bekijk nieuws Kerkdiensten: 20 – 26 sept. 2018

Geplaatst op Vrijdag 14 september

Kerkdiensten: 20 – 26 sept. 2018
Parochie H. Lambertus / Het Woord Gods - Swalmen
Grote restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65
Donderdag 20 sept: 09.00 uur, H. Mis

Vrijdag 21 sept.: 14.30 uur, H. Mis , St. Jan Baptist

Zaterdag 22 sept.:
19.00 uur, H. Mis, m.m.v. Swalmens Liedertafel

Zeswekendienst: Frits van Lomm
Jaardienst: ouders Heber – Craenen, kinderen, aangetrouwden en kleinkinderen
Overleden ouders Bair Koopmans en Nelly Koopmans- Coolen,
Arno en John Koopmans
Jet Geraets - Leppers en dochter Petra

Zondag 23 sept.: 10.30 uur, H. Mis, m.m.v. het Gemengdkoor

Jaardienst: Jo Aben
Jaardienst: overleden ouders Ton Trepels en Riek Trepels - Thonen
Jaardienst: Marlene Heijnen
Overleden ouders Wiel en Agnes Pansters – Ickenroth
Harrie Houben en ouders Houben - Kessels

Woensdag 26 sept.:
16.30 uur, Rozenkransgebed in St. Jan Baptist.

Misdienaars
Zaterdag 22 sept.: Frans van Gemert, Ruben Konings en Senna Lebon
Zondag 23 sept.: Mark Hilkens en Peter Trepels

Mededeling:

• Overleden: mevr. Ria Fleuren – Canjels, dat zij mag rusten in vrede

• Zondag 23 sept.: Kermis Swalmen
• Woensdag 26 sept.: Parochiekantoor Gesloten vwg. de Kermis

• Gegraveerde oude leien van de torenspits en pennen zijn te koop
tijdens de openingstijden van het parochiekantoor en in de sacristie
na afloop van de H. Mis.
------------------------------------------------------------------------------------------

Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 23 sept.: 09.00 uur, H. Mis ,
ter intentie van alle parochianen

Woensdag 26 sept.: 09.00 uur, H. Mis