agenda

Bekijk volledige agenda
Bekijk het nieuwsarchief

Nieuwsarchief

15-09-2021 | PAROCHIEKANTOOR GESLOTEN 22 SEPTEMBER

i.v.m. de kermis in Swalmen,
is het parochiekantoor
woensdag 22 september gesloten

08-09-2021 | ALLERZIELEN - LICHTJESWAKE 2 NOV. 2021/ AANMELDING VOOR EEN KAARSJE

ALLERZIELENDIENST / LICHTJESWAKE 2021

Dinsdag 2 november om 19.00 uur is in de Lambertuskerk in Swalmen weer een Allerzielendienst / Lichtjeswake. Dit is geen H. Mis, maar een moment van samenzijn rond onze overleden dierbaren die wij zo ontzettend missen en zal bestaan uit woord, gebed, muziek en samenzang.

Voor iedere overledene zal deze avond een kaarsje branden met daarop hun naam. Na de Lichtjeswake kan het (gratis) kaarsje mee naar huis worden genomen

Tot uiterlijk donderdag 21 oktober kunt u de naam/namen van uw dierbare overledene(n) aanmelden, ook telefonisch 0475 506829, bij het parochiekantoor op woensdag of vrijdag, van 09.00 -12.00 uur.
.
U bent van harte welkom bij dit bijzonder samenzijn .
Het kerkbestuur.

01-09-2021 | Overleden Mia van Cruchten - van Deur, Boukoul

Overleden Mia van Cruchten - van Deur,101 jaar,
Boven Boukoul 4a, Boukoul
Dat zij mag rusten in vrede.
De Uitvaartdienst in H. Theresiakerk in Boukoul is
dinsdag 7 september om 10.30 uur

01-09-2021 | Overleden Jos Janssen, Swalmen

Overleden Jos Janssen,78 jaar, Boutestraat 113.
Dat hij mag rusten in vrede.
De Uitvaartdienst in de Lambertuskerk is
vrijdag 3 september om 10.30 uur

25-08-2021 | HET NIEUWE NORMAAL

Het nieuwe normaal

De lockdown is voorbij,
zeggen ze.

We kunnen langzaam terug
naar het oude normaal,
zeggen ze.

Maar vragen ‘ze’ zich ook af
of we dat wel willen?
Zo ideaal was dat oude ook niet.

Wat als we nu eens allemaal
zouden veranderen?

Als we nu eens tegen iedereen
zouden zeggen
dat we ruime afstand houden
van negatieve zaken?

dat we onze monden
niet achter maskers verbergen,
maar ze gebruiken om positieve
dingen te zeggen?

dat we onze handen
niet alleen desinfecteren,
maar ze ook uit mouwen steken
om anderen te helpen?

dat we vaker quarantainemomentjes
in ons leven inbouwen
om in stilte te bidden?

Wat als we nu eens
met z’n allen
het positiviteitsvirus
zouden verspreiden?

Zouden ‘ze’ daar dan wat van zeggen?
Of kunnen we dan eindelijk
met z’n allen bouwen
aan een nieuw normaal?

20-08-2021 | LAMBERTUSBODE EN KERKDIENSTEN SEPTEMBER 2021

Lambertusbode
1 September t/m 30 September 2021


Jaargang: 2 nummer: 9-2021
www.lambertuskerkswalmen.nl


Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. van Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten

Bankrekeningnummers PAROCHIE BOUKOUL SWALMEN:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 10 omvat: 1 okt. 2021 t/m 31 okt. 2021.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 17 september 2021 - 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 13.30 uur Jan Baptist: 2* en 17 september
14.30 uur Amaliahof : 10 en 24 september


KERKAGENDA:

Vrijdag 3 september
10.30 uur Swalmen, Uitvaartdienst Jos Janssen

15.00 uur Asselt. H. Huwelijk Stephan Füsers en Pameley Stoks.

19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament

Zaterdag 4 september
19.00 uur Swalmen. M.m.v. het gemengd kerkkoor.
H. Wijnands-Bogtmans en de zonen Lou, Cor, Piet en
schoonzoon Henk.

