Nieuwsarchief

24-01-2020 | Kerkdiensten: 1 – 7 februari 2020

Kerkdiensten: 1 – 7 februari 2020

Parochie H. Lambertus - Swalmen
Parochie Het Woord Gods - Swalmen

Restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65

Zaterdag 1 febr.:
19.00 uur, H. Mis, Volkszang

Zeswekendienst: Anny Roelofs - Mooren
Leny Manders Suilen, fam. Manders en fam. Suilen


Zondag 2 febr.:
10.30 uur, H. Mis, Volkszang

Overleden ouders Elly van Gemert – Peters, vwg. verjaardag en Pierre van Gemert
Ouders Sieben – Hermans
Ouders Schouenberg – Beurskens en fam.
Willy en Arnold Schouenberg
Jo Schouenberg


Donderdag 6 febr.: 09.00 uur H. Mis in de Mariakapel

Vrijdag 7 febr.: 19.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste

-----------------------------------------------------------------------

Misdienaars:
zaterdag 1 febr.: Wim Beurskens en Frans van Gemert
zondag 2 febr.: Wiel Piepers en Jeroen Nijenhuis

-----------------------------------------------------------------------


Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 2 febr.:
9.00 uur H. Mis, voor alle parochianen


Woensdag 5 febr.:
09.00 uur, H. Mis

15-01-2020 | Kerkdiensten: 24 – 30 januari 2020

Kerkdiensten: 24 – 30 januari 2020

Parochie H. Lambertus - Swalmen
Parochie Het Woord Gods - Swalmen

Restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65

Vrijdag 24 jan.: 14.30 uur, H. Mis, Amaliahof

Zaterdag 25 jan.:
19.00 uur, H. Mis, Volkszang

Jaardienst: Overleden ouders Karel Konings en Lien Konings – Hendriks
Jaardienst: Edith Gerelings - Hovens
Teun Sillen en Mie Sillen - Hendriks

Zondag 26 jan.:
10.30 uur, H. Mis, m.m.v. het Dameskoor

Jaardienst: Jan Simons en voor de familie Hendriks – Ridderbeeks
Jaardienst: Anna Geurts

Donderdag 30 jan.: 09.00 uur H. Mis in de Mariakapel


Misdienaars:
zaterdag 25 jan.: Eline en Ruben Konings
zondag 26 jan.: Mark Hilkens en Peter Trepels

--------------------------------------------------------------------------------------

Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 26 jan.:
9.00 uur H. Mis,
Jaardienst: Mia en Broer Bertjens - Wuts

Woensdag 29 jan.:
09.00 uur, H. Mis

20-12-2019 | GROOTS OPGEZETTE KERSTSTAL 2019 IN DE LAMBERTUSKERK IN SWALMEN MET O.A. DIERENGELUIDEN

BEZOEK DE GROOTS OPGEZETTE KERSTSTAL 2019
IN DE LAMBERTUSKERK IN SWALMEN
MET O.A. DIERENGELUIDEN

Met trots kunt u ook dit jaar in de mooi versierde Lambertuskerk aan de Markt in Swalmen, weer genieten van een groots opgezet Kerstlandschap. 8 Vrijwilligers zijn wekenlang in touw geweest om dit bouwwerk te gestalte te geven. Deze Kerststal behoort in de kerken van Limburg tot een van de grootste creaties. Een uitgestrekt bosvan meer dan 100 bomen, vormt een groot groen geheel, dat is opgebouwd uit voornamelijk natuurlijk materiaal. Diverse waterelementen, waarvan onder meer een beekje, een waterval en meer dan 30 opgezette dieren zoals, een das, diverse herten, een vos en diverse overige natuurlijke elementen, worden op een sprookjesachtige manier belicht door een zee van diverse kleuren led verlichting. Tijdens de openstelling zijn ook voortdurend dierengeluiden van diverse dieren te horen.

