Nieuwsarchief

21-08-2020 | LAMBERTUSBODE EN KERKDIENSTEN SEPTEMBER 2020

Lambertusbode
Jaargang: 1 nummer: 9 2020
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 september t/m 30 september 2020


Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: nfo@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
F. Houben T. Egeraat

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79


Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 10 omvat: 1 okt. 2020 t/m 31 okt. 2020.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 11 september 2020 - 12.00 uur.
De Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen door de week:

Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen

KERKDIENSTEN SEPTEMBER 2020

Vrijdag 4 september
19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Er is voldoende veilige plaats in de kerk.

Zaterdag 5 september
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Voor alle levende en overleden parochianen.

Zondag 6 september: 23e Zondag door het jaar
”Bidden tot verzoening ”

9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
ouders Cabbolet-Helmich en zoon Frits.
Jaardienst: Wiel Sanders en Dien Sanders - Luttels

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Hubertus en Catharina Houben-Geerlings;
Piet en Mieke Ernst- Partouns; Frits en To Martens-Stappers;
Jeu en Bep Denissen-Keiren;
en alle levende en overleden leden van de Familie Houben-Geerlings,
Ernst-Partouns, Denissen-Keiren en Martens-Stappers.

Zaterdag 12 september: Herdenking 75 jaar bevrijding Swalmen
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
m.m.v. Kon. Harmonie St. Caecilia
Voor allen die gestorven zijn door oorlogsgeweld.
mede ter intentie van Door Luijten - Huberts
Zondag 13 september: 24e Zondag door het jaar
werelddag van migranten en vluchtelingen
Ziekenzondag “ Vergeven om te helen ”
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
overleden ouders wiel en Annie Munnichs-Niessen.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Will Wolters en overleden familieleden.
Jaardienst Sef Janssen en Annie Janssen - Maas
Leny Manders - Suilen, fam. Manders en fam. Suilen

Zaterdag 19 september
19.00 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
overl. ouders Rud en Clariet Crasborn-Walschot
en overl. van de familie.

Zondag 20 september: 25e Zondag door het jaar Vredeszondag
“In dienst van de vrede“
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Sef Peeters.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
m.m.m.v. kerkkoor ??? (Corona)
Uit dankbaarheid b.g.v. een 60-jarig huwelijk;
Jrd. overl. ouders Ton Trepels en Riek Trepels-Thonen;
Jrd. Mien Hermans-Geraedts;
Overl. ouders Wiel en Agnes Pansters-Ickenroth;
Herdenkingsdienst Lenie Rietbergen-de Boer.
Pierre Kessels;

Zaterdag 26 september
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Jrd. Sjaak Janssen en Sienet Janssen-Hendriks;
Lies Jaspar-van Heel.

Zondag 27 september: 26e Zondag door het jaar “Ik doe het toch!“
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Voor alle levende en overleden parochianen.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Lenie Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen
Ouders Sieben–Hermans;
Ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg; Jo Schouenberg.
Leny Manders - Suilen, fam. Manders en fam. Suilen


KERKJOURNAAL

Jezus wèl… en de kerk níet… ‘De strijdende kerk’ 2020 jaar oud…

Deze uitdrukking kom je tegen bij mensen om ons heen. Het is te begrijpen en ook weer niet. De kerk bestaat namelijk uit drie gelederen:
1. de ‘glorievolle kerk’ (=bij God); 2. de ‘lijdende kerk’ (=nòg niet bij God); 3. de ‘strijdende kerk’ (=de kerk op aarde).
De kerk op aarde is dus een strijdende kerk. Het is een kerk in een níet com-fortabele positie. Geen reden tot paniek hoop ik. De kerk wordt door de eeuwen heen van àlle kanten bestreden. De strijd van binnenuit is altijd een zware geweest (misbruik, etc.). Alle heiligen die wij kennen bevestigen deze strijd; ze zijn niet voor niets ‘heilig’. De oorzaak van die strijd? Wij herbergen als kerk een kostbare schat, namelijk Jezus zelf. In de sacramenten, de bouw-stenen van de katholieke kerk, komt Jezus ons tegemoet, om met Hem tot God de Vader (=Hij die leven geeft) te komen. Jezus zelf zegt ons: “Niemand komt tot de Vader tenzij door mij”(Joh. 14,6) . Daarom ook verwijst Moeder Maria ons altijd weer opnieuw door naar haar Zoon en niet naar haar zelf. Een vriend van God is dus NIET iemand die op ‘veilige’ afstand toekijkt hoe moeilijk de kerk het heeft. Een vriend is hij of zij die tot het einde toe het wapen in de hand neemt en op staat om mee te strijden voor het behoud van Jezus Christus in onze wereld. Het wapen waarmee wij strijden is de LIEFDE. Dit wapen vindt zijn oorsprong in het hart ‘van vlees’ dat door God in elk mens neergelegd is (Ez.36,26). Dit wapen (hart) van ons moet feilloos zijn en wordt door Gods genade in elk sacrament (m.n. de eucharistie) dat wij vieren omarmd, gecorrigeerd, gepolijst en ter hand gesteld. U bent welkom…
-------------------------
Door mevr. M. Niessen mooi geborduurde zakjes incl. een stukje zeep zijn
voor € 3,50 te koop in het parochiekantoor Brugstraat 2 in Swalmen.
De hele opbrengst hiervan schenkt zij aan onze kerken.
Wij zijn mevr. Niessen zeer dankbaar voor haar vrijwillige inzet.