Zondag 5 september: 23e zondag door het jaar “Ga open!”
9.00 uur Boukoul.
Jrd. Wiel Sanders en Dien Sanders-Luttels.

10.30 uur Swalmen. M.m.v. Marco Suvarnosaroto
Maria, Annie en Lies Pijpers en overl. familie;
Lenie Rietbergen-de Boer;
Overl. fam. Perriëns-van Dijk en Mirjam vwg. verjaardag.

13.00 uur Asselt. H. Doopsel van Jada Beckers.

Dinsdag 7 september
10.30 uur Boukoul, Uitvaardienst Mia van Cruchten - van Deur

Zaterdag 11 september:
19.00 uur Swalmen.

Zondag 12 september: 24e zondag door het jaar
“Een voorbeeld hebben”
9.00 uur Boukoul.
Overl. ouders Wiel en Annie Munnichs-Niessen.

10.30 uur Swalmen.
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Jrd. Sef Janssen en Annie Janssen-Maas;
Jrd. Will Wolters en familie.

11.30 uur Swalmen H. Doopsel Niek Puts
13.00 uur Boukoul. H. Doopsel van Lars Clissen.
14.30 uur Asselt. H. Doopsel van Femke Maessen.

Zaterdag 18 september
19.00 uur Swalmen. M.m.v. Swalmens Liedertafel.
Gerard Derks;
Overl. ouders Claessen-Theunissen en
John, Frans, Jack en Piet.

Zondag 19 september: 25e Zondag door het jaar “De twist voorbij“
9.00 uur Boukoul.

10.30 uur Swalmen. M.m.v. gemengd kerkkoor.
FEEST VAN ST. LAMBERTUS (KERMISZONDAG)

Jrd. Ton Trepels en Riek Trepels-Thonen;
Jrd. Mien Hermans-Geraedts;
Jrd. Rud Crasborn en Clariet Crasborn-Walschot en fam.

11.30 uur Swalmen. H. Doopsel van Vieve Engelen.
13.30 uur Asselt. H. Doopsel Dex en Lizz Kessels.

Zaterdag 25 september
19.00 uur Swalmen.
Mariet Doensen-Dingelstad vwg. verjaardag.

Zondag 26 september: 26e Zondag door het jaar “Om het goede…”
9.00 uur Boukoul.

10.30 uur Swalmen.
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen.

11.30 uur Swalmen. H. Doopsel Roan Killaars.

KERKJOURNAAL

1 Op zondag 15 augustus, Maria ten Hemelopneming, heeft onze Wim
Beurskens, secretaris van ons kerkbestuur de zeer hoge kerkelijke
onderscheiding “Ridder in de orde van St. Silvester” in ontvangst
mogen nemen. Wij feliciteren hem van harte met deze hoge blijk van
waardering door onze Paus Franciscus voor zijn verdiensten voor de
Passiespelen van Tegelen en de tomeloze inzet voor onze parochies
in Asselt, Boukoul en Swalmen.

2 * Donderdag 2 september is de H. mis in Jan Baptist om 14.30 uur.
Dus deze keer niet op vrijdag.
Een goede speurneus kent de reden.

3 St. Lambertus de patroonheilige van onze kerk in Swalmen…
17 september is zijn feestdag,
wij vieren hem dit jaar op zondag 19 september

4. De minimale Kerkbijdrage voor 2021 door bisdom Roermond
is vastgesteld op € 110,- . De kerk is er voor U en dankzij U…

De realiteit noopt mij ertoe u te vragen mij niet alleen te laten. Mij te helpen de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.

Omdat onze kerken een ANBI status hebben zijn de giften voor een deel aftrekbaar, periodieke giften voor minimaal 5 jaar zijn volledig aftrekbaar van het te betalen bedrag aan de fiscus. Voor informatie kunt u ons altijd bellen.

Hiervoor heel veel dank, namens het kerkbestuur,
Lambert Smeets, penningmeester.

