bekijk nieuws LAMBERTUSBODE EN KERKDIENSTEN SEPTEMBER 2020

Geplaatst op Vrijdag 21 augustus

Lambertusbode
Jaargang: 1 nummer: 9 2020
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 september t/m 30 september 2020


Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: nfo@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
F. Houben T. Egeraat

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79


Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 10 omvat: 1 okt. 2020 t/m 31 okt. 2020.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 11 september 2020 - 12.00 uur.
De Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen door de week:

Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen

KERKDIENSTEN SEPTEMBER 2020

Vrijdag 4 september
19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Er is voldoende veilige plaats in de kerk.

Zaterdag 5 september
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Voor alle levende en overleden parochianen.

Zondag 6 september: 23e Zondag door het jaar
”Bidden tot verzoening ”

9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
ouders Cabbolet-Helmich en zoon Frits.
Jaardienst: Wiel Sanders en Dien Sanders - Luttels

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Hubertus en Catharina Houben-Geerlings;
Piet en Mieke Ernst- Partouns; Frits en To Martens-Stappers;
Jeu en Bep Denissen-Keiren;
en alle levende en overleden leden van de Familie Houben-Geerlings,
Ernst-Partouns, Denissen-Keiren en Martens-Stappers.

Zaterdag 12 september: Herdenking 75 jaar bevrijding Swalmen
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
m.m.v. Kon. Harmonie St. Caecilia
Voor allen die gestorven zijn door oorlogsgeweld.
mede ter intentie van Door Luijten - Huberts
Zondag 13 september: 24e Zondag door het jaar
werelddag van migranten en vluchtelingen
Ziekenzondag “ Vergeven om te helen ”
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
overleden ouders wiel en Annie Munnichs-Niessen.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Will Wolters en overleden familieleden.
Jaardienst Sef Janssen en Annie Janssen - Maas
Leny Manders - Suilen, fam. Manders en fam. Suilen

Zaterdag 19 september
19.00 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
overl. ouders Rud en Clariet Crasborn-Walschot
en overl. van de familie.

Zondag 20 september: 25e Zondag door het jaar Vredeszondag
“In dienst van de vrede“
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Sef Peeters.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
m.m.m.v. kerkkoor ??? (Corona)
Uit dankbaarheid b.g.v. een 60-jarig huwelijk;
Jrd. overl. ouders Ton Trepels en Riek Trepels-Thonen;
Jrd. Mien Hermans-Geraedts;
Overl. ouders Wiel en Agnes Pansters-Ickenroth;
Herdenkingsdienst Lenie Rietbergen-de Boer.
Pierre Kessels;

Zaterdag 26 september
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Jrd. Sjaak Janssen en Sienet Janssen-Hendriks;
Lies Jaspar-van Heel.

Zondag 27 september: 26e Zondag door het jaar “Ik doe het toch!“
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Voor alle levende en overleden parochianen.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Lenie Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen
Ouders Sieben–Hermans;
Ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg; Jo Schouenberg.
Leny Manders - Suilen, fam. Manders en fam. Suilen


KERKJOURNAAL

Jezus wèl… en de kerk níet… ‘De strijdende kerk’ 2020 jaar oud…

Deze uitdrukking kom je tegen bij mensen om ons heen. Het is te begrijpen en ook weer niet. De kerk bestaat namelijk uit drie gelederen:
1. de ‘glorievolle kerk’ (=bij God); 2. de ‘lijdende kerk’ (=nòg niet bij God); 3. de ‘strijdende kerk’ (=de kerk op aarde).
De kerk op aarde is dus een strijdende kerk. Het is een kerk in een níet com-fortabele positie. Geen reden tot paniek hoop ik. De kerk wordt door de eeuwen heen van àlle kanten bestreden. De strijd van binnenuit is altijd een zware geweest (misbruik, etc.). Alle heiligen die wij kennen bevestigen deze strijd; ze zijn niet voor niets ‘heilig’. De oorzaak van die strijd? Wij herbergen als kerk een kostbare schat, namelijk Jezus zelf. In de sacramenten, de bouw-stenen van de katholieke kerk, komt Jezus ons tegemoet, om met Hem tot God de Vader (=Hij die leven geeft) te komen. Jezus zelf zegt ons: “Niemand komt tot de Vader tenzij door mij”(Joh. 14,6) . Daarom ook verwijst Moeder Maria ons altijd weer opnieuw door naar haar Zoon en niet naar haar zelf. Een vriend van God is dus NIET iemand die op ‘veilige’ afstand toekijkt hoe moeilijk de kerk het heeft. Een vriend is hij of zij die tot het einde toe het wapen in de hand neemt en op staat om mee te strijden voor het behoud van Jezus Christus in onze wereld. Het wapen waarmee wij strijden is de LIEFDE. Dit wapen vindt zijn oorsprong in het hart ‘van vlees’ dat door God in elk mens neergelegd is (Ez.36,26). Dit wapen (hart) van ons moet feilloos zijn en wordt door Gods genade in elk sacrament (m.n. de eucharistie) dat wij vieren omarmd, gecorrigeerd, gepolijst en ter hand gesteld. U bent welkom…
-------------------------
Door mevr. M. Niessen mooi geborduurde zakjes incl. een stukje zeep zijn
voor € 3,50 te koop in het parochiekantoor Brugstraat 2 in Swalmen.
De hele opbrengst hiervan schenkt zij aan onze kerken.
Wij zijn mevr. Niessen zeer dankbaar voor haar vrijwillige inzet.

De minimale Kerkbijdrage voor 2020 is mede door het bisdom
Roermond vastgesteld op € 110,- .(Dit was voorheen € 100,-)

De crisis noopt mij ertoe u te vragen mij niet alleen te laten. Mij te helpen
de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.
Hiervoor heel veel dank, namens het kerkbestuur, Lambert Smeets.