bekijk nieuws EXTRA EDITIE LAMBERTUSBODE I.V.M. CORONACRISIS

Geplaatst op Vrijdag 3 april

Lambertusbode extra editie APRIL 2020
www.lambertuskerkswalmen.nl

EXTRA EDITIE


Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens, L. Smeets
F. van Gemert, P. Trepels
F. Houben

KERKJOURNAAL

Beste lezer,

In deze extra editie willen wij u vooral nabij zijn. Alle publieke eucharistievieringen zijn afgelast. De misintenties worden gedurende deze periode gewoon opgedragen met dien verstande dat wanneer de tijden weer beter zijn deze gratis herhaald opgegeven mogen worden.

Elke morgen wordt om 8.00 uur de heilige mis opgedragen in de Lambertus kerk. In deze mis wordt gebeden voor alle intenties die leven in de harten van de mensen. Ook wordt gebeden voor alle
intenties die in onze Heier kapel worden achtergelaten (schriftelijk en/of onuitgesproken). Natuurlijk is het mogelijk om via het parochiekantoor misintenties op te geven. Ook mag u mij rechtstreeks bellen voor bijzondere/persoonlijke intenties. Daarbij zij opgemerkt dat in deze crisistijd geen verplichte geldelijke bijdrage wordt gevraagd voor de opgegeven intenties. Een geldelijk offertje voor het behoud van onze kerk is uiteraard altijd welkom.

Het Coronavirus Covid-19 krijgt de wereld steeds meer in zijn greep. Het overkomt ons en wij zijn machteloos. Wij blijven vertrouwen op God en in het verlengde daarvan op de mensen om ons heen. Angst is onze grootste vijand de komende tijd. Houd u er rekening mee dat de komende tijden wereldwijd verschrikkelijke dingen kunnen gaan gebeuren, vooral in die gebieden waar de gezondheidszorg niet zo toegankelijk is als in onze streken.

Kerk en crisis horen bij elkaar. Bidt voor elkaar en vraag Moeder Maria om bescherming voor alle gevaren waaraan we zijn blootgesteld.
Moge God u zegenen en behoeden…. pastoor Irec Crasborn

De dagelijkse mis op uw computer vind u bij onze buurman, de deken van Roermond: roermondparochiecluster.nl

Goede Vrijdag: om 15.00 uur Kruisweg met onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2
Paaszaterdag: om 23.15 uur live uitzending van de Paaswake vanuit de Munsterkerk in Roermond met onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong bij de KRO op NPO 2
1e Paasdag: om 11.00 uur live uitzending van de viering van Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond door onze bisschop Mgr. Harrie Smeets bij de KRO op NPO2 en bij de L1
Digitaal de nieuwsbrief van ons bisdom ontvangen? kijk op bisdom-roermond.nl