bekijk nieuws Kerkberichten 16 -22 augustus 2018

Geplaatst op Woensdag 8 augustus

Kerkdiensten: 16 – 22 aug. 2018
Parochie H. Lambertus / Het Woord Gods - Swalmen
Grote restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65

Donderdag 16 aug: 09.00, uur H. Mis

Vrijdag 17 aug,
10.30 uur, Uitvaart Frits van Lomm
15.30 uur, H.Mis, St. Jan Baptist

Zaterdag 18 aug: 19.00 uur, BOUKOUL H. Mis, violist Marco Suvarnosaroto
Jaardienst: Digna Engelen

Zondag 19 aug, Lambertuskerk 10.30 uur, H. Mis,
m.m.v. Schola Gregoriana o.l.v. Lei Obers
Overleden ouders Sieben - Hermans
Overleden ouders Schouenberg - Beurskens en familie
Willy en Arnold Schouenberg
Jo Schouenberg
Leny Manders - Suilen, fam. Manders en fam. Suilen

Woensdag 22 aug.:
16.30 uur, Rozenkransgebed in St. Jan Baptist.

Misdienaars
Zaterdag 18 aug.: Jeroen Nijenhuis en Yobu Maxuel Sugirtharath
Zondag 19 aug.: Frans van Gemert en Jeroen Nijenhuis

Mededeling:

• Overleden:
mevr. Mia de Groot – Vallen;
dhr. Wim Luijten;
dat zij mogen rusten in vrede.

• Gegraveerde oude leien van de torenspits en pennen zijn te koop
tijdens de openingstijden van het parochiekantoor en in de sacristie
na afloop van de H. Missen


Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 19 aug.: 09.00 uur, H. Mis
Jaardienst: Henk Wuts, Maria Wuts- Geraedts en Hermine Wuts - Schmitz

Woensdag 22 aug., 09.00 uur, H. Mis