18-08-2021 | HOGE PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR SWALMENAAR, WIM BEURSKENS, OUD-VOORZITTER PASSIESPELEN TEGELEN

HOGE PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR SWALMENAAR,
WIM BEURSKENS, OUD-VOORZITTER PASSIESPELEN TEGELEN

Op zondag 15 augustus heeft oud-voorzitter Wim Beurskens van de Passiespelen Tegelen een hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot ridder in de orde van Sint-Sylvester. Hij krijgt de onderscheiding met name voor zijn jarenlange inzet voor de Passiespelen. Beurskens was 36 jaar lid van het dagelijks bestuur van de Passiespelen, waarvan 33 jaar als voorzitter. De onderscheiding is hem namens bisschop Harrie Smeets uitgereikt door deken Jos Spee van Venlo.
Wim Beurskens (68) komt uit Swalmen. Na zijn middelbare schoolopleiding aan het Bisschoppelijk College in Roermond en een studie medicijnen in Nijmegen werkte hij van 1979 tot 1980 korte tijd in het Willibrordziekenhuis in Tegelen. In 1980 vestigde hij zich als huisarts in Tegelen. In zijn eigen praktijk bleef hij actief tot 31 december 2015. In 1982 trad Beurskens toe tot het dagelijks bestuur van de Stichting Passiespelen Tegelen. Aanvankelijk als secretaris en vanaf 1985 als voorzitter. Deze rol vervulde hij maar liefst 33 jaar, tot aan zijn terugtreden in 2018. Onder leiding van Beurskens hebben de Passiespelen een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waardoor het lijdensverhaal van Christus ook dit jaar weer op eigentijdse wijze voor een breed publiek toegankelijk wordt gemaakt.
Naast zijn inzet voor de Passiespelen was Beurskens ook vele jaren voorzitter van het missiecomité ‘Vrienden van Akwagya Tegelen’ en van 1998 tot 2004 vicevoorzitter van het kerkbestuur van de parochie Het Woord Gods in Swalmen. Sinds 2016 is hij secretaris van het kerkbestuur van het parochiecluster Swalmen. Beurskens is ook op andere wijze actief als vrijwilliger in de parochie. Naast zijn drukke werkzaamheden als huisarts in een eenmanspraktijk en zijn vrijwilligerswerk voor de Passiespelen vond Beurskens de tijd om tussen 1991 en 1998 een studie theologie te volgen aan de universiteit in Nijmegen, die hij cum laude afrondde met een scriptie over het katholieke standpunt met betrekking tot euthanasie. Op zijn eigen website gaat hij in artikelen en columns regelmatig in op thema’s op het snijvlak van geneeskunde en theologie.
De ridderorde van Sint-Sylvester is een van de hogere pauselijke onderscheidingen. De orde werd in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De orde wordt verleend aan mensen die zich op het vlak van kerk en samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De onderscheiding wordt slechts in beperkte mate uitgereikt.

28-07-2021 | LAMBERTUSBODE EN KERKDIENSTEN AUGUSTUS 2021

Lambertusbode
Jaargang: 2 nummer: 8 2021
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 Augustus t/m 31 Augustus 2021

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. van Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten

Bankrekeningnummers PAROCHIE BOUKOUL SWALMEN:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 9 omvat: 1 sept. 2021 t/m 30 sept. 2021.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 13 augustus 2021 - 12.00 uur.

Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 13.30 uur Jan Baptist: 6 en 20 augustus
14.30 uur Amaliahof : 13 en 27 augustus

KERKAGENDA:

Zondag 1 augustus: 18e zondag door het jaar
“De tekenen vertrouwen”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Maria, Annie en Lies Pijpers en overl. familie.
Uit dankbaarheid b.g.v. een 95ste verjaardag

Dinsdag 3 augustus 16.00 uur Asselt: Doop van Bibi Füssers

Vrijdag 6 augustus
19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament

Zaterdag 7 augustus:
19.00 uur Swalmen

Zondag 8 augustus: 19e zondag door het jaar “Brood des levens”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. gemengd kerkkoor
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Jrd. Lieske Alers;
overl. familieleden Suilen-Instenberg
Jos Niessen

11.30 uur Doop: Djovino Muller.

