkberichten

LAMBERTUSBODE THUIS OF PER MAIL ONTVANGEN

vanaf 22 november verschijnt maandelijks de Lambertusbode
met de kerkberichten Swalmen/Boukoul ,

Zowel bij de uitgangen van de kerk, als bij de Infobalie van het voormalig gemeentehuis aan de Markt, kunt u de Lambertusbode gratis meenemen.

AAANMELDEN VOOR DE LAMBERTUSBODE

Tijdens de parochiekantooruren, of middels de formulieren die bij de uitgangen van de kerk liggen, kunt u zich aanmelden voor de
Lambertusbode en wordt deze bij u thuis bezorgd.

Tevens bestaat ook de mogelijkheid om de Lambertusbode per mail te ontvangen. Hiervoor graag aanmelden via het mailadres::
info@lambertuskerkswalmen.nl

Met vriendelijke groet,
het Kerkbestuur

19-07-2019 | PAROCHIE AGENDA 2020 SWALMEN - BOUKOUL

PAROCHIE AGENDA 2020

01 jan. Nieuwjaar, 10.30 H. Mis, Lambertuskerk

06 jan. Drie Koningen, wordt gevierd op 4/5 jan.

15 febr. 18.00 uur Vastelaovesmis, Lambertuskerk

26 febr. Aswoensdag
09.00 uur H. Mis, Boukoul,
met het uitdelen van het Assekruisje
19.00uur H. Mis, Swalmen,
met het uitdelen van het Assekruisje

4 april 19.00 uur, Voorstellingsmis
van de Communiekanten Swalmen en Boukoul,
in de Lambertuskerk

05 april Palmzondag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis

09 april Witte Donderdag, 19.00 uur Plechtige H. Mis, Lambertuskerk

10 april Goede Vrijdag
15.00 uur, Stille dienst en Kruisweg, Lambertuskerk
19.00 uur, Goede Vrijdagdienst en Kruisverering,

11 april 20.00 uur, Plechtige Paaswake, Lambertuskerk

12 april Hoogfeest van Pasen, 1ste Paasdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
13 april 2de Paasdag, 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

27 april Koningsdag, 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

04 mei Dodenherdenking bij het Oorlogsmonument

21 mei Hoogfeest Hemelvaart
09.00 uur H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis , Lambertuskerk
12.30 uur, 1ste Communie,
basisscholen Swalmen en Boukoul in de Lambertuskerk

31 meii Hoogfeest van Pinksteren
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

01 juni 2de Pinksterdag, 10.30 uur, H. Mis Lambertuskerk

14 juni Sacramentsdag
10.00 uur, Dankmis communiekanten Boukoul - Swalmen,
Lambertuskerk met aansluitend de Sacramentsprocessie

20 sept. Kermis Swalmen

01 nov. Hoogfeest van Allerheiligen
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Swalmen
14.00 uur, Allerzielendienst, aansluitend grafzegening
op het kerkhof, Boukoul
15.30 uur, Grafzegening, Kerkhof Bosstraat, Lambertuskerk

02 nov. 19.00 uur, Allerzielendienst en Lichtjeswake
in de Lambertuskerk

07 nov. 18.00 uur, Gezinsmis, St. Maartenviering

24 dec. Kerstavond
17.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis, Boukoul
21.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
23.00 uur, Plechtige Kerstnachtmis, Lambertuskerk

25 dec. 1ste Kerstdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

26 dec. 2de Kerstdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

27 dec. 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
--------------------------------------------------------------------------------------------

H. MISSEN IN DE OVERIGE WEKEN

PAROCHIE H. LAMBERTUS / WOORD GODS SWALMEN:

• zaterdag: 19.00 uur, zondag: 10.30 uur, donderdag: 09.00 uur
• elke eerste vrijdag van de maand van 19.00 -20.0 uur
aanbidding van het Allerheiligste, vrije inloop

PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL

zondag, 09.00 uur, woensdag: 09.00 uur

14-05-2019 | WAT IS ZIEKENZALVING ? BEKIJK HET FLIMPJE !!

Wat is de ziekenzalving?
Wanneer kun je het ontvangen? Bekijk het filmpje en vind antwoord op deze en vele andere vragen over de ziekenzalving.
De video laat zien hoe de ziekenzalving één van de drie laatste sacramenten is. Pastoor van Klaveren staat in het filmpje stil bij hoe je naar iemand kijkt die ziek is en dat je daar als christen een verschil in kunt maken. Het gaat over de opdracht die Christus aan ons allen geeft: ‘Genees de zieken.’ Daarmee is de video niet alleen interessant voor mensen die direct met de ziekenzalving in aanraking komen, maar voor alle (ook jonge) katholieken.