De minimale Kerkbijdrage voor 2020 is mede door het bisdom
Roermond vastgesteld op € 110,- .(Dit was voorheen € 100,-)

De crisis noopt mij ertoe u te vragen mij niet alleen te laten. Mij te helpen
de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.
Hiervoor heel veel dank, namens het kerkbestuur, Lambert Smeets.

21-08-2020 | HERDENKING 75 JAAR BEVRIJDING SWALMEN , ZATERDAG 12 SEPT. 19.00 UUR

Zaterdag 12 september 19.00 uur in de Lambertuskerk
Herdenking 75 jaar bevrijding Swalmen
(max. 100 personen)
m.m.v. Kon. Harmonie St. Caecilia
Voor allen die gestorven zijn door oorlogsgeweld.

05-06-2020 | NOG OP INTERNET H. MIS IN DE LAMBERTUSPAROCHIE DOOR OMROEP ML5

OMROEP ML5 TV-OPNAME H. MIS IN DE LAMBERTUSPAROCHIE

Vrijdag 5 juni om 15.00 is de door Omroep ML5, de H. Mis in de Lambertuskerk in Swalmen opgenomen voor uitzending op de TV en internet.
Voorganger is pastoor I. Crasbron.
-------------------------------------------------------------------------------
Deze Eucharistieviering is nog zien op www.ML5.nl
Uitzending gemist - Eucharistie viering Lambertuskerk Swalmen 7 juni 2020

27-05-2020 | Vanaf 1 juli weer weekendiensten: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.30 uur

Geachte parochianen,

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat er vanaf
1 juli 2020 elk weekend, op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.30 uur weer H. Missen plaatsvinden in onze Lambertuskerk in Swalmen
en op zondag om 09.00 uur in de Theresiakerk in Boukoul.

Maximaal: 100 personen
Wij vragen u vriendelijk om zowel, bij het binnen komen van de kerk,
het plaatsnemen in de banken en bij het uitgaan, 1,5 mtr. in acht te nemen.

24-04-2020 | Wat is de geestelijke communie?

Wat is de geestelijke communie?
Door de coronacrisis vinden er al een hele tijd geen eucharistievieringen met kerkgangers plaats. Veel gelovigen volgen de vieringen op televisie of internet. Maar bij zo’n ‘digitale mis’ kun je natuurlijk niet de communie ontvangen. Dit betekent dat duizenden kerkgangers nu al wekenlang geen communie hebben gekregen. Als alternatief kent de Kerk de ‘geestelijke communie’. Maar wat is dat nu eigenlijk?
De geestelijke communie is het verlangen van gelovigen om de communie te ontvangen, zonder dat dit fysiek kan. Het betekent eigenlijk: je zo zeer met de eucharistieviering verbonden voelen, dat je de communie in gedachten ontvangt. Dit kan door een mis op televisie of internet zo intens mee te beleven, dat het net is alsof je er echt bij bent en toch ter communie gaat.

Bij het ontvangen van de geestelijke communie kan een van de volgende teksten gebeden worden:

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Ofwel:
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

21-02-2020 | TARIEVEN 2020 H. LAMBERTUSPAROCHIE / H. THERESIA SWALMEN / BOUKOUL

H. LAMBERTUSPAROCHIE / H. THERESIA SWALMEN / BOUKOUL
TARIEVEN 2020
- Eenvoudige dienst door de week € 10,00
- Weekendmis € 20,00
- Jubileumdienst €250,00
- Huwelijksmis €425,00
- Doopdienst € 40,00

- Uitvaartdienst zeswekendienst €425,00
- Alle genoemde diensten zijn exclusief de kosten van het koor / dirigent €100,00
- Begeleiding door priester naar crematorium €425,00


