Nieuwsarchief

24-04-2019 | MEIMAAND ROZENKRANSMAAND IN SWALMEN

MEIMAAND ROZENKRANSMAAND IN SWALMEN
Traditiegetrouw is de meimaand, de Rozenkransmaand. Dit betekent dat er in Swalmen vanaf woensdag 1 mei t/m woensdag 29 mei, elke woensdag om 19.00 uur in het Kapelletje op de Hei, het Rozenkransgebed plaatsvindt.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Het kerkbestuur van de parochie St. Lambertus Swalmen
en de H. Theresia Boukoul

17-04-2019 | Kerkdiensten: 25 april – 1 mei 2019

Kerkdiensten: 25 april – 1 mei 2019

Parochie H. Lambertus – Het Woord Gods Swalmen


Donderdag 25 april: 09.00 uur, H. Mis

Vrijdag 26 april: 14.30 uur, H. Mis, Amaliahof

Zaterdag 27 april: Koningsdag

10.30 uur, Plechtige H. Mis, m.m.v. het Gemengdkoor
Ter intentie van de overleden en levende gedecoreerden

19.00 uur, H. Mis, volkszang

Overleden ouders Sieben - Hermans
Overleden ouders Schouenberg - Beurskens en familie
Willy en Arnold Schouenberg
Jo Schouenberg

Zondag 28 april:
10.30 uur, H. Mis, m.m.v. het herenkoor Schola Gregoriana

Jaardienst: Overleden ouders Mullink-van Hoorn
Leny Manders – Suilen, fam. Manders en fam. Suilen

Woensdag 1 mei, 19.00 uur Rozenkransgebed
in het kapelletje op de Hei

Misdienaars:

zaterdag 27 april 10.30 uur: Peter Trepels en Frans van Gemert
zaterdag 27 april 19.00 uur: Eline Konings, Ruben Konings en Dante Koolen
zondag 28 april 10.30 uur: Mark Hilkens en Frans van Gemert

Mededeling:

Zaterdag 4 mei , Dodenherdenking, 18.00 uur H. Mis met aansluitend Dodenherdenking op het Kerkhof aan de Bosstraat

-------------------------------------------------------------------------------------
Parochie H. Theresia – Boukoul

Zaterdag 27 april: Koningsdag in de St. Lambertuskerk in Swalmen

10.30 uur, Plechtige H. Mis, m.m.v. het Gemengdkoor
Ter intentie van de overleden en levende gedecoreerden

Zondag 28 april: 09.00 uur, H. Mis, Ter intentie van alle parochianen

Woensdag 1 mei: 09.00 uur H. Mis

Mededeling:

Zaterdag 4 mei , Dodenherdenking, 19.00 uur H. Mis in de Lambertuskerk
met aansluitend Dodenherdenking op het Kerkhof aan de Bosstraat

