biecht

De Biecht oftewel het boetesacrament oftewel het sacrament van boete en verzoening, is het sacrament waarin de priester zonden kan vergeven in Christus’ naam. Omdat Jezus onze zonden moet belijden, is het ook aan Hem om ons te vergeven, door de priester die de biecht hoort. Daarom is de biecht een sacrament, omdat namelijk Christus zelf de zondaar vergeeft door de absolutie. Het traditionele beeld is dat de biecht plaatsvindt in een donker biechthokje ergens achter in de kerk. Dit gebeurt nog steeds wel, maar tegenwoordig wordt er vaak ook een biechtgesprek gehouden.

Zo’n gesprek heeft wel een vaste, traditionele volgorde en er moeten een aantal elementen inzitten die van belang zijn voor het sacrament, namelijk berouw, het belijden van de zonden, de penitentie (boetedoening) en de absolutie (vergeving en verzoening met God) via de priester. De priester heeft een streng biechtgeheim. Het boetesacrament kan zo vaak ontvangen worden als nodig is.

In onze parochie worden er ter voorbereiding op de belangrijke feesten, zoals Kerstmis en Pasen, gemeenschappelijke boetevieringen gehouden.

Gelegenheid tot privé-biecht is er uiteraard altijd na afspraak.