Nieuwsarchief

21-02-2020 | TARIEVEN 2020 H. LAMBERTUSPAROCHIE / H. THERESIA SWALMEN / BOUKOUL

H. LAMBERTUSPAROCHIE / H. THERESIA SWALMEN / BOUKOUL
TARIEVEN 2020
- Eenvoudige dienst door de week € 10,00
- Weekendmis € 20,00
- Jubileumdienst €250,00
- Huwelijksmis €425,00
- Doopdienst € 40,00

- Uitvaartdienst zeswekendienst €425,00
- Alle genoemde diensten zijn exclusief de kosten van het koor / dirigent €100,00
- Begeleiding door priester naar crematorium €425,00


Grafkosten
- Graf delven €500,00
- Grafrechten per periode van 20 jaar €620,00
- Grafruimingskosten €260,00
- Verlenging grafrechten voor 10 jaar €310,00

- Grafkosten kind (inclusief grafrechten voor 20 jaar en ruimingskosten) €350,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar €100,00
- Ruiming kindergraf € 50,00


- Bijzetting van een asbus (inclusief grafrecht 20 jaar) €415,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar € 100,00
- Ruimingskosten van een urn € 50,00
Naar gelang de hoogte van het bedrag waarmee wordt deelgenomen aan de kerkbijdrage, wordt korting verleend op huwelijks-, jubileum uitvaartdiensten
Bij deelname van minimaal € 100,00 per jaar worden er geen en kosten in rekening gebracht voor huwelijks- en uitvaartdiensten. €110,00

19-02-2020 | Kerkdiensten: 6 – 12 maart 2020

Kerkdiensten: 6 – 12 maart 2020

Parochie H. Lambertus / Het Woord Gods - Swalmen

Restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65

Vrijdag 6 maart:
15.30 uur, H. Mis, St. Jan Baptist
19.00 uur, Lambertuskerk, Aanbidding van het Allerheiligste

Zaterdag 7 maart:
19.00 uur, H. Mis, Volkszang

Jaardienst: Overleden ouders Cor Lensen en Thea Lensen – Vrolijks
Jaardienst: Overleden ouders Dingelstad – Rulkens
en Mariet en Jo Doensen – Dingelstad

Zondag 8 maart.:
10.30 uur, H. Mis, Volkszang

Fam. Hendriks – Ridderbeeks
Eugéne Heijnen vwg. verjaardag
Ouders Sieben – Hermans
Ouders Schouenberg – Beurskens en familie
Willy en Arnold Schouenberg
Jo Schouenberg

11.30 uur, Doopdienst Marieke Hilkens en George Hilkens

Donderdag 12 maart.: 09.00 uur H. Mis in de Mariakapel

---------------------------------------------------------------------------

Misdienaars:

Zaterdag 7 maart: Wim Beurskens
Zondag 8 maart: Ron Pijpers en Jos Tobben

---------------------------------------------------------------------------

Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 8 maart :
09.00 uur H. Mis, voor alle parochianen

Woensdag 11 maart:
09.00 uur, H. Mis

19-02-2020 | Kerkdiensten: 26 febr. – 5 maart 2020

Kerkdiensten: 26 febr. – 5 maart 2020

Parochie H. Lambertus / Het Woord Gods - Swalmen

Restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65

As-woensdag 26 febr.: m.m.v. het Gemeng Koor
19.00 H. Mis en het uitdelen van het Askruisje
ter intentie van Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen

Donderdag 27 febr.: 09.00 uur H. Mis in de Mariakapel

Vrijdag 28 febr.:
15.30 uur, H. Mis, Amaliahof, ter intentie van Willy Michon

Zaterdag 29 febr.:

11.00 uur Uitvaart mevr. Lenie Rietbergen - de Boer

19.00 uur, H. Mis, Volkszang
Zeswekendienst: Gerard Derks
Wim Janissen


Zondag 1 maart.: 10.30 uur, H. Mis, m.m.v. het Gemengd Koor
Herdenking 75 jaar Bevrijding Swalmen
met aansluitend kranslegging bij het Oorlogsmonument
op het Kerkhof aan de Bosstraat

Jaardienst: Harrie Geraedts
Overleden echtpaar Lei Sanders en Mia Sanders – Sampers
Leny Manders – Suilen, fam. Manders, fam. Suilen

Donderdag 5 maart.: 09.00 uur H. Mis in de MariakapelMisdienaars:

Woensdag 26 febr.: Frans van Gemert
Zaterdag 29 febr.: Eline Konings, Wim Beurskens en Frans van Gemert
Zondag 1 maart.: Wiel Pijpers en Jeroen Nijenhuis
--------------------------------------------------------------------------------
Mededeling:

Zondag 1 maart: 10.30 uur, H. Mis, Herdenking 75 jaar Bevrijding Swalmen
met aansluitend kranslegging bij het Oorlogsmonument
op het Kerkhof aan de Bosstraat
---------------------------------------------------------------------------------

Parochie H. Theresia – Boukoul

As-woensdag 26 febr.:
09.00 uur, H. Mis en het uitdelen van het Askruisje

Zondag 1 maart :
09.00 uur H. Mis, voor alle parochianen

Woensdag 4 maart:
09.00 uur, H. Mis

14-02-2020 | Kerkdiensten: 21 – 27 februari 2020

Kerkdiensten: 21 – 27 februari 2020

Parochie H. Lambertus - Swalmen
Parochie Het Woord Gods - Swalmen

Restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65
Vrijdag 21 febr.:
15.30 uur, H. Mis, St. Jan Bapist

Zaterdag 22 febr.:
19.00 uur, H. Mis, m.m.v. Marco Suvarnosaroto, violist
voor alle parochianen

Zondag 23 febr.: Vastelaovindj
10.30 uur, H. Mis, Volkszang
Sef Geraedts en Lies Geraedts - Reinders

As-woensdag 26 febr.: m.m.v. het Gemengkoor
19.00 H. Mis en het uitdelen van het Askruisje
ter intentie van Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen

Donderdag 27 febr.: 09.00 uur H. Mis in de Mariakapel


Misdienaars:
Zaterdag 22 febr.: Eline en Ruben Konings
Zondag 23 febr.: Mark Hilkens en Jeroen Nijenhuis
Woensdag 26 febr. Frans van Gemert


Mededeling:
Overleden: Annie Pijpers
Overleden: mevr. Lenie Rietbergen - de Boer
dat zij mogen rusten in vrede

Zondag 1 maart.: 10.30 uur, H. Mis, m.m.v. het Gemengd Koor
Herdenking 75 jaar Bevrijding Swalmen
met aansluitend kranslegging bij het Oorlogsmonument
op het Kerkhof aan de Bosstraat

--------------------------------------------------------------------------------------

Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 23 febr.:
9.00 uur H. Mis, voor alle parochianen

As-woensdag 26 febr.:
09.00 uur, H. Mis en het uitdelen van het Askruisje

07-02-2020 | Openingstijden en telefonische bereikbaarheid Parochiekantoor

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid
Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen

woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
e-mail: info@lambertuskerkswalmen.nl
tel. 0475 506829

07-02-2020 | KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL - ASSELT

KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL - ASSELT

Het kerkbestuur is MET INGANG VAN 1 JANUARI 2020 ALS VOLGT SAMENGESTELD: dr. Irec Crasborn, (pastoor-voorzitter), Lambert Smeets (penningmeester), Wim Beurskens (secretaris), Peter Trepels ( administrator Parochiekantoor), Frans van Gemert, Fred Houben en Thijs Egeraat

Wij zijn allemaal erg betrokken bij de kerk en we hopen dat we vruchtbaar werk kunnen doen voor haar en voor de gemeenschap. Daar bidden we voor en daar zetten we ons voor in.

Het kerkbestuur

08-11-2019 | GEEN ZJWAEMKE - TOCH KERKBERICHTEN

GEEN ZJWAEMKE MEER

Omdat vanaf 6 oktober
’t Zjwaemke niet meer verschijnt, verwijzen wij u voor de kerkberichten graag naar de website van het parochiecluster Swalmen/Boukoul:

http://www.lambertuskerkswalmen.nl/nieuwsarchief
tevens hangen bij de uitgangen van de kerk ook de kerkberichten

LAMBERTUSBODE

vanaf 22 november verschijnt maandelijks de Lambertusbode,
een uitgave van het parochiecluster Swalmen / Boukoul.
Hierin staan alle kerkberichten vermeld en liggen achter in de kerk.
Deze kunt u gratis meenemen naar huis.

Tijdens de parochiekantooruren kunt zich aanmelden voor de
Lambertusbode en wordt deze bij u thuis bezorgd.

19-07-2019 | PAROCHIE AGENDA 2020 SWALMEN - BOUKOUL

PAROCHIE AGENDA 2020

01 jan. Nieuwjaar, 10.30 H. Mis, Lambertuskerk

06 jan. Drie Koningen, wordt gevierd op 4/5 jan.