Zaterdag 14 augustus
18.00 uur Boukoul

19.00 uur Swalmen: m.m.v. Marco Suvarnosaroto
Jrd. Sjra Ransz;
Sjeng en Marie Cabbollet-van Eck;
Maria Ridderbecks-Hendrikx en overl. familieleden
Ridderbecks-Hendrikx.

***Zondag 15 augustus: 20e Zondag door het jaar
“Maria Ten Hemelopneming“
9.00 uur Boukoul komt te vervallen (zie zaterdag 14 aug.)
10.30 uur Swalmen komt te vervallen (zie zaterdag 14 aug.)

Zaterdag 21 augustus
19.00 uur Swalmen m.m.v. gemengd kerkkoor
Jrd. Maria Geerlings.

Zondag 22 augustus: 21e Zondag door het jaar “Kiezen voor Hem ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Truus Gruintjes-Augustus.

Zaterdag 28 augustus
19.00 uur Swalmen

Zondag 29 augustus: 22e Zondag door het jaar “Zuiver je hart”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen.
KERKJOURNAAL

1 Deze maand is ons gemengd kerkkoor weer te horen in onze kerk.
Rekening houdend met voldoende onderlinge afstand mag er
gezongen worden. Wij zijn blij dat we weer mogen gaan genieten
van deze mooie live muziek tijdens de vieringen in onze kerk.

2 Op zondag 15 augustus komen de missen in Boukoul en Swalmen te
vervallen wegens een mooie verplichting elders in ons land van onze
pastoor. In de Lambertusbode van september komen wij er graag
even op terug.

3 Ons kerkhof aan de Bosstraat kent nog geen duidelijk zichtbaar
strooiveldje voor de as van onze dierbare overledenen. Wij zijn ons
aan het oriënteren waar we een strooiveldje kunnen aanleggen op
ons kerkhof. U mag altijd met ons meedenken over dit plan.

4 Er gebeurt veel in een mensenleven, mooie dingen maar ook
moeilijke. Zowel jong als oud hebben het niet gemakkelijk. Vaak
denk ik: het zou goed zijn als men wat meer om bescherming voor
zichzelf zou bidden, thuis, in de kerk. Elk land heeft een engel
toegewezen gekregen, als ook elk mens. Google maar eens de
Mariaverschijningen er op na. Engelen staan te trampelen dat je
ze in dienst neemt om je leven in bescherming te nemen.
Dus: (knipoog) actie…


De minimale Kerkbijdrage voor 2021 door bisdom Roermond
is vastgesteld op € 110,- . De kerk is er voor U en dankzij U…

De realiteit noopt mij ertoe u te vragen mij niet alleen te laten.
Mij te helpen de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.
Omdat onze kerken een ANBI status hebben zijn de giften voor een deel aftrekbaar,
periodieke giften voor minimaal 5 jaar zijn volledig aftrekbaar van het te betalen bedrag aan de fiscus.
Voor informatie kunt u ons altijd bellen.
Hiervoor heel veel dank, namens het kerkbestuur, Lambert Smeets.

07-07-2021 | BISSCHOP SMEETS ERNSTIG ZIEK

Helaas moeten wij u informeren dat het niet goed gaat met de gezondheidssituatie van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets. De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten, zoals reeds aangekondigd bij zijn ontslag uit het ziekenhuis op vrijdag 11 juni.
Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het academische ziekenhuis Maastricht UMC+. Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden.
Op zijn eigen verzoek heeft Mgr. Smeets voorafgaand aan het onderzoek in Maastricht het sacrament der zieken ontvangen. Hier heeft hij veel kracht uit geput. De bisschop laat vanaf zijn ziekbed weten zeer dankbaar te zijn voor de vele beterschapswensen die hij heeft ontvangen. Ook is hij buitengewoon dankbaar voor het gebed van velen en hij vraagt dit voort te zetten. De bisschop vraagt ook begrip voor het feit dat het voor hem maar in zeer beperkte mate mogelijk is bezoek te ontvangen of zelf op berichten te reageren. De bisschop spreekt zijn grote waardering uit voor de artsen en verpleegkundigen die hem in de ziekenhuizen van Roermond en Maastricht behandelen.
Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets geruime tijd zijn bisschoppelijk taken niet kunnen uitoefenen. Zoals op 11 juni al is aangekondigd, wordt het bestuur van het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdomstaf.
Wij vragen u allen te bidden voor een spoedig herstel van onze bisschop.

