informatie bij overlijden

Na het overlijden van een dierbare, bespreekt men met de begrafenisonderneming en de pastoor dag en uur van de uitvaartdienst. De uitvaartdienst is in principe om 10.30 uur, tenzij het tijdstip van de crematie een ander uur vraagt, of bij meerdere uitvaarten op één dag.

Op maandag is in onze kerken geen uitvaartdienst mogelijk.

  • "Sterven is de ogen sluiten
  • voor wat voorbij gaat,
  • om ze te openen wat
  • eeuwig blijft"