15 febr. 18.00 uur Vastelaovesmis, Lambertuskerk

26 febr. Aswoensdag
09.00 uur H. Mis, Boukoul,
met het uitdelen van het Assekruisje
19.00uur H. Mis, Swalmen,
met het uitdelen van het Assekruisje

4 april 19.00 uur, Voorstellingsmis
van de Communiekanten Swalmen en Boukoul,
in de Lambertuskerk

05 april Palmzondag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis

09 april Witte Donderdag, 19.00 uur Plechtige H. Mis, Lambertuskerk

10 april Goede Vrijdag
15.00 uur, Stille dienst en Kruisweg, Lambertuskerk
19.00 uur, Goede Vrijdagdienst en Kruisverering,

11 april 20.00 uur, Plechtige Paaswake, Lambertuskerk

12 april Hoogfeest van Pasen, 1ste Paasdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
13 april 2de Paasdag, 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

27 april Koningsdag, 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

04 mei Dodenherdenking bij het Oorlogsmonument

21 mei Hoogfeest Hemelvaart
09.00 uur H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis , Lambertuskerk
12.30 uur, 1ste Communie,
basisscholen Swalmen en Boukoul in de Lambertuskerk

31 meii Hoogfeest van Pinksteren
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

01 juni 2de Pinksterdag, 10.30 uur, H. Mis Lambertuskerk

14 juni Sacramentsdag
10.00 uur, Dankmis communiekanten Boukoul - Swalmen,
Lambertuskerk met aansluitend de Sacramentsprocessie

20 sept. Kermis Swalmen

01 nov. Hoogfeest van Allerheiligen
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Swalmen
14.00 uur, Allerzielendienst, aansluitend grafzegening
op het kerkhof, Boukoul
15.30 uur, Grafzegening, Kerkhof Bosstraat, Lambertuskerk

02 nov. 19.00 uur, Allerzielendienst en Lichtjeswake
in de Lambertuskerk

07 nov. 18.00 uur, Gezinsmis, St. Maartenviering

24 dec. Kerstavond
17.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis, Boukoul
21.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
23.00 uur, Plechtige Kerstnachtmis, Lambertuskerk

25 dec. 1ste Kerstdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

26 dec. 2de Kerstdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

27 dec. 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
--------------------------------------------------------------------------------------------

H. MISSEN IN DE OVERIGE WEKEN

PAROCHIE H. LAMBERTUS / WOORD GODS SWALMEN:

• zaterdag: 19.00 uur, zondag: 10.30 uur, donderdag: 09.00 uur
• elke eerste vrijdag van de maand van 19.00 -20.0 uur
aanbidding van het Allerheiligste, vrije inloop

PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL

zondag, 09.00 uur, woensdag: 09.00 uur

14-05-2019 | WAT IS ZIEKENZALVING ? BEKIJK HET FLIMPJE !!

Wat is de ziekenzalving?
Wanneer kun je het ontvangen? Bekijk het filmpje en vind antwoord op deze en vele andere vragen over de ziekenzalving.
De video laat zien hoe de ziekenzalving één van de drie laatste sacramenten is. Pastoor van Klaveren staat in het filmpje stil bij hoe je naar iemand kijkt die ziek is en dat je daar als christen een verschil in kunt maken. Het gaat over de opdracht die Christus aan ons allen geeft: ‘Genees de zieken.’ Daarmee is de video niet alleen interessant voor mensen die direct met de ziekenzalving in aanraking komen, maar voor alle (ook jonge) katholieken.

De video staat op YouTube:

https://youtu.be/FY8mGGA8QuU
-------------------------------------------
en u kunt het vinden op de website

http://www.bewustkatholiek.nl/sacramenten
-------------------------------------------------------

01-05-2019 | AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT IN DE LAMBERTUSKERK

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT
IN DE LAMBERTUSKERK SWALMEN

U bent elke 1ste vrijdag van de maand,
van 19.00 -20.00 uur, van harte uitgenodigd voor de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in de Lambertuskerk in Swalmen. Vrije inloop.

01-05-2019 | NOODKREET VAN HET HERENKOOR

NOODKREET

De leden van de Schola Gregoriana St. Lamberti uit Swalmen slaken een Noodkreet. Waarom ?
Wat is een Schola. Wij zingen Gregoriaanse gezangen tijdens een Kerkdienst voornamelijk op Zondag. Het is een mannenkoor van 3 leden met dirigent.

