Parochie St. Theresia van het Kind Jezus in Boukoul

 

De kerk is in 1935 gebouwd naar een ontwerp van architect Joseph Franssen. Het ingangsportaal wordt bekroond door een natuurstenen beeld van Sint-Theresia. Kort voor de bevrijding in 1945 werd de toren opgeblazen, waarbij ook het orgel verloren ging.. De kerk was echter geen lang leven beschoren. Op 28 februari 1945, één dag voor de bevrijding van Roermond, Swalmen en Maasniel, werd de toren opgeblazen door een Duits ‘Sprengkommando’. Die groep van (zo wordt gezegd) stomdronken Duitse soldaten blies diezelfde dag ook de toren van de kathedraal en de kerk in Maasniel op. De kerk werd in 1946-1947 in originele staat hersteld, maar het ligt voor de hand dat de restauratiekosten een enorme last zijn geweest voor de kerkgemeenschap. Waarschijnlijk heeft geldnood uiteindelijk, in 1956, geleid tot verkoop van de “bewening” door het kerkbestuur aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

Tot het interieur behoren kruiswegstaties die in 1943 werden vervaardigd door Pieter Geraedts en glas-in-loodramen van Joep Nicolas en Max Weiss. Om de ramen van Weiss te kunnen bekostigen werd een 15e-eeuws houtsnijwerk van Arnt van Kalkar verkocht aan het Rijksmuseum Amsterdam, wat tot enige commotie leidde.[1]

Dat vormde het begin van een kleine affaire. Want had het kerkbestuur wel het recht om het beeldje te verkopen? Moest de bisschop daar niet in worden gekend? Hoe verhield zich de verkoop door het kerkbestuur met het kerkelijk recht? Trouwens, was de kerk überhaupt wel de rechtmatige eigenaar van het beeld? Of was het misschien eerder het collectieve eigendom van de Boukoulse parochianen?

Het Boukoulse kerkbestuur was voor geen gat te vangen, en meldde bij monde van rector Eugène Debie , dat de verkoop nog altijd  gebeuren. “Dit (…) zal wel geen moeilijkheden opleveren,” vermoedde Debie.

En zo wisselde het beeldje voor 25.000 gulden van eigenaar. Een groot deel van het geld werd ­gebruikt om het noodglas in de kerk te vervangen door nieuwe glazen. De man die de nieuwe ramen zou maken was een in 1910 geboren Duitser die in 1939 het atelier Nicolas in Roermond kocht: Max Weiss.