20-01-2021 | PAROCHIE AGENDA 2021 SWALMEN – BOUKOUL

PAROCHIE AGENDA 2021
SWALMEN – BOUKOUL


15 aug. Geen H. Mis in Swalmen en Boukoul

19 sept. Kermis Swalmen

31 okt. Hoogfeest van Allerheiligen
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Swalmen
14.00 uur, Allerzielendienst,
aansluitend grafzegening op het kerkhof, Boukoul
15.30 uur, Grafzegening, Kerkhof Bosstraat, Lambertuskerk

13 nov. 18.00 uur, St. Maartensviering

24 dec. Kerstavond
17.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis, Boukoul
21.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
23.00 uur, Plechtige Kerstnachtmis, Lambertuskerk

25 dec. Hoogfeest Geboorte van Jezus - Kerstmis
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
26 dec. 2de Kerstdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

1 jan. 2022 10.30 uur, Nieuwjaar, H. Mis, Lambertuskerk

H. MISSEN IN DE OVERIGE WEKEN
PAROCHIE H. LAMBERTUS / WOORD GODS SWALMEN:
zaterdag: 19.00 uur, zondag: 10.30 uur, donderdag: 09.00 uur

Lambertuskerk
elke eerste vrijdag van de maand van 19.00 -20.00 uur
aanbidding van het Heilig Sacrament
vrije inloop

PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL
zondag, 09.00 uur, woensdag: 09.00 uur

06-01-2021 | TARIEVEN 2021 SWALMEN - BOUKOUL - ASSELT

H. LAMBERTUSPAROCHIE / H. THERESIA SWALMEN / BOUKOUL
TARIEVEN 2021
- Eenvoudige dienst door de week € 10,00
- Weekendmis € 20,00
- Jubileumdienst €250,00
- Huwelijksmis €425,00
- Doopdienst € 40,00

- Uitvaartdienst zeswekendienst €425,00
- Alle genoemde diensten zijn exclusief de kosten van het koor / dirigent
€100,00
- Begeleiding door priester naar crematorium €425,00

Grafkosten
- Graf delven €500,00
- Grafrechten per periode van 20 jaar €620,00
- Grafruimingskosten €260,00
- Verlenging grafrechten voor 10 jaar €310,00

- Grafkosten kind (inclusief grafrechten voor 20 jaar en ruimingskosten) €350,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar €100,00
- Ruiming kindergraf € 50,00


- Bijzetting van een asbus (inclusief grafrecht 20 jaar) €415,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar € 100,00
- Ruimingskosten van een urn € 50,00
Naar gelang de hoogte van het bedrag waarmee wordt deelgenomen aan de kerkbijdrage, wordt korting verleend op huwelijks-, jubileum uitvaartdiensten
Bij deelname van minimaal € 110,00 per jaar worden er geen en kosten in rekening gebracht voor huwelijks- en uitvaartdiensten.
==================================================

H. DIONYSIUS PAROCHIE ASSELT
TARIEVEN 2021
VOOR NIET PAROCHIANEN

- Jubileumdienst €500,00
- Huwelijksmis €900,00
- Doopdienst €150,00
- Uitvaartdienst en zeswekendienst €850,00
- Alle genoemde diensten zijn exclusief
de kosten van het koor / dirigent €100,00
- Begeleiding door priester naar crematorium €425,00

24-04-2020 | Wat is de geestelijke communie?