Met ingang van 1 Juli 2019 stopt de dirigent en organist van de Schola met zijn werkzaamheden vanwege zijn leeftijd. Hij geeft aan, dat hij niet meer de inspanningen kan opbrengen om nog goed te kunnen functioneren.
Daarom zoeken wij als Schola, ook namens het Kerkbestuur een deskundig dirigent (m/v) Gregoriaans en/of organist, die de Schola kan leiden bij de repetities en H. Missen van de kerkelijke gezangen.
OPROEP AAN DE MANNELIJKE INWONERS VAN SWALMEN EN OMSTREKEN.

Onze SCHOLA heeft dingend behoefte aan nieuwe leden en daarom roepen wij alle Mannen op die graag zingen in de Kerk om de traditionele gezangen mee te vertolken. Wij zoeken deze mensen om dat we anders genoodzaakt zijn deze op te heffen en er een grote traditie uit Kerkelijk Swalmen zal verdwijnen.
DAAROM DEZE OPROEP !!!!
Heeft u interresse? Meld u aan.

Informatie en aanmelden: Parochiekantoor Lambertuskerk Swalmen 6071 JB Brugstraat 2 Swalmen 0475 506829
info@lambertuskerkswalmen.nl
Initiatiefnemer Schola : Wiel Heijmann ; wielheijmann@msn.com
Tel: 06 57340447

21-11-2018 | Op weg naar een gerestaureerde toren

Onze toren als herboren…

Ja, de financiën gaan goed dat wil zeggen aan de uitgaven kant. Ik moet handtekeningen zetten onder heel wat facturen. Gelukkig doet de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond mee.

"De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." etc.
De Gemeente Roermond zit nog in conclaaf maar we hebben goede hoop dat ook zij met meer gaan meedoen, we houden u op de hoogte.

De bijdragen van U gaan redelijk, we zijn er nog lang niet maar ook hier hebben we een goed gevoel en vertrouwen. Swalmen is trots op haar kerk met toren. Kom je terug van weggeweest dan is de kerktoren het eerste punt van: Ik ben thuis. Hartelijke groet, namens het kerkbestuur, pastoor Crasborn.

21-11-2018 | VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

VRIJWILLIGER GEZOCHT
VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

Het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie in Swalmen is dringend op zoek naar een vrijwilliger, die in de gelegenheid is om iedere ochtend de poorten het Kerkhof aan de Bosstraat te openen. Het tijdstip van openen kan in onderling overleg en ook door meerdere vrijwilligers gebeuren. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het parochiekantoor van de H. Lambertus: openingstijd woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur of telefonisch: 0475 506829.

05-09-2018 | RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

De restauratie van de toren van de Lambertuskerk is helemaal naar wens verlopen. De haan op de toren staat vanaf 10 juli 2019. weer in volle glorie te stralen en ook de wijzerplaten zijn weer terug op hun plek. Zodra de steigers zijn verwijderd gaan ook de wijzers van het uurwerk draaien en zijn we daarmee weer helemaal bij de tijd.

Het totaal bedrag dat wij als parochie St Lambertus moeten investeren bedraagt € 115.000,-. Dit bedrag is zo hoog omdat we op dit moment 1 september 2018 nog geen definitief antwoord hebben van de Gemeente Roermond, wij volgen met interesse de inspanningen van de betreffende ambtenaren aldaar en koesteren een voorzichtige hoop. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Met dank aan veel parochianen en onze bedrijven kunnen wij u laten weten, dat wij van deze gulle gevers inmiddels een totaal bedrag van ongeveer € 12.000,- hebben mogen ontvangen. Verder heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds ons een subsidie toegekend van € 18.000,- waarmee het totaal bedrag uitkomt op € 40.000.-. Rest dus nog € 75.000.-, waarvoor wij nogmaals een beroep op u willen doen.

Dit kan in de vorm van financiële gift op het bankrekeningnummer van de Parochie Swalmen Boukoul; NL 55 RABO 0150 3005 65 o.v.v. toren.
Of door het kopen van een exclusieve lei met daarop een gelaserde afbeelding van onze mooie kerk t.w.v. € 15,-.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij deze grote restauratie van onze kerktoren financieren en zijn we voor de toekomst weer helemaal up-to-date en kunnen we met z’n allen weer trots zijn op zo’n mooi kerkgebouw van onze St. Lambertusparochie in het centrum van Swalmen.

Het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie Swalmen

13-07-2018 | 2 PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT IN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Na het indrukwekkende terugplaatsen van de haan op de kerktoren van de St. Lambertuskerk in Swalmen, werden op 10 juli 2018 door pastoor drs. I. Crasborn, twee Pauselijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt en wel aan de heren Frans van Gemert en Peter Trepels.
De onderscheidingen geven blijk van de grote waardering die de kerk, de mensen van de St. Lambertusparochie hebben voor de zeer vele jaren van inzet van deze twee heren voor de parochie.