14-12-2018 | PAROCHIE AGENDA 2019 SWALMEN – BOUKOUL

PAROCHIE AGENDA 2019
SWALMEN – BOUKOUL

01 jan. Nieuwjaar, 10.30 H. Mis, Lambertuskerk
06 jan. Drie Koningen
17 febr. 14.00 uur toediening van het H. Vormsel, Lambertuskerk
23 febr. 18.00 uur Vastelaovesmis, Lambertuskerk
03 maart Karnaval
06. febr. Aswoensdag
09.00 uur H. Mis, met het uitdelen van het Assekruisje,
Boukoul
19.00uur H. Mis, met het uitdelen van het Assekruisje, Lambertuskerk
13 april 19.00 uur, Voorstellingsmis van de Communiekanten Swalmen en Boukoul in de Lambertuskerk
14 april Palmzondag
09.00 uur H. Mis, Boukoul
10.30 uur H. Mis, Lambertuskerk
18 april Witte Donderdag, 19.00 uur Plechtige H. Mis, Lambertuskerk
19 april Goede Vrijdag
15.00 uur, Stille dienst en Kruisweg, Lambertuskerk
19.00 uur, Goede Vrijdagdienst en Kruisverering , Lambertuskerk
20 april 20,00 uur, Plechtige Paaswake, Lambertuskerk
21 april 1ste Paasdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
22 april 2de Paasdag
10.30 uur,H. Mis, Lambertuskerk
27 april Koningsdag, 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis
04 mei Dodenherdenking, 18.00 uur, H.Mis
19.30 uur , herdenkingsdienst op kerkhof
30 mei Hemelvaart
09.00 uur H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis , Lambertuskerk
12.30 uur, 1ste Communie, basisscholen Swalmen en Boukoul, Lambertuskerk
9 juni 1ste Pinksterdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
10 juni 2de Pinksterdag
10.30 uur, H. Mis Lambertuskerk
15 juni 19,00 uur, H. Mis, Dankmis communiecanten Boukoul - Swalmen, Lambertuskerk
23 juni Sacramentsdag
10.00 uur, H. Mis met aansluitend de Sacramentsprocessie
17 aug. i.v.m. Sjwaampop zaterdag H. Mis van 19.00 uur in Boukoul
22 sept. Kermis Swalmen
02 nov. 19.00 uur, Allerzielendienst en Lichtjeswake in de Lambertuskerk
03 nov. Allerheiligen
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Swalmen
14.00 uur, Allerzielendienst, aansluitend grafzegening op het kerkhof, Boukoul
15.30 uur, Grafzegening, Kerkhof Bosstraat, Lambertuskerk
09 nov. 18.00 uur, Gezinsmis, St. Maartenviering
24 dec. Kerstavond
17.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis, Boukoul
21.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
23.00 uur, Plechtige Kerstnachtmis, Lambertuskerk
25 dec. 1ste Kerstdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
26 dec. 2de Kerstdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk
1 jan. 2020 10.30 uur, Nieuwjaar, H. Mis, Lambertuskerk

H. MISSEN IN DE OVERIGE WEKEN
PAROCHIE H. LAMBERTUS / WOORD GODS SWALMEN:
zaterdag: 19.00 uur, zondag: 10.30 uur, donderdag: 09.00 uur

PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL

21-11-2018 | Op weg naar een gerestaureerde toren

Onze toren als herboren…

Ja, de financiën gaan goed dat wil zeggen aan de uitgaven kant. Ik moet handtekeningen zetten onder heel wat facturen. Gelukkig doet de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond mee.

"De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." etc.
De Gemeente Roermond zit nog in conclaaf maar we hebben goede hoop dat ook zij met meer gaan meedoen, we houden u op de hoogte.

De bijdragen van U gaan redelijk, we zijn er nog lang niet maar ook hier hebben we een goed gevoel en vertrouwen. Swalmen is trots op haar kerk met toren. Kom je terug van weggeweest dan is de kerktoren het eerste punt van: Ik ben thuis. Hartelijke groet, namens het kerkbestuur, pastoor Crasborn.

21-11-2018 | VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

VRIJWILLIGER GEZOCHT
VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

Het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie in Swalmen is dringend op zoek naar een vrijwilliger, die in de gelegenheid is om iedere ochtend de poorten het Kerkhof aan de Bosstraat te openen. Het tijdstip van openen kan in onderling overleg en ook door meerdere vrijwilligers gebeuren. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het parochiekantoor van de H. Lambertus: openingstijd woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur of telefonisch: 0475 506829.

05-09-2018 | RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

De restauratie van de toren van de Lambertuskerk verloopt helemaal volgens planning. De haan op de toren staat vanaf 10 juli jl. weer in volle glorie te stralen en ook de wijzerplaten zijn weer terug op hun plek. Zodra de steigers zijn verwijderd gaan ook de wijzers van het uurwerk draaien en zijn we daarmee weer helemaal bij de tijd.

Deze restauratie is hard nodig om ook voor de toekomst onze mooie toren te kunnen behouden, hiermee zijn echter voor€ 400.000,- aan kosten gemoeid. Hoewel de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond ons een groot bedrag aan subsidie heeft toegekend, is dit niet toereikend en zijn wij helaas genoodzaakt ook een beroep te doen op u, onze parochianen, en het bedrijfsleven.