Wat is de geestelijke communie?
Door de coronacrisis vinden er al een hele tijd geen eucharistievieringen met kerkgangers plaats. Veel gelovigen volgen de vieringen op televisie of internet. Maar bij zo’n ‘digitale mis’ kun je natuurlijk niet de communie ontvangen. Dit betekent dat duizenden kerkgangers nu al wekenlang geen communie hebben gekregen. Als alternatief kent de Kerk de ‘geestelijke communie’. Maar wat is dat nu eigenlijk?
De geestelijke communie is het verlangen van gelovigen om de communie te ontvangen, zonder dat dit fysiek kan. Het betekent eigenlijk: je zo zeer met de eucharistieviering verbonden voelen, dat je de communie in gedachten ontvangt. Dit kan door een mis op televisie of internet zo intens mee te beleven, dat het net is alsof je er echt bij bent en toch ter communie gaat.

Bij het ontvangen van de geestelijke communie kan een van de volgende teksten gebeden worden:

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Ofwel:
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

07-02-2020 | Openingstijden en telefonische bereikbaarheid Parochiekantoor

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid
Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen

woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
e-mail: info@lambertuskerkswalmen.nl
tel. 0475 506829

07-02-2020 | KERKBESTUUR PAROCHIE ASSELT - BOUKOUL - SWALMEN

KERKBESTUUR PAROCHIE ASSELT - BOUKOUL - SWALMEN

Het kerkbestuur is MET INGANG VAN 1 JANUARI 2020 ALS VOLGT SAMENGESTELD:

drs. Irec Crasborn, (pastoor-voorzitter), Lambert Smeets (penningmeester), Wim Beurskens (secretaris), Peter Trepels ( administrator Parochiekantoor), Frans van Gemert, Fred Houben, Thijs van Egeraat en Albert van Herten

Wij zijn allemaal erg betrokken bij de kerk en we hopen dat we vruchtbaar werk kunnen doen voor haar en voor de gemeenschap. Daar bidden we voor en daar zetten we ons voor in.

Het kerkbestuur

08-11-2019 | ONTVANG DE LAMBERTUSBODE - THUIS OF PER MAIL

KERKEBERICHTEN SWALMEN / BOUKOUL
Omdat vanaf 6 oktober
’t Zjwaemke niet meer verschijnt, verwijzen wij u voor de kerkberichten graag naar de website van het parochiecluster Swalmen/Boukoul:

http://www.lambertuskerkswalmen.nl/nieuwsarchief
tevens hangen bij de uitgangen van de kerk ook de kerkberichten

LAMBERTUSBODE THUIS OF PER MAIL ONTVANGEN

vanaf 22 november verschijnt maandelijks de Lambertusbode
met de kerkberichten Swalmen/Boukoul ,

Zowel bij de uitgangen van de kerk, als bij de Infobalie van het voormalig gemeentehuis aan de Markt, kunt u de Lambertusbode gratis meenemen.

AAANMELDEN VOOR DE LAMBERTUSBODE

Tijdens de parochiekantooruren, of middels de formulieren die bij de uitgangen van de kerk liggen, kunt u zich aanmelden voor de
Lambertusbode en wordt deze bij u thuis bezorgd.

Tevens bestaat ook de mogelijkheid om de Lambertusbode per mail te ontvangen. Hiervoor graag aanmelden via het mailadres::
info@lambertuskerkswalmen.nl

Met vriendelijke groet,
het Kerkbestuur

14-05-2019 | WAT IS ZIEKENZALVING ? BEKIJK HET FLIMPJE !!

Wat is de ziekenzalving?
Wanneer kun je het ontvangen? Bekijk het filmpje en vind antwoord op deze en vele andere vragen over de ziekenzalving.
De video laat zien hoe de ziekenzalving één van de drie laatste sacramenten is. Pastoor van Klaveren staat in het filmpje stil bij hoe je naar iemand kijkt die ziek is en dat je daar als christen een verschil in kunt maken. Het gaat over de opdracht die Christus aan ons allen geeft: ‘Genees de zieken.’ Daarmee is de video niet alleen interessant voor mensen die direct met de ziekenzalving in aanraking komen, maar voor alle (ook jonge) katholieken.

De video staat op YouTube:

https://youtu.be/FY8mGGA8QuU
-------------------------------------------
en u kunt het vinden op de website

http://www.bewustkatholiek.nl/sacramenten
-------------------------------------------------------

01-05-2019 | AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT IN DE LAMBERTUSKERK

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT
IN DE LAMBERTUSKERK SWALMEN

U bent elke 1ste vrijdag van de maand,
van 19.00 -20.00 uur, van harte uitgenodigd voor de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in de Lambertuskerk in Swalmen. Vrije inloop.

01-05-2019 | NOODKREET VAN HET HERENKOOR

NOODKREET

De leden van de Schola Gregoriana St. Lamberti uit Swalmen slaken een Noodkreet. Waarom ?
Wat is een Schola. Wij zingen Gregoriaanse gezangen tijdens een Kerkdienst voornamelijk op Zondag. Het is een mannenkoor van 3 leden met dirigent.

Met ingang van 1 Juli 2019 stopt de dirigent en organist van de Schola met zijn werkzaamheden vanwege zijn leeftijd. Hij geeft aan, dat hij niet meer de inspanningen kan opbrengen om nog goed te kunnen functioneren.
Daarom zoeken wij als Schola, ook namens het Kerkbestuur een deskundig dirigent (m/v) Gregoriaans en/of organist, die de Schola kan leiden bij de repetities en H. Missen van de kerkelijke gezangen.
OPROEP AAN DE MANNELIJKE INWONERS VAN SWALMEN EN OMSTREKEN.

Onze SCHOLA heeft dingend behoefte aan nieuwe leden en daarom roepen wij alle Mannen op die graag zingen in de Kerk om de traditionele gezangen mee te vertolken. Wij zoeken deze mensen om dat we anders genoodzaakt zijn deze op te heffen en er een grote traditie uit Kerkelijk Swalmen zal verdwijnen.
DAAROM DEZE OPROEP !!!!
Heeft u interresse? Meld u aan.

Informatie en aanmelden: Parochiekantoor Lambertuskerk Swalmen 6071 JB Brugstraat 2 Swalmen 0475 506829
info@lambertuskerkswalmen.nl
Initiatiefnemer Schola : Wiel Heijmann ; wielheijmann@msn.com
Tel: 06 57340447

21-11-2018 | VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

VRIJWILLIGER GEZOCHT
VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

Het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie in Swalmen is dringend op zoek naar een vrijwilliger, die in de gelegenheid is om iedere ochtend de poorten het Kerkhof aan de Bosstraat te openen. Het tijdstip van openen kan in onderling overleg en ook door meerdere vrijwilligers gebeuren. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het parochiekantoor van de H. Lambertus: openingstijd woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur of telefonisch: 0475 506829.

13-07-2018 | 2 PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT IN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Na het indrukwekkende terugplaatsen van de haan op de kerktoren van de St. Lambertuskerk in Swalmen, werden op 10 juli 2018 door pastoor drs. I. Crasborn, twee Pauselijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt en wel aan de heren Frans van Gemert en Peter Trepels.
De onderscheidingen geven blijk van de grote waardering die de kerk, de mensen van de St. Lambertusparochie hebben voor de zeer vele jaren van inzet van deze twee heren voor de parochie.

15-06-2018 | GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS VAN DE LAMBERTUSKERK

GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS
VAN DE LAMBERTUSKERK

Tijdens de voorjaarsmarkt op 10 juni zijn gelaserde, oude leien van de torenspits van de Lambertkerk gepresenteerd.
Deze leien zijn zeer uniek, een mooi verzamelobject en tevens heel origineel om cadeau te geven.
Wilt u in het bezit komen van een of meerder leien, dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren ( woensdag/vrijdag 09.00-12.00 uur) in het Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen, of na de H. Missen in de sacristie van de Lambertuskerk terecht. Kosten 15,- euro per originele lei

14-03-2018 | Video opame, klokken in de kerktorenLambertuskerk Swalmen

Zondag 4 maart j.l. heeft Tm Flentge uit Maasniel, video opnames, met geluid, opgenomen in onze kerktoren. Het is zeer indrukwekkend om deze opname te bekijken.
Via onderstaande link, kunt u horen en zien wat de kerkklokken van de Lambertuskerk te bieden hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=Emtywb8Z6jw