15-06-2018 | GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS VAN DE LAMBERTUSKERK

GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS
VAN DE LAMBERTUSKERK

Tijdens de voorjaarsmarkt op 10 juni zijn gelaserde, oude leien van de torenspits van de Lambertkerk gepresenteerd.
Deze leien zijn zeer uniek, een mooi verzamelobject en tevens heel origineel om cadeau te geven.
Wilt u in het bezit komen van een of meerder leien, dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren ( woensdag/vrijdag 09.00-12.00 uur) in het Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen, of na de H. Missen in de sacristie van de Lambertuskerk terecht.

14-03-2018 | Video opame, klokken in de kerktorenLambertuskerk Swalmen

Zondag 4 maart j.l. heeft Tm Flentge uit Maasniel, video opnames, met geluid, opgenomen in onze kerktoren. Het is zeer indrukwekkend om deze opname te bekijken.
Via onderstaande link, kunt u horen en zien wat de kerkklokken van de Lambertuskerk te bieden hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=Emtywb8Z6jw

06-09-2017 | NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

Sommige ideeën zijn zo eenvoudig dat je je wel eens afvraagt:
waarom ben ik daar nou niet eerder opgekomen?

Dat geldt bijvoorbeeld voor het initiatief dat in Engeland geboren is
onder de naam Back to Church.

‘Terug naar de kerk’ klinkt misschien een beetje streng,
maar het idee erachter is even sympathiek als eenvoudig:

Nodig mensen die al een tijdje niet meer naar de kerk geweest zijn uit
om weer eens mee te gaan.

Gebleken is namelijk dat veel mensen dat diep in hun hart best wel zouden willen, maar ook last hebben van drempelvrees.

“Moet ik zomaar een gemeenschap binnenstappen, waar ik niemand ken.”
Of juist: “Wat zullen ‘ze’ wel niet zeggen als ik opeens weer binnenkom.”

Zulke gedachten zijn nergens voor nodig als iemand persoonlijk uitgenodigd is.
Want dan weet je dat je welkom bent, dat je verwacht wordt.

Dit Engelse initiatief wordt deze maand ook in ons land geïntroduceerd.
Sommige parochies oen het op een bepaalde zondag.
Maar het mag natuurlijk het hele jaar door.

Neem eens iemand mee naar de kerk!
Nodig je buren, je vrienden of familieleden uit om eens mee te gaan.
Laat ze (opnieuw) kennismaken met de liturgie, de gebeden, de muziek.

Je hoeft er niet veel voor te organiseren.
Alleen mensen het gevoel te geven dat ze oprecht welkom zijn.

Zoals Jezus op elke bladzijde van het evangelie tussen regels door zegt:
“Welkom. Goed dat je er bent.”

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond

16-06-2017 | GEEN AVONDWAKE SWALMEN / BOUKOUL

Geen avondwake meer in ons parochiecluster Swalmen/Boukoul.

In januari 1996 werd op verzoek van onze toenmalige pastoor René Adriaens gestart met een avondwakegroep voor de toen nog drie kerken in Swalmen en Boukoul.
Een avondwake verzorgd door leken op de vooravond van het afscheid van een parochiaan.
Swalmen had toen de primeur in het bisdom Roermond en spoedig zouden meerdere parochies volgen.
In de beginjaren waren er weken bij waar we maar liefst twee of zelfs drie avondwaken mochten verzorgen, het was wel even wennen voor de groep leken die voorgingen en voor de parochianen.
Nu 21 jaar later ervaren we dat er weinig tot géén belangstelling meer is voor een avondwake, in het geheel is er in alle parochies een sterke verandering op gang gekomen rond uitvaarten en afscheid nemen van een dierbare.
Kerkelijke uitvaarten lopen jammer genoeg overal sterk terug, families kiezen vaak voor een afscheid alleen in het crematorium of voor alles onder een dak bij de uitvaartondernemer , van opbaren tot afscheidsdienst en zelfs koffietafel.
Omdat er nog nauwelijks belangstelling bestaat voor een avondwake voorafgaande aan de uitvaart hebben de vier nog overgebleven leden van de avondwakegroep voorgesteld aan pastoor en kerkbestuur om per 1 januari 2017 j. l. te stoppen met het aanbod van een avondwake.
Pastoor en kerkbestuur hebben hiermee ingestemd.