Grafkosten
- Graf delven €500,00
- Grafrechten per periode van 20 jaar €620,00
- Grafruimingskosten €260,00
- Verlenging grafrechten voor 10 jaar €310,00

- Grafkosten kind (inclusief grafrechten voor 20 jaar en ruimingskosten) €350,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar €100,00
- Ruiming kindergraf € 50,00


- Bijzetting van een asbus (inclusief grafrecht 20 jaar) €415,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar € 100,00
- Ruimingskosten van een urn € 50,00
Naar gelang de hoogte van het bedrag waarmee wordt deelgenomen aan de kerkbijdrage, wordt korting verleend op huwelijks-, jubileum uitvaartdiensten
Bij deelname van minimaal € 100,00 per jaar worden er geen en kosten in rekening gebracht voor huwelijks- en uitvaartdiensten. €110,00

07-02-2020 | Openingstijden en telefonische bereikbaarheid Parochiekantoor

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid
Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen

woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
e-mail: info@lambertuskerkswalmen.nl
tel. 0475 506829

07-02-2020 | KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL - ASSELT

KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL - ASSELT

Het kerkbestuur is MET INGANG VAN 1 JANUARI 2020 ALS VOLGT SAMENGESTELD: dr. Irec Crasborn, (pastoor-voorzitter), Lambert Smeets (penningmeester), Wim Beurskens (secretaris), Peter Trepels ( administrator Parochiekantoor), Frans van Gemert, Fred Houben en Thijs Egeraat

Wij zijn allemaal erg betrokken bij de kerk en we hopen dat we vruchtbaar werk kunnen doen voor haar en voor de gemeenschap. Daar bidden we voor en daar zetten we ons voor in.

Het kerkbestuur

08-11-2019 | ONTVANG DE LAMBERTUSBODE - THUIS OF PER MAIL

KERKEBERICHTEN SWALMEN / BOUKOUL
Omdat vanaf 6 oktober
’t Zjwaemke niet meer verschijnt, verwijzen wij u voor de kerkberichten graag naar de website van het parochiecluster Swalmen/Boukoul:

http://www.lambertuskerkswalmen.nl/nieuwsarchief
tevens hangen bij de uitgangen van de kerk ook de kerkberichten

LAMBERTUSBODE THUIS OF PER MAIL ONTVANGEN

vanaf 22 november verschijnt maandelijks de Lambertusbode
met de kerkberichten Swalmen/Boukoul ,

Zowel bij de uitgangen van de kerk, als bij de Infobalie van het voormalig gemeentehuis aan de Markt, kunt u de Lambertusbode gratis meenemen.

AAANMELDEN VOOR DE LAMBERTUSBODE

Tijdens de parochiekantooruren, of middels de formulieren die bij de uitgangen van de kerk liggen, kunt u zich aanmelden voor de
Lambertusbode en wordt deze bij u thuis bezorgd.

Tevens bestaat ook de mogelijkheid om de Lambertusbode per mail te ontvangen. Hiervoor graag aanmelden via het mailadres::
info@lambertuskerkswalmen.nl

Met vriendelijke groet,
het Kerkbestuur

19-07-2019 | PAROCHIE AGENDA 2020 SWALMEN - BOUKOUL

PAROCHIE AGENDA 2020


29 aug. 11.00 uur, Eerste H. Communie in de Lambertuskerk

20 sept. Kermis Swalmen ?

01 nov. Hoogfeest van Allerheiligen
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Swalmen
14.30 uur, Grafzegening op het kerkhof, Boukoul
15.30 uur, Grafzegening, Kerkhof Bosstraat, Lambertuskerk

02 nov. 19.00 uur, Allerzielendienst en Lichtjeswake
in de Lambertuskerk

07 nov. 18.00 uur, Gezinsmis, St. Maartenviering

24 dec. Kerstavond
17.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis, Boukoul
21.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
23.00 uur, Plechtige Kerstnachtmis, Lambertuskerk

25 dec. 1ste Kerstdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

26 dec. 2de Kerstdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

27 dec. 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
--------------------------------------------------------------------------------------------

H. MISSEN IN DE OVERIGE WEKEN

PAROCHIE H. LAMBERTUS / WOORD GODS SWALMEN:

• zaterdag: 19.00 uur, zondag: 10.30 uur, donderdag: 09.00 uur
• elke eerste vrijdag van de maand van 19.00 -20.0 uur
aanbidding van het Allerheiligste, vrije inloop

PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL

zondag, 09.00 uur, woensdag: 09.00 uur

14-05-2019 | WAT IS ZIEKENZALVING ? BEKIJK HET FLIMPJE !!