Het totaal bedrag dat wij als parochie St Lambertus moeten investeren bedraagt € 115.000,-. Dit bedrag is zo hoog omdat we op dit moment 1 september 2018 nog geen definitief antwoord hebben van de Gemeente Roermond, wij volgen met interesse de inspanningen van de betreffende ambtenaren aldaar en koesteren een voorzichtige hoop. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Met dank aan veel parochianen en onze bedrijven kunnen wij u laten weten, dat wij van deze gulle gevers inmiddels een totaal bedrag van ongeveer € 12.000,- hebben mogen ontvangen. Verder heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds ons een subsidie toegekend van € 18.000,- waarmee het totaal bedrag uitkomt op € 40.000.-. Rest dus nog € 75.000.-, waarvoor wij nogmaals een beroep op u willen doen.

Dit kan in de vorm van financiële gift op het bankrekeningnummer van de Parochie Swalmen Boukoul; NL 55 RABO 0150 3005 65 o.v.v. toren.
Of door het kopen van een exclusieve lei met daarop een gelaserde afbeelding van onze mooie kerk t.w.v. € 15,-.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij deze grote restauratie van onze kerktoren financieren en zijn we voor de toekomst weer helemaal up-to-date en kunnen we met z’n allen weer trots zijn op zo’n mooi kerkgebouw van onze St. Lambertusparochie in het centrum van Swalmen.

Het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie Swalmen

13-07-2018 | 2 PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT IN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Na het indrukwekkende terugplaatsen van de haan op de kerktoren van de St. Lambertuskerk in Swalmen, werden op 10 juli 2018 door pastoor drs. I. Crasborn, twee Pauselijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt en wel aan de heren Frans van Gemert en Peter Trepels.
De onderscheidingen geven blijk van de grote waardering die de kerk, de mensen van de St. Lambertusparochie hebben voor de zeer vele jaren van inzet van deze twee heren voor de parochie.

15-06-2018 | GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS VAN DE LAMBERTUSKERK

GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS
VAN DE LAMBERTUSKERK

Tijdens de voorjaarsmarkt op 10 juni zijn gelaserde, oude leien van de torenspits van de Lambertkerk gepresenteerd.
Deze leien zijn zeer uniek, een mooi verzamelobject en tevens heel origineel om cadeau te geven.
Wilt u in het bezit komen van een of meerder leien, dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren ( woensdag/vrijdag 09.00-12.00 uur) in het parochiekantoor of na de H. Missen in se sacristie in de Lambertuskerk terecht.

16-03-2018 | ACTIE RESTAURATIE KERKTOREN

“Onze toren als herboren”

Grote restauratie toren Lambertuskerk Swalmen

De toren van de Lambertuskerk is aan een grote restauratie toe. Bouwkundigen hebben in samenwerking met het Bisdom ons hiertoe geadviseerd, mede ook omdat de veiligheid in het geding is. De kosten worden voor een groot gedeelte gedragen door de Provincie Limburg, het Bisdom en de Gemeente Roermond. Die kosten bedragen 400.000 euro, maar 115.000 euro moet door de parochie zelf worden opgebracht. Hiertoe starten wij vanaf 5 maart 2018 een grote actie. Dit is de dag, waarop de restauratie is begonnen.
We hebben een prachtige kerk midden in ons dorp en we willen ze graag in stand houden. Van binnen ziet ze er al fantastisch uit. Dat zeggen velen die er komen. Met de restauratie van de toren zijn we dan helemaal up-to-date. Swalmen is het waard om zo’n kerk te hebben.
Maar het gaat natuurlijk om de eredienst, waarin de Lambertus al zo heel erg lang zo’n wezenlijke rol heeft gespeeld. Zoveel mensen zijn er met hun lief en leed door de geschiedenis heen gekomen. Dat is waar het werkelijk om gaat. "De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter
nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." .


U kunt uw vrijwillige bijdrage voor onze toren overmaken op
bankrekening nr. NL55 RABO 0150 3005 65
t.n.v. parochie H. Lambertus Swalmen, o.v.v. restauratie toren

Het kerkbestuur van de parochies van de Heilige Lambertus, het Woord Gods en de Heilige Theresia van Boukoul.

14-03-2018 | Video opame, klokken in de kerktorenLambertuskerk Swalmen

Zondag 4 maart j.l. heeft Tm Flentge uit Maasniel, video opnames, met geluid, opgenomen in onze kerktoren. Het is zeer indrukwekkend om deze opname te bekijken.
Via onderstaande link, kunt u horen en zien wat de kerkklokken van de Lambertuskerk te bieden hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=Emtywb8Z6jw

06-09-2017 | NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

Sommige ideeën zijn zo eenvoudig dat je je wel eens afvraagt:
waarom ben ik daar nou niet eerder opgekomen?

Dat geldt bijvoorbeeld voor het initiatief dat in Engeland geboren is
onder de naam Back to Church.

‘Terug naar de kerk’ klinkt misschien een beetje streng,
maar het idee erachter is even sympathiek als eenvoudig:

Nodig mensen die al een tijdje niet meer naar de kerk geweest zijn uit
om weer eens mee te gaan.

Gebleken is namelijk dat veel mensen dat diep in hun hart best wel zouden willen, maar ook last hebben van drempelvrees.

“Moet ik zomaar een gemeenschap binnenstappen, waar ik niemand ken.”
Of juist: “Wat zullen ‘ze’ wel niet zeggen als ik opeens weer binnenkom.”

Zulke gedachten zijn nergens voor nodig als iemand persoonlijk uitgenodigd is.
Want dan weet je dat je welkom bent, dat je verwacht wordt.

Dit Engelse initiatief wordt deze maand ook in ons land geïntroduceerd.
Sommige parochies oen het op een bepaalde zondag.
Maar het mag natuurlijk het hele jaar door.

Neem eens iemand mee naar de kerk!
Nodig je buren, je vrienden of familieleden uit om eens mee te gaan.
Laat ze (opnieuw) kennismaken met de liturgie, de gebeden, de muziek.

Je hoeft er niet veel voor te organiseren.
Alleen mensen het gevoel te geven dat ze oprecht welkom zijn.

Zoals Jezus op elke bladzijde van het evangelie tussen regels door zegt:
“Welkom. Goed dat je er bent.”

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond

16-06-2017 | GEEN AVONDWAKE SWALMEN / BOUKOUL

Geen avondwake meer in ons parochiecluster Swalmen/Boukoul.

In januari 1996 werd op verzoek van onze toenmalige pastoor René Adriaens gestart met een avondwakegroep voor de toen nog drie kerken in Swalmen en Boukoul.
Een avondwake verzorgd door leken op de vooravond van het afscheid van een parochiaan.
Swalmen had toen de primeur in het bisdom Roermond en spoedig zouden meerdere parochies volgen.
In de beginjaren waren er weken bij waar we maar liefst twee of zelfs drie avondwaken mochten verzorgen, het was wel even wennen voor de groep leken die voorgingen en voor de parochianen.
Nu 21 jaar later ervaren we dat er weinig tot géén belangstelling meer is voor een avondwake, in het geheel is er in alle parochies een sterke verandering op gang gekomen rond uitvaarten en afscheid nemen van een dierbare.
Kerkelijke uitvaarten lopen jammer genoeg overal sterk terug, families kiezen vaak voor een afscheid alleen in het crematorium of voor alles onder een dak bij de uitvaartondernemer , van opbaren tot afscheidsdienst en zelfs koffietafel.
Omdat er nog nauwelijks belangstelling bestaat voor een avondwake voorafgaande aan de uitvaart hebben de vier nog overgebleven leden van de avondwakegroep voorgesteld aan pastoor en kerkbestuur om per 1 januari 2017 j. l. te stoppen met het aanbod van een avondwake.
Pastoor en kerkbestuur hebben hiermee ingestemd.

31-03-2017 | KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL

KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL


Het kerkbestuur is als volgt samengesteld: dr. Irec Crasborn, (pastoor-voorzitter), Lambert Smeets (penningmeester), Wim Beurskens (secretaris), Peter Trepels ( administrator Parochiekantoor), Frans van Gemert en Fred Houben.

Wij zijn allemaal erg betrokken bij de kerk en we hopen dat we vruchtbaar werk kunnen doen voor haar en voor de gemeenschap. Daar bidden we voor en daar zetten we ons voor in.
Het kerkbestuur

30-11-2016 | OPENINGSTIJDEN PAROCHIEKANTOOR

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid
Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen

woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
e-mail: info@lambertuskerkswalmen.nl