Dit alles omgeeft het centrale punt en dat is de kribbe, waar middels antieke beelden, de geboorte van Jezus tot uitdrukking wordt gebracht. Met een hoogte van 10 meter en een lengte van dan 15 meter, wandelt men als het ware het Kerstlandschap binnen en kan men genieten van alle rust, die dit natuurlijk landschap uitstraalt. Een lust voor het oog, voor groot en klein. Met dank aan Lux Workx , Patrick Stoffels, uit Haelen, voor de belichting en geluidseffecten.

De Kerststal in de feestelijk versierde Lambertuskerk in Swalmen is te bezichtigen op 1ste en 2de de Kerstdag en zondag 29 december,
telkens van 14.00 -16.30 uur, tevens na alle kerkdiensten.
U bent van harte welkom, de toegang is gratis.

08-11-2019 | GEEN ZJWAEMKE - TOCH KERKBERICHTEN

GEEN ZJWAEMKE MEER

Omdat vanaf 6 oktober
’t Zjwaemke niet meer verschijnt, verwijzen wij u voor de kerkberichten graag naar de website van het parochiecluster Swalmen/Boukoul:

http://www.lambertuskerkswalmen.nl/nieuwsarchief
tevens hangen bij de uitgangen van de kerk ook de kerkberichten

LAMBERTUSBODE

vanaf 22 november verschijnt maandelijks de Lambertusbode,
een uitgave van het parochiecluster Swalmen / Boukoul.
Hierin staan alle kerkberichten vermeld en liggen achter in de kerk.
Deze kunt u gratis meenemen naar huis.

Tijdens de parochiekantooruren kunt zich aanmelden voor de
Lambertusbode en wordt deze bij u thuis bezorgd.

19-07-2019 | PAROCHIE AGENDA 2020 SWALMEN - BOUKOUL

PAROCHIE AGENDA 2020

01 jan. Nieuwjaar, 10.30 H. Mis, Lambertuskerk

06 jan. Drie Koningen, wordt gevierd op 4/5 jan.

15 febr. 18.00 uur Vastelaovesmis, Lambertuskerk

26 febr. Aswoensdag
09.00 uur H. Mis, Boukoul,
met het uitdelen van het Assekruisje
19.00uur H. Mis, Swalmen,
met het uitdelen van het Assekruisje

4 april 19.00 uur, Voorstellingsmis
van de Communiekanten Swalmen en Boukoul,
in de Lambertuskerk

05 april Palmzondag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis

09 april Witte Donderdag, 19.00 uur Plechtige H. Mis, Lambertuskerk

10 april Goede Vrijdag
15.00 uur, Stille dienst en Kruisweg, Lambertuskerk
19.00 uur, Goede Vrijdagdienst en Kruisverering,

11 april 20.00 uur, Plechtige Paaswake, Lambertuskerk

12 april Hoogfeest van Pasen, 1ste Paasdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
13 april 2de Paasdag, 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

27 april Koningsdag, 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

04 mei Dodenherdenking bij het Oorlogsmonument

21 mei Hoogfeest Hemelvaart
09.00 uur H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis , Lambertuskerk
12.30 uur, 1ste Communie,
basisscholen Swalmen en Boukoul in de Lambertuskerk

31 meii Hoogfeest van Pinksteren
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

01 juni 2de Pinksterdag, 10.30 uur, H. Mis Lambertuskerk

14 juni Sacramentsdag
10.00 uur, Dankmis communiekanten Boukoul - Swalmen,
Lambertuskerk met aansluitend de Sacramentsprocessie

20 sept. Kermis Swalmen

01 nov. Hoogfeest van Allerheiligen
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Swalmen
14.00 uur, Allerzielendienst, aansluitend grafzegening
op het kerkhof, Boukoul
15.30 uur, Grafzegening, Kerkhof Bosstraat, Lambertuskerk

02 nov. 19.00 uur, Allerzielendienst en Lichtjeswake
in de Lambertuskerk

07 nov. 18.00 uur, Gezinsmis, St. Maartenviering

24 dec. Kerstavond
17.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis, Boukoul
21.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
23.00 uur, Plechtige Kerstnachtmis, Lambertuskerk

25 dec. 1ste Kerstdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

26 dec. 2de Kerstdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

27 dec. 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
--------------------------------------------------------------------------------------------

H. MISSEN IN DE OVERIGE WEKEN

PAROCHIE H. LAMBERTUS / WOORD GODS SWALMEN:

• zaterdag: 19.00 uur, zondag: 10.30 uur, donderdag: 09.00 uur
• elke eerste vrijdag van de maand van 19.00 -20.0 uur
aanbidding van het Allerheiligste, vrije inloop

PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL

zondag, 09.00 uur, woensdag: 09.00 uur

14-05-2019 | WAT IS ZIEKENZALVING ? BEKIJK HET FLIMPJE !!

Wat is de ziekenzalving?
Wanneer kun je het ontvangen? Bekijk het filmpje en vind antwoord op deze en vele andere vragen over de ziekenzalving.
De video laat zien hoe de ziekenzalving één van de drie laatste sacramenten is. Pastoor van Klaveren staat in het filmpje stil bij hoe je naar iemand kijkt die ziek is en dat je daar als christen een verschil in kunt maken. Het gaat over de opdracht die Christus aan ons allen geeft: ‘Genees de zieken.’ Daarmee is de video niet alleen interessant voor mensen die direct met de ziekenzalving in aanraking komen, maar voor alle (ook jonge) katholieken.

De video staat op YouTube:

https://youtu.be/FY8mGGA8QuU
-------------------------------------------
en u kunt het vinden op de website

http://www.bewustkatholiek.nl/sacramenten
-------------------------------------------------------

01-05-2019 | AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT IN DE LAMBERTUSKERK

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT
IN DE LAMBERTUSKERK SWALMEN

U bent elke 1ste vrijdag van de maand,
van 19.00 -20.00 uur, van harte uitgenodigd voor de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in de Lambertuskerk in Swalmen. Vrije inloop.

01-05-2019 | NOODKREET VAN HET HERENKOOR

NOODKREET

De leden van de Schola Gregoriana St. Lamberti uit Swalmen slaken een Noodkreet. Waarom ?
Wat is een Schola. Wij zingen Gregoriaanse gezangen tijdens een Kerkdienst voornamelijk op Zondag. Het is een mannenkoor van 3 leden met dirigent.

Met ingang van 1 Juli 2019 stopt de dirigent en organist van de Schola met zijn werkzaamheden vanwege zijn leeftijd. Hij geeft aan, dat hij niet meer de inspanningen kan opbrengen om nog goed te kunnen functioneren.
Daarom zoeken wij als Schola, ook namens het Kerkbestuur een deskundig dirigent (m/v) Gregoriaans en/of organist, die de Schola kan leiden bij de repetities en H. Missen van de kerkelijke gezangen.
OPROEP AAN DE MANNELIJKE INWONERS VAN SWALMEN EN OMSTREKEN.

Onze SCHOLA heeft dingend behoefte aan nieuwe leden en daarom roepen wij alle Mannen op die graag zingen in de Kerk om de traditionele gezangen mee te vertolken. Wij zoeken deze mensen om dat we anders genoodzaakt zijn deze op te heffen en er een grote traditie uit Kerkelijk Swalmen zal verdwijnen.
DAAROM DEZE OPROEP !!!!
Heeft u interresse? Meld u aan.

Informatie en aanmelden: Parochiekantoor Lambertuskerk Swalmen 6071 JB Brugstraat 2 Swalmen 0475 506829
info@lambertuskerkswalmen.nl
Initiatiefnemer Schola : Wiel Heijmann ; wielheijmann@msn.com
Tel: 06 57340447

14-12-2018 | PAROCHIE AGENDA 2019 SWALMEN – BOUKOUL

PAROCHIE AGENDA 2019 SWALMEN – BOUKOUL

Elke 1ste vrijdag van de maand, van 19.00 - 20.00 uur aanbidding van het Allerheiligste in de Lambertuskerk


02 nov. Allerzielen, 19.00 uur, Lichtjeswaken in de Lambertuskerk


03 nov. Allerheiligen
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Swalmen
13.30 uur, Boukoul, Allerzielenlof,
aansluitend grafzegening op het kerkhof, Boukoul
15.00 uur, Grafzegening, Kerkhof Bosstraat, Lambertuskerk

09 nov. 18.00 uur, Gezinsmis, St. Maartensviering

24 dec. Kerstavond
17.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis, Boukoul
21.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
23.00 uur, Plechtige Kerstnachtmis, Lambertuskerk

25 dec. 1ste Kerstdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

26 dec. 2de Kerstdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

1 jan. 2020, 10.30 uur, Nieuwjaar, H. Mis, Lambertuskerk
------------------------------------------------------------------------
H. MISSEN IN DE OVERIGE WEKEN

PAROCHIE H. LAMBERTUS / WOORD GODS SWALMEN:
zaterdag: 19.00 uur, zondag: 10.30 uur, donderdag: 09.00 uur

Elke 1ste vrijdag van de maand, van 19.00 - 20.00 uur aanbidding van het Allerheiligste in de Lambertusker
---------------------------------------------------------------------------------
PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL
zondag, 09.00 uur en op woensdag om 09.00 uur

21-11-2018 | Op weg naar een gerestaureerde toren

Onze toren als herboren…

Ja, de financiën gaan goed dat wil zeggen aan de uitgaven kant. Ik moet handtekeningen zetten onder heel wat facturen. Gelukkig doet de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond mee.

"De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." etc.
De Gemeente Roermond zit nog in conclaaf maar we hebben goede hoop dat ook zij met meer gaan meedoen, we houden u op de hoogte.

De bijdragen van U gaan redelijk, we zijn er nog lang niet maar ook hier hebben we een goed gevoel en vertrouwen. Swalmen is trots op haar kerk met toren. Kom je terug van weggeweest dan is de kerktoren het eerste punt van: Ik ben thuis. Hartelijke groet, namens het kerkbestuur, pastoor Crasborn.

21-11-2018 | VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

VRIJWILLIGER GEZOCHT
VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

Het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie in Swalmen is dringend op zoek naar een vrijwilliger, die in de gelegenheid is om iedere ochtend de poorten het Kerkhof aan de Bosstraat te openen. Het tijdstip van openen kan in onderling overleg en ook door meerdere vrijwilligers gebeuren. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het parochiekantoor van de H. Lambertus: openingstijd woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur of telefonisch: 0475 506829.

05-09-2018 | RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

De restauratie van de toren van de Lambertuskerk verloopt helemaal volgens planning. De haan op de toren staat vanaf 10 juli jl. weer in volle glorie te stralen en ook de wijzerplaten zijn weer terug op hun plek. Zodra de steigers zijn verwijderd gaan ook de wijzers van het uurwerk draaien en zijn we daarmee weer helemaal bij de tijd.

Deze restauratie is hard nodig om ook voor de toekomst onze mooie toren te kunnen behouden, hiermee zijn echter voor€ 400.000,- aan kosten gemoeid. Hoewel de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond ons een groot bedrag aan subsidie heeft toegekend, is dit niet toereikend en zijn wij helaas genoodzaakt ook een beroep te doen op u, onze parochianen, en het bedrijfsleven.

Het totaal bedrag dat wij als parochie St Lambertus moeten investeren bedraagt € 115.000,-. Dit bedrag is zo hoog omdat we op dit moment 1 september 2018 nog geen definitief antwoord hebben van de Gemeente Roermond, wij volgen met interesse de inspanningen van de betreffende ambtenaren aldaar en koesteren een voorzichtige hoop. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Met dank aan veel parochianen en onze bedrijven kunnen wij u laten weten, dat wij van deze gulle gevers inmiddels een totaal bedrag van ongeveer € 12.000,- hebben mogen ontvangen. Verder heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds ons een subsidie toegekend van € 18.000,- waarmee het totaal bedrag uitkomt op € 40.000.-. Rest dus nog € 75.000.-, waarvoor wij nogmaals een beroep op u willen doen.

Dit kan in de vorm van financiële gift op het bankrekeningnummer van de Parochie Swalmen Boukoul; NL 55 RABO 0150 3005 65 o.v.v. toren.
Of door het kopen van een exclusieve lei met daarop een gelaserde afbeelding van onze mooie kerk t.w.v. € 15,-.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij deze grote restauratie van onze kerktoren financieren en zijn we voor de toekomst weer helemaal up-to-date en kunnen we met z’n allen weer trots zijn op zo’n mooi kerkgebouw van onze St. Lambertusparochie in het centrum van Swalmen.

Het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie Swalmen

13-07-2018 | 2 PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT IN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Na het indrukwekkende terugplaatsen van de haan op de kerktoren van de St. Lambertuskerk in Swalmen, werden op 10 juli 2018 door pastoor drs. I. Crasborn, twee Pauselijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt en wel aan de heren Frans van Gemert en Peter Trepels.
De onderscheidingen geven blijk van de grote waardering die de kerk, de mensen van de St. Lambertusparochie hebben voor de zeer vele jaren van inzet van deze twee heren voor de parochie.

15-06-2018 | GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS VAN DE LAMBERTUSKERK

GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS
VAN DE LAMBERTUSKERK

Tijdens de voorjaarsmarkt op 10 juni zijn gelaserde, oude leien van de torenspits van de Lambertkerk gepresenteerd.
Deze leien zijn zeer uniek, een mooi verzamelobject en tevens heel origineel om cadeau te geven.
Wilt u in het bezit komen van een of meerder leien, dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren ( woensdag/vrijdag 09.00-12.00 uur) in het parochiekantoor of na de H. Missen in se sacristie in de Lambertuskerk terecht.

16-03-2018 | ACTIE RESTAURATIE KERKTOREN

“Onze toren als herboren”

Grote restauratie toren Lambertuskerk Swalmen

De toren van de Lambertuskerk is aan een grote restauratie toe. Bouwkundigen hebben in samenwerking met het Bisdom ons hiertoe geadviseerd, mede ook omdat de veiligheid in het geding is. De kosten worden voor een groot gedeelte gedragen door de Provincie Limburg, het Bisdom en de Gemeente Roermond. Die kosten bedragen 400.000 euro, maar 115.000 euro moet door de parochie zelf worden opgebracht. Hiertoe starten wij vanaf 5 maart 2018 een grote actie. Dit is de dag, waarop de restauratie is begonnen.
We hebben een prachtige kerk midden in ons dorp en we willen ze graag in stand houden. Van binnen ziet ze er al fantastisch uit. Dat zeggen velen die er komen. Met de restauratie van de toren zijn we dan helemaal up-to-date. Swalmen is het waard om zo’n kerk te hebben.
Maar het gaat natuurlijk om de eredienst, waarin de Lambertus al zo heel erg lang zo’n wezenlijke rol heeft gespeeld. Zoveel mensen zijn er met hun lief en leed door de geschiedenis heen gekomen. Dat is waar het werkelijk om gaat. "De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter
nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." .


U kunt uw vrijwillige bijdrage voor onze toren overmaken op
bankrekening nr. NL55 RABO 0150 3005 65
t.n.v. parochie H. Lambertus Swalmen, o.v.v. restauratie toren

Het kerkbestuur van de parochies van de Heilige Lambertus, het Woord Gods en de Heilige Theresia van Boukoul.

14-03-2018 | Video opame, klokken in de kerktorenLambertuskerk Swalmen

Zondag 4 maart j.l. heeft Tm Flentge uit Maasniel, video opnames, met geluid, opgenomen in onze kerktoren. Het is zeer indrukwekkend om deze opname te bekijken.
Via onderstaande link, kunt u horen en zien wat de kerkklokken van de Lambertuskerk te bieden hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=Emtywb8Z6jw

06-09-2017 | NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

Sommige ideeën zijn zo eenvoudig dat je je wel eens afvraagt:
waarom ben ik daar nou niet eerder opgekomen?