Wat is de ziekenzalving?
Wanneer kun je het ontvangen? Bekijk het filmpje en vind antwoord op deze en vele andere vragen over de ziekenzalving.
De video laat zien hoe de ziekenzalving één van de drie laatste sacramenten is. Pastoor van Klaveren staat in het filmpje stil bij hoe je naar iemand kijkt die ziek is en dat je daar als christen een verschil in kunt maken. Het gaat over de opdracht die Christus aan ons allen geeft: ‘Genees de zieken.’ Daarmee is de video niet alleen interessant voor mensen die direct met de ziekenzalving in aanraking komen, maar voor alle (ook jonge) katholieken.

De video staat op YouTube:

https://youtu.be/FY8mGGA8QuU
-------------------------------------------
en u kunt het vinden op de website

http://www.bewustkatholiek.nl/sacramenten
-------------------------------------------------------

01-05-2019 | AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT IN DE LAMBERTUSKERK

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT
IN DE LAMBERTUSKERK SWALMEN

U bent elke 1ste vrijdag van de maand,
van 19.00 -20.00 uur, van harte uitgenodigd voor de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in de Lambertuskerk in Swalmen. Vrije inloop.

01-05-2019 | NOODKREET VAN HET HERENKOOR

NOODKREET

De leden van de Schola Gregoriana St. Lamberti uit Swalmen slaken een Noodkreet. Waarom ?
Wat is een Schola. Wij zingen Gregoriaanse gezangen tijdens een Kerkdienst voornamelijk op Zondag. Het is een mannenkoor van 3 leden met dirigent.

Met ingang van 1 Juli 2019 stopt de dirigent en organist van de Schola met zijn werkzaamheden vanwege zijn leeftijd. Hij geeft aan, dat hij niet meer de inspanningen kan opbrengen om nog goed te kunnen functioneren.
Daarom zoeken wij als Schola, ook namens het Kerkbestuur een deskundig dirigent (m/v) Gregoriaans en/of organist, die de Schola kan leiden bij de repetities en H. Missen van de kerkelijke gezangen.
OPROEP AAN DE MANNELIJKE INWONERS VAN SWALMEN EN OMSTREKEN.

Onze SCHOLA heeft dingend behoefte aan nieuwe leden en daarom roepen wij alle Mannen op die graag zingen in de Kerk om de traditionele gezangen mee te vertolken. Wij zoeken deze mensen om dat we anders genoodzaakt zijn deze op te heffen en er een grote traditie uit Kerkelijk Swalmen zal verdwijnen.
DAAROM DEZE OPROEP !!!!
Heeft u interresse? Meld u aan.

Informatie en aanmelden: Parochiekantoor Lambertuskerk Swalmen 6071 JB Brugstraat 2 Swalmen 0475 506829
info@lambertuskerkswalmen.nl
Initiatiefnemer Schola : Wiel Heijmann ; wielheijmann@msn.com
Tel: 06 57340447

21-11-2018 | Op weg naar een gerestaureerde toren

Onze toren als herboren…

Ja, de financiën gaan goed dat wil zeggen aan de uitgaven kant. Ik moet handtekeningen zetten onder heel wat facturen. Gelukkig doet de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond mee.

"De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." etc.
De Gemeente Roermond zit nog in conclaaf maar we hebben goede hoop dat ook zij met meer gaan meedoen, we houden u op de hoogte.

De bijdragen van U gaan redelijk, we zijn er nog lang niet maar ook hier hebben we een goed gevoel en vertrouwen. Swalmen is trots op haar kerk met toren. Kom je terug van weggeweest dan is de kerktoren het eerste punt van: Ik ben thuis. Hartelijke groet, namens het kerkbestuur, pastoor Crasborn.

21-11-2018 | VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

VRIJWILLIGER GEZOCHT
VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

Het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie in Swalmen is dringend op zoek naar een vrijwilliger, die in de gelegenheid is om iedere ochtend de poorten het Kerkhof aan de Bosstraat te openen. Het tijdstip van openen kan in onderling overleg en ook door meerdere vrijwilligers gebeuren. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het parochiekantoor van de H. Lambertus: openingstijd woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur of telefonisch: 0475 506829.

05-09-2018 | RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

De restauratie van de toren van de Lambertuskerk is helemaal naar wens verlopen. De haan op de toren staat vanaf 10 juli 2019. weer in volle glorie te stralen en ook de wijzerplaten zijn weer terug op hun plek. Zodra de steigers zijn verwijderd gaan ook de wijzers van het uurwerk draaien en zijn we daarmee weer helemaal bij de tijd.