De video staat op YouTube:

https://youtu.be/FY8mGGA8QuU
-------------------------------------------
en u kunt het vinden op de website

http://www.bewustkatholiek.nl/sacramenten
-------------------------------------------------------

01-05-2019 | AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT IN DE LAMBERTUSKERK

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT
IN DE LAMBERTUSKERK SWALMEN

U bent elke 1ste vrijdag van de maand,
van 19.00 -20.00 uur, van harte uitgenodigd voor de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in de Lambertuskerk in Swalmen. Vrije inloop.

01-05-2019 | NOODKREET VAN HET HERENKOOR

NOODKREET

De leden van de Schola Gregoriana St. Lamberti uit Swalmen slaken een Noodkreet. Waarom ?
Wat is een Schola. Wij zingen Gregoriaanse gezangen tijdens een Kerkdienst voornamelijk op Zondag. Het is een mannenkoor van 3 leden met dirigent.

Met ingang van 1 Juli 2019 stopt de dirigent en organist van de Schola met zijn werkzaamheden vanwege zijn leeftijd. Hij geeft aan, dat hij niet meer de inspanningen kan opbrengen om nog goed te kunnen functioneren.
Daarom zoeken wij als Schola, ook namens het Kerkbestuur een deskundig dirigent (m/v) Gregoriaans en/of organist, die de Schola kan leiden bij de repetities en H. Missen van de kerkelijke gezangen.
OPROEP AAN DE MANNELIJKE INWONERS VAN SWALMEN EN OMSTREKEN.

Onze SCHOLA heeft dingend behoefte aan nieuwe leden en daarom roepen wij alle Mannen op die graag zingen in de Kerk om de traditionele gezangen mee te vertolken. Wij zoeken deze mensen om dat we anders genoodzaakt zijn deze op te heffen en er een grote traditie uit Kerkelijk Swalmen zal verdwijnen.
DAAROM DEZE OPROEP !!!!
Heeft u interresse? Meld u aan.

Informatie en aanmelden: Parochiekantoor Lambertuskerk Swalmen 6071 JB Brugstraat 2 Swalmen 0475 506829
info@lambertuskerkswalmen.nl
Initiatiefnemer Schola : Wiel Heijmann ; wielheijmann@msn.com
Tel: 06 57340447

21-11-2018 | Op weg naar een gerestaureerde toren

Onze toren als herboren…

Ja, de financiën gaan goed dat wil zeggen aan de uitgaven kant. Ik moet handtekeningen zetten onder heel wat facturen. Gelukkig doet de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond mee.

"De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." etc.
De Gemeente Roermond zit nog in conclaaf maar we hebben goede hoop dat ook zij met meer gaan meedoen, we houden u op de hoogte.

De bijdragen van U gaan redelijk, we zijn er nog lang niet maar ook hier hebben we een goed gevoel en vertrouwen. Swalmen is trots op haar kerk met toren. Kom je terug van weggeweest dan is de kerktoren het eerste punt van: Ik ben thuis. Hartelijke groet, namens het kerkbestuur, pastoor Crasborn.

21-11-2018 | VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

VRIJWILLIGER GEZOCHT
VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

Het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie in Swalmen is dringend op zoek naar een vrijwilliger, die in de gelegenheid is om iedere ochtend de poorten het Kerkhof aan de Bosstraat te openen. Het tijdstip van openen kan in onderling overleg en ook door meerdere vrijwilligers gebeuren. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het parochiekantoor van de H. Lambertus: openingstijd woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur of telefonisch: 0475 506829.

05-09-2018 | RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

De restauratie van de toren van de Lambertuskerk is helemaal naar wens verlopen. De haan op de toren staat vanaf 10 juli 2019. weer in volle glorie te stralen en ook de wijzerplaten zijn weer terug op hun plek. Zodra de steigers zijn verwijderd gaan ook de wijzers van het uurwerk draaien en zijn we daarmee weer helemaal bij de tijd.

Het totaal bedrag dat wij als parochie St Lambertus moeten investeren bedraagt € 115.000,-. Dit bedrag is zo hoog omdat we op dit moment 1 september 2018 nog geen definitief antwoord hebben van de Gemeente Roermond, wij volgen met interesse de inspanningen van de betreffende ambtenaren aldaar en koesteren een voorzichtige hoop. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Met dank aan veel parochianen en onze bedrijven kunnen wij u laten weten, dat wij van deze gulle gevers inmiddels een totaal bedrag van ongeveer € 12.000,- hebben mogen ontvangen. Verder heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds ons een subsidie toegekend van € 18.000,- waarmee het totaal bedrag uitkomt op € 40.000.-. Rest dus nog € 75.000.-, waarvoor wij nogmaals een beroep op u willen doen.

Dit kan in de vorm van financiële gift op het bankrekeningnummer van de Parochie Swalmen Boukoul; NL 55 RABO 0150 3005 65 o.v.v. toren.
Of door het kopen van een exclusieve lei met daarop een gelaserde afbeelding van onze mooie kerk t.w.v. € 15,-.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij deze grote restauratie van onze kerktoren financieren en zijn we voor de toekomst weer helemaal up-to-date en kunnen we met z’n allen weer trots zijn op zo’n mooi kerkgebouw van onze St. Lambertusparochie in het centrum van Swalmen.

