bekijk nieuws Kerkdiensten: 15 – 21 aug. 2019

Geplaatst op Vrijdag 9 augustus

Kerkdiensten: 15 – 21 aug. 2019

Parochie H. Lambertus – Het Woord Gods Swalmen

Donderdag 15 aug.: Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
09.00 uur: H. Mis

Vrijdag 16 aug.: 14.30 uur, H. Mis, St. Jan Baptist

Zaterdag 17 aug.: de H. Mis om 19.00 uur in de Lambertuskerk
is i.v.m. Sjwaampop verplaatst naar
19.00 uur in de Theresiakerk in Boukoul


Zondag 18 aug.:
10.30 uur: H. Mis, m.m.v. het Dameskoor

Uit dankbaarheid en voor een goede gezondheid
b.g.v. een 80ste verjaardag
Leny Manders – Suilen, fam. Manders, fam. Suilen
Overleden ouders Sieben – Hermans
Overleden ouders Schouenberg - Beurskens en familie
Willy en Arnold Schouenberg
Jo Schouenberg


Misdienaars:
Zaterdag 17 aug. Boukoul: 19.00 uur, Jeroen Nijenhuis
Zondag 18 aug, Swalmen: 10.30 uur, Frans van Gemert en Jeroen Nijenhuis

--------------------------------------------------------------------------------------

Parochie H. Theresia – Boukoul

Zaterdag 17 aug.:
19. 00 uur H. Mis
Jaardienst: Henk Wuts, Maria Wuts – Geraedts en Hermine Wuts - Schmitz

Zondag 18 aug.:
09.00 uur: H. Mis
Ter intentie van alle parochianen

Zondag 18 aug,:
12.30 uur, Doopdienst:
Max Schreurs en Roan Janssen

Woensdag 21 aug.:
09.00 uur: H. Mis