Het totaal bedrag dat wij als parochie St Lambertus moeten investeren bedraagt € 115.000,-. Dit bedrag is zo hoog omdat we op dit moment 1 september 2018 nog geen definitief antwoord hebben van de Gemeente Roermond, wij volgen met interesse de inspanningen van de betreffende ambtenaren aldaar en koesteren een voorzichtige hoop. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Met dank aan veel parochianen en onze bedrijven kunnen wij u laten weten, dat wij van deze gulle gevers inmiddels een totaal bedrag van ongeveer € 12.000,- hebben mogen ontvangen. Verder heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds ons een subsidie toegekend van € 18.000,- waarmee het totaal bedrag uitkomt op € 40.000.-. Rest dus nog € 75.000.-, waarvoor wij nogmaals een beroep op u willen doen.

Dit kan in de vorm van financiële gift op het bankrekeningnummer van de Parochie Swalmen Boukoul; NL 55 RABO 0150 3005 65 o.v.v. toren.
Of door het kopen van een exclusieve lei met daarop een gelaserde afbeelding van onze mooie kerk t.w.v. € 15,-.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij deze grote restauratie van onze kerktoren financieren en zijn we voor de toekomst weer helemaal up-to-date en kunnen we met z’n allen weer trots zijn op zo’n mooi kerkgebouw van onze St. Lambertusparochie in het centrum van Swalmen.

Het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie Swalmen

13-07-2018 | 2 PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT IN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Na het indrukwekkende terugplaatsen van de haan op de kerktoren van de St. Lambertuskerk in Swalmen, werden op 10 juli 2018 door pastoor drs. I. Crasborn, twee Pauselijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt en wel aan de heren Frans van Gemert en Peter Trepels.
De onderscheidingen geven blijk van de grote waardering die de kerk, de mensen van de St. Lambertusparochie hebben voor de zeer vele jaren van inzet van deze twee heren voor de parochie.

15-06-2018 | GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS VAN DE LAMBERTUSKERK

GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS
VAN DE LAMBERTUSKERK

Tijdens de voorjaarsmarkt op 10 juni zijn gelaserde, oude leien van de torenspits van de Lambertkerk gepresenteerd.
Deze leien zijn zeer uniek, een mooi verzamelobject en tevens heel origineel om cadeau te geven.
Wilt u in het bezit komen van een of meerder leien, dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren ( woensdag/vrijdag 09.00-12.00 uur) in het Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen, of na de H. Missen in de sacristie van de Lambertuskerk terecht.

14-03-2018 | Video opame, klokken in de kerktorenLambertuskerk Swalmen

Zondag 4 maart j.l. heeft Tm Flentge uit Maasniel, video opnames, met geluid, opgenomen in onze kerktoren. Het is zeer indrukwekkend om deze opname te bekijken.
Via onderstaande link, kunt u horen en zien wat de kerkklokken van de Lambertuskerk te bieden hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=Emtywb8Z6jw

06-09-2017 | NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

Sommige ideeën zijn zo eenvoudig dat je je wel eens afvraagt:
waarom ben ik daar nou niet eerder opgekomen?

Dat geldt bijvoorbeeld voor het initiatief dat in Engeland geboren is
onder de naam Back to Church.

‘Terug naar de kerk’ klinkt misschien een beetje streng,
maar het idee erachter is even sympathiek als eenvoudig:

Nodig mensen die al een tijdje niet meer naar de kerk geweest zijn uit
om weer eens mee te gaan.

Gebleken is namelijk dat veel mensen dat diep in hun hart best wel zouden willen, maar ook last hebben van drempelvrees.

“Moet ik zomaar een gemeenschap binnenstappen, waar ik niemand ken.”
Of juist: “Wat zullen ‘ze’ wel niet zeggen als ik opeens weer binnenkom.”

Zulke gedachten zijn nergens voor nodig als iemand persoonlijk uitgenodigd is.
Want dan weet je dat je welkom bent, dat je verwacht wordt.

Dit Engelse initiatief wordt deze maand ook in ons land geïntroduceerd.
Sommige parochies oen het op een bepaalde zondag.
Maar het mag natuurlijk het hele jaar door.

Neem eens iemand mee naar de kerk!
Nodig je buren, je vrienden of familieleden uit om eens mee te gaan.
Laat ze (opnieuw) kennismaken met de liturgie, de gebeden, de muziek.

Je hoeft er niet veel voor te organiseren.
Alleen mensen het gevoel te geven dat ze oprecht welkom zijn.

Zoals Jezus op elke bladzijde van het evangelie tussen regels door zegt:
“Welkom. Goed dat je er bent.”

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond