bekijk agendapunt LAMBERTUSBODE EN H. MISSEN JULI 2021

zaterdag 31 juli 2021 om 12.00 uur te lambertus - het woord gods

Lambertusbode
Jaargang: 2 nummer: 7 2021
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 Juli t/m 31 Juli 2021

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. van Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten

Bankrekeningnummers PAROCHIE BOUKOUL SWALMEN:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 8 omvat: 1 aug. 2021 t/m 31 aug. 2021.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 16 juli 2021 - 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen door de week vervallen tot 21 juli:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul 21 en 28 juli
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen 22 en 29 juli

14.30 uur Amaliahof : vrijdag 23 juli

KERKAGENDA:

Vrijdag 2 juli
19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament

*Zaterdag 3 juli:
19.00 uur Swalmen: *) komt te vervallen.

Zondag 4 juli: 14e zondag door het jaar “Weerbarstige boodschap”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Maria, Annie en Lies Pijpers en overl. familie.

*Zaterdag 10 juli
19.00 uur Swalmen: komt te vervallen.

Zondag 11 juli: 15e Zondag door het jaar “Op weg gezet“
9.00 uur Boukoul
voor de levende en overleden leden van
handboogvereniging “Soranus”

10.30 uur Swalmen
Overl. ouders Sjaak Verhaegh en
Door Verhaegh- Manders vwg. verjaardag;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Mien Hermans-Geraedts vwg. verjaardag en
Charles Hermans.

*Zaterdag 17 juli
19.00 uur Swalmen: komt te vervallen.

Zondag 18 juli: 16e Zondag door het jaar “Rust was uit ”
9.00 uur Boukoul
Richard Schreurs

10.30 uur Swalmen: m.m.v. Marco Suvarnosaroto
Zeswekendienst Mia Claessen-Naus;
Mieke Bongaarts-Beeren vwg. verjaardag;
Overl. ouders Leppers-van Dael.

Zaterdag 24 juli
19.00 uur Swalmen
Jrd. Jan Steijven;
Sjeng en Marie Cabbollet-van Eck;
Jrd. Ramon Theuniszen, voor wederzijdse grootouders
en tante Milla Theuniszen;
Susan Beek vwg. verjaardag.

Zondag 25 juni: 13e Zondag door het jaar “Delen = vermenigvuldigen”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;

13.00 uur Asselt: Doop Millie-Beau de Bock

Zaterdag 31 juli
19.00 uur Swalmen
Jrd. Tiny (Zus) Smeets, overl. ouders Sjra Smeets
en Lies Smeets-Altgassen, Piet, Jan en Sjra Smeets.


KERKJOURNAAL

1. De eerste drie weekenden van juli is er alleen op zondag een mis
om 10.30uur. Dit in verband met de vakantie van onze pastoor. De
misintenties van de zaterdagavond nemen we mee naar de zondag
en als dat niet wenselijk is dan mailt u of belt u ons op en kunnen de
misintenties naar een andere datum worden verplaatst. Hartelijk
dank voor uw begrip en excuses voor het ongemak.

De minimale Kerkbijdrage voor 2021 door bisdom Roermond
is vastgesteld op € 110,- . De kerk is er voor U en dankzij U…

De realiteit noopt mij ertoe u te vragen mij niet alleen te laten.
Mij te helpen de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.
Hiervoor heel veel dank, namens het kerkbestuur, Lambert Smeets.


Ga terug naar de agenda