Dat geldt bijvoorbeeld voor het initiatief dat in Engeland geboren is
onder de naam Back to Church.

‘Terug naar de kerk’ klinkt misschien een beetje streng,
maar het idee erachter is even sympathiek als eenvoudig:

Nodig mensen die al een tijdje niet meer naar de kerk geweest zijn uit
om weer eens mee te gaan.

Gebleken is namelijk dat veel mensen dat diep in hun hart best wel zouden willen, maar ook last hebben van drempelvrees.

“Moet ik zomaar een gemeenschap binnenstappen, waar ik niemand ken.”
Of juist: “Wat zullen ‘ze’ wel niet zeggen als ik opeens weer binnenkom.”

Zulke gedachten zijn nergens voor nodig als iemand persoonlijk uitgenodigd is.
Want dan weet je dat je welkom bent, dat je verwacht wordt.

Dit Engelse initiatief wordt deze maand ook in ons land geïntroduceerd.
Sommige parochies oen het op een bepaalde zondag.
Maar het mag natuurlijk het hele jaar door.

Neem eens iemand mee naar de kerk!
Nodig je buren, je vrienden of familieleden uit om eens mee te gaan.
Laat ze (opnieuw) kennismaken met de liturgie, de gebeden, de muziek.

Je hoeft er niet veel voor te organiseren.
Alleen mensen het gevoel te geven dat ze oprecht welkom zijn.

Zoals Jezus op elke bladzijde van het evangelie tussen regels door zegt:
“Welkom. Goed dat je er bent.”

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond

16-06-2017 | GEEN AVONDWAKE SWALMEN / BOUKOUL

Geen avondwake meer in ons parochiecluster Swalmen/Boukoul.

In januari 1996 werd op verzoek van onze toenmalige pastoor René Adriaens gestart met een avondwakegroep voor de toen nog drie kerken in Swalmen en Boukoul.
Een avondwake verzorgd door leken op de vooravond van het afscheid van een parochiaan.
Swalmen had toen de primeur in het bisdom Roermond en spoedig zouden meerdere parochies volgen.
In de beginjaren waren er weken bij waar we maar liefst twee of zelfs drie avondwaken mochten verzorgen, het was wel even wennen voor de groep leken die voorgingen en voor de parochianen.
Nu 21 jaar later ervaren we dat er weinig tot géén belangstelling meer is voor een avondwake, in het geheel is er in alle parochies een sterke verandering op gang gekomen rond uitvaarten en afscheid nemen van een dierbare.
Kerkelijke uitvaarten lopen jammer genoeg overal sterk terug, families kiezen vaak voor een afscheid alleen in het crematorium of voor alles onder een dak bij de uitvaartondernemer , van opbaren tot afscheidsdienst en zelfs koffietafel.
Omdat er nog nauwelijks belangstelling bestaat voor een avondwake voorafgaande aan de uitvaart hebben de vier nog overgebleven leden van de avondwakegroep voorgesteld aan pastoor en kerkbestuur om per 1 januari 2017 j. l. te stoppen met het aanbod van een avondwake.
Pastoor en kerkbestuur hebben hiermee ingestemd.

31-03-2017 | KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL

KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL


Het kerkbestuur is als volgt samengesteld: dr. Irec Crasborn, (pastoor-voorzitter), Lambert Smeets (penningmeester), Wim Beurskens (secretaris), Peter Trepels ( administrator Parochiekantoor), Frans van Gemert en Fred Houben.

Wij zijn allemaal erg betrokken bij de kerk en we hopen dat we vruchtbaar werk kunnen doen voor haar en voor de gemeenschap. Daar bidden we voor en daar zetten we ons voor in.
Het kerkbestuur

30-11-2016 | OPENINGSTIJDEN PAROCHIEKANTOOR

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid
Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen

woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
e-mail: info@lambertuskerkswalmen.nl