sacrament doopsel

Het doopsel is, samen met het vormsel en de Eucharistie/communieviering, een van de drie sacramenten van de christelijke initiatie.Het doopsel is het begin van het nieuwe in Christus gedoopte leven. Het woord “doop” komt van onderdompelen in het water. Water is het element van nieuw leven. Door het doopsel worden alle zonden vergeven, en wordt er éénmalig een “onuitwisbaar geestelijk merkteken” in de ziel van de dopeling gedrukt, waarmee de Heilige Geest ons tekent voor “de dag der verlossing”. Dit alles betekent, kort samengevat, dat de gedoopte mens toegang krijgt tot het Koninkrijk van God.

De bedienaar van het doopsel is de priester/pastoor, bisschop of diaken. Hij bedekt de dopeling met een wit gewaad, besprenkelt hem/haar met water en verstrekt een zalving met Chrisma. De dopeling krijgt vervolgens een doopkaars en een Oorkonde, als herinnering aan de plechtigheid. De doopkaars, die ontstoken wordt aan de paaskaars, is een verwijzing naar Christus, die het Licht van de Wereld is.

In onze Lambertuskerk is er doopgelegenheid op zondag, behalve op 1e en 2e kerstdag, 1e en 2e paasdag, 1ste en 2de Pinksterdag en tijdens de carnavals- en kermisdagen. Voor het toedienen van het Heilig Doopsel verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met pastoor om een en ander met betrekking tot de viering te bespreken. Dit kan via het parochiekantoor op woensdag- en vrijdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur, Brugstraat 2 in Swalmen. tel: 0475-506829.

  • Gedoopt met water
  • in Zijn naam
  • levensweg
  • om heen te gaan
  • niets heb je te vrezen
  • God zal altijd bij je wezen