Het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie Swalmen

13-07-2018 | 2 PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT IN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Na het indrukwekkende terugplaatsen van de haan op de kerktoren van de St. Lambertuskerk in Swalmen, werden op 10 juli 2018 door pastoor drs. I. Crasborn, twee Pauselijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt en wel aan de heren Frans van Gemert en Peter Trepels.
De onderscheidingen geven blijk van de grote waardering die de kerk, de mensen van de St. Lambertusparochie hebben voor de zeer vele jaren van inzet van deze twee heren voor de parochie.

15-06-2018 | GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS VAN DE LAMBERTUSKERK

GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS
VAN DE LAMBERTUSKERK

Tijdens de voorjaarsmarkt op 10 juni zijn gelaserde, oude leien van de torenspits van de Lambertkerk gepresenteerd.
Deze leien zijn zeer uniek, een mooi verzamelobject en tevens heel origineel om cadeau te geven.
Wilt u in het bezit komen van een of meerder leien, dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren ( woensdag/vrijdag 09.00-12.00 uur) in het Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen, of na de H. Missen in de sacristie van de Lambertuskerk terecht.

14-03-2018 | Video opame, klokken in de kerktorenLambertuskerk Swalmen

Zondag 4 maart j.l. heeft Tm Flentge uit Maasniel, video opnames, met geluid, opgenomen in onze kerktoren. Het is zeer indrukwekkend om deze opname te bekijken.
Via onderstaande link, kunt u horen en zien wat de kerkklokken van de Lambertuskerk te bieden hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=Emtywb8Z6jw

06-09-2017 | NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

Sommige ideeën zijn zo eenvoudig dat je je wel eens afvraagt:
waarom ben ik daar nou niet eerder opgekomen?

Dat geldt bijvoorbeeld voor het initiatief dat in Engeland geboren is
onder de naam Back to Church.

‘Terug naar de kerk’ klinkt misschien een beetje streng,
maar het idee erachter is even sympathiek als eenvoudig:

Nodig mensen die al een tijdje niet meer naar de kerk geweest zijn uit
om weer eens mee te gaan.

Gebleken is namelijk dat veel mensen dat diep in hun hart best wel zouden willen, maar ook last hebben van drempelvrees.

“Moet ik zomaar een gemeenschap binnenstappen, waar ik niemand ken.”
Of juist: “Wat zullen ‘ze’ wel niet zeggen als ik opeens weer binnenkom.”

Zulke gedachten zijn nergens voor nodig als iemand persoonlijk uitgenodigd is.
Want dan weet je dat je welkom bent, dat je verwacht wordt.

Dit Engelse initiatief wordt deze maand ook in ons land geïntroduceerd.
Sommige parochies oen het op een bepaalde zondag.
Maar het mag natuurlijk het hele jaar door.

Neem eens iemand mee naar de kerk!
Nodig je buren, je vrienden of familieleden uit om eens mee te gaan.
Laat ze (opnieuw) kennismaken met de liturgie, de gebeden, de muziek.

Je hoeft er niet veel voor te organiseren.
Alleen mensen het gevoel te geven dat ze oprecht welkom zijn.

Zoals Jezus op elke bladzijde van het evangelie tussen regels door zegt:
“Welkom. Goed dat je er bent.”

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond

16-06-2017 | GEEN AVONDWAKE SWALMEN / BOUKOUL

Geen avondwake meer in ons parochiecluster Swalmen/Boukoul.

In januari 1996 werd op verzoek van onze toenmalige pastoor René Adriaens gestart met een avondwakegroep voor de toen nog drie kerken in Swalmen en Boukoul.
Een avondwake verzorgd door leken op de vooravond van het afscheid van een parochiaan.
Swalmen had toen de primeur in het bisdom Roermond en spoedig zouden meerdere parochies volgen.
In de beginjaren waren er weken bij waar we maar liefst twee of zelfs drie avondwaken mochten verzorgen, het was wel even wennen voor de groep leken die voorgingen en voor de parochianen.
Nu 21 jaar later ervaren we dat er weinig tot géén belangstelling meer is voor een avondwake, in het geheel is er in alle parochies een sterke verandering op gang gekomen rond uitvaarten en afscheid nemen van een dierbare.
Kerkelijke uitvaarten lopen jammer genoeg overal sterk terug, families kiezen vaak voor een afscheid alleen in het crematorium of voor alles onder een dak bij de uitvaartondernemer , van opbaren tot afscheidsdienst en zelfs koffietafel.
Omdat er nog nauwelijks belangstelling bestaat voor een avondwake voorafgaande aan de uitvaart hebben de vier nog overgebleven leden van de avondwakegroep voorgesteld aan pastoor en kerkbestuur om per 1 januari 2017 j. l. te stoppen met het aanbod van een avondwake.
Pastoor en kerkbestuur hebben hiermee ingestemd.