bekijk nieuws LAMBERTUSBODE JULI 2020

Geplaatst op Vrijdag 19 juni

Lambertusbode
Jaargang: 1 nummer: 7 2020
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 Juli t/m 31 Juli 2020


Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2:wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur:W. Beurskens L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
F. Houben

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79


Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 8 omvat: 1 aug. 2020 t/m 31 aug. 2020.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 17 juli 2020 - 12.00 uur.
De Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen door de week:

Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen


KERKAGENDA:

Vrijdag 3 juli
19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Er is voldoende veilige plaats in de kerk.

Zaterdag 4 juli
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Stien Ritzen-Op het Roodt;
Frits en Maria Hodselmans-Hendrix.

Zondag 5 juli: 14e Zondag door het jaar ”Rust vinden”
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Jan Peters vwg. verjaardag.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen) St. Jozef
Jrd. Leo Konings en Agnes Dupuits en
overl. familieleden Konings-Dupuits.

Zaterdag 11 juli:
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Overl. ouders Sjaak Verhaegh en
Door Verhaegh-Manders.

Zondag 12 juli: 15e Zondag door het jaar “Het goede zaaien”
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Leden en overl. leden van Handboogvereniging Soranus.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Mien Hermans-Geraedts vwg. verjaardag en
Charles Hermans;
Fam. Claessen-Peters en Sjeng Cox.


Zaterdag 18 juli m.m.v. Marco Suvarnosaroto
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Mieke Bongaarts-Beeren vwg. verjaardag;
Jrd. Toon Simons.

Zondag 19 juli: 16e Zondag door het jaar “Rijp en groen “
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Richard Schreurs.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Overl. ouders Leppers-van Dael;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Uit dankbaarheid b.g.v. 60 jarig huwelijk
van Sef en Annie Heijnen-Doggen.

Dinsdag 21 juli:
14.30 uur Asselt 50j. huwelijk Fam. Nussbaum-Croonen.

Zaterdag 25 juli
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Sjeng en Marie Cabbolet-van Eck;
Jrd. Jan Steijven; Lies Jaspar-van Heel;
Ramon Theuniszen, wederzijdse grootouders en
tante Milla Theuniszen; Susan Beek vwg. verjaardag.

Zondag 26 juli: 17e Zondag door het jaar “Een opmerkzame geest“
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
fam. Claessen-Peters en Sjeng Cox;
Jrd. Frits Cabbolet;
bijz. herdenking van Lien Cabbolet-Suilen.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Ouders Sieben–Hermans;
Ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg; Jo Schouenberg


KERKJOURNAAL

Door mevr. M. Niessen mooi geborduurde zakjes incl. een stukje zeep zijn
voor € 3,50 te koop in het parochiekantoor Brugstraat 2 in Swalmen.
De hele opbrengst hiervan schenkt zij aan onze kerken.
Wij zijn mevr. Niessen zeer dankbaar voor haar vrijwillige inzet.

De minimale Kerkbijdrage voor 2020 is mede door het bisdom
Roermond vastgesteld op € 110,- . (Dit was voorheen € 100,-)

De crisis noopt mij ertoe u te vragen mij niet alleen te laten. Mij te helpen
de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.
Hiervoor heel veel dank, namens het kerkbestuur, Lambert Smeets.