sacrament communie

De Communie is een belangrijk onderdeel van de Heilige Mis oftewel de Eucharistieviering. De Eucharistie wordt gevierd in de vorm van een maaltijd in gedachtenis aan het Laatste Avondmaal, waarbij Jezus het eucharistisch offer van zijn lichaam en bloed instelde ter gedachtenis van zijn lijden, sterven en verrijzenis. Na de Consecratie is Jezus Christus waarachtig aanwezig onder de gedaante van brood en wijn. Communie is afgeleid van het latijnse woord “communio”, dat “gemeenschap” betekent. Communie betekent dus eigenlijk één worden met lichaam en bloed van Jezus Christus in de vorm van brood en wijn. De Eerste Heilige Communie, die deel uitmaakt van de 3 initiatiesacramenten (Doopsel, Vormsel, Eucharistie), is de feestelijke gelegenheid wanneer iemand voor het eerst deelneemt aan de Eucharistie. Wanneer kinderen ongeveer 8 jaar zijn, en tot jaren van verstand zijn gekomen, nemen ze doorgaans deel aan de Eerste Communie. Uiteraard kan er ook op latere leeftijd de Communie gedaan worden. Eerst is er een voorbereidingstijd, waarin de kinderen catechese krijgen, en als hoogtepunt is er dan de feestelijke Heilige Mis, waarin de communicanten nauw betrokken worden bij de liturgie, de zang en de het aandragen van de gaven.

Binnen onze parochie geven wij jaarlijks in de maand mei aan de kinderen uit groep 4 van het basisonderwijs, gelegenheid om hun Eerste Communie te doen. Maar het recht om te bepalen wanneer het kind voor de eerste keer meedoet met de geloofsgemeenschap, berust natuurlijk bij de ouders. Als een kind niet het basisonderwijs volgt in een van onze parochies, en toch graag de Eerste Communie wil vieren, dan verzoeken wij de betreffende ouders om in de maand december contact op te nemen met pastoor in verband met de uitnodigingen voor ouder-avonden en de voorbereidingen van het kind. De communielessen op school worden verzorgd door mevr. T. Schnackers-Delahaije, die ieder schooljaar, van december t/m mei, trouw 1 dag per week heen en weer pendelt tussen Landgraaf en de 4 swalmer basisscholen, om onze kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie.