Nieuwsarchief

17-10-2018 | Blij zijn met wie je bent. Daar kún je wat aan doen ...

Blij zijn met wie je bent. Daar kún je wat aan doen ...

Roermond – Maandag 29 oktober start om 20.00 uur bij ‘t Paradies aan de Munsterstraat 61 een kosteloze serie van vier themaontmoetingen over Zelfbewust zijn. Nogal wat Nederlanders zijn met hun zelfbeeld bezig. De cijfers stemmen tot nadenken: bijna de helft van de vrouwen vindt zichzelf te dik, een op de zeven mensen heeft burn-outklachten, een derde is niet blij met zijn baan en weer een derde is bezig met persoonlijke groei. De vraag 'Wie wil ik zijn?' houdt dus veel mensen bezig. De themaontmoetingen Zelfbewust zijn waren in 2017 een succes. Reden genoeg er ook dit jaar mee door te gaan. Www.vindhetantwoordinjezelf.nl prikkelt mensen na te denken over levensvragen en te zoeken naar eigen antwoorden, samen met anderen. De bijeenkomsten zijn een initiatief van het religieus-humanistische Apostolisch Genootschap. Voor meer informatie en inschrijven: www.vindhetantwoordinjezelf.nl

Het Apostolisch Genootschap staat open voor iedereen die bewust met zingeving bezig wil zijn. Apostolischen geloven in de kracht van de ontmoeting. Apostolischen geloven dat al het leven voortkomt uit één oorsprong. Mensen zijn dus gelijkwaardig en in de kern met elkaar verbonden. Dat geeft mensen de verantwoordelijkheid zorgvuldig om te gaan met elkaar en de wereld.
De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 leden verspreid over 69 gemeenschappen. Zie ook www.apgen.nl.

12-10-2018 | Kerkdiensten: 18 – 24 okt. 2018

Kerkdiensten: 18 – 24 okt. 2018
Parochie H. Lambertus / Het Woord Gods - Swalmen

Grote restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65
Donderdag 18 okt.: 09.00 uur, H. Mis

Vrijdag 19 okt.: 14.30 uur, H. Mis , St. Jan Baptist,
ter intentie van Jos Verlinden

Zaterdag 20 okt.:
19.00 uur, H. Mis, leesmis

Jaardienst: Sjaak Verhaegh en Door Verhaegh - Manders
Jan Simons
Harry op den Camp

Zondag 21 okt.:
10.30 uur, H. Mis, m.m.v. het Schola Gregoriana

Jaardienst: Cor Niessen
Jaardienst: Maria Alers – Murmans
Jan Geraedts vwg. Verjaardag
Leny Manders – Suilen, fam. Manders en fam. Suilen

Woensdag 24 okt.:
16.30 uur, Rozenkransgebed in St. Jan Baptist.

24 okt. uiterlijke aanmelding voor een kaarsje tijdens de Lichtjeswake
op 2 november


Misdienaars:
Zaterdag 20 okt..: Wim Beurskens en Yobu Maxuel Sugirtharath
Zondag 21 okt.: Frans van Gemert en Jeroen Nijenhuis

Mededeling:

Gegraveerde oude leien van de torenspits en pennen zijn te koop tijdens
de openingstijden van het parochiekantoor en in de sacristie
na afloop van de H. Mis.

Aanmelden voor een kaarsje tijdens de Allerzielendienst op 2 nov. in de Lambertuskerk. Tot uiterlijk 24 oktober 2018 kunt u de namen van uw dierbaren aanmelden via het parochiekantoor, open op woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur of per mail Info@lambertuskerkswalmen.nl.Voor iedere overledene zal op Allerzielenavond in de wake dan een lichtje branden, dat na afloop mee naar huis kan worden genomen.
------------------------------------------------------------------- --------------------


Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 21 okt.:
09.00 uur, H. Mis, ter intentie van alle parochianen

Woensdag 24 okt.: 09.00 uur, H. Mis

Aanmelden voor een kaarsje tijdens de Allerzielendienst op 2 nov. in de Lambertuskerk. Tot uiterlijk 24 oktober 2018 kunt u de namen van uw dierbaren aanmelden via het parochiekantoor, open op woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur of per mail Info@lambertuskerkswalmen.nl.Voor iedere overledene zal op Allerzielenavond in de wake dan een lichtje branden, dat na afloop mee naar huis kan worden genomen.

21-09-2018 | Lichtjeswake Allerzielen 2 november in de St. Lambertuskerk Swalmen

Lichtjeswake Allerzielen 2 november in de St. Lambertuskerk Swalmen

Op de avond van Allerzielen 2 november om 19.00 uur, willen we voor de allereerste keer een lichtjeswake houden in onze parochiekerk.
Een lichtjeswake, geen H. Mis, maar een moment van samenzijn rond allen die we zo ontzettend missen omdat ze zijn overleden.
De lichtjeswake zal bestaan uit woord, gebed, gedicht, muziek en samenzang.
Tijdens de lichtjeswake zullen er vooraan in de kerk lichtjes branden met daarop de namen van de overledenen, deze namen zullen ook tijdens het samenzijn genoemd worden, na afloop mogen de lichtjes mee naar huis worden genomen.

Tot uiterlijk 24 oktober 2018 kunt u de namen van uw dierbaren aanmelden via het parochiekantoor, open op woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur, voor iedere overledene zal dan een lichtje branden op Allerzielenavond in de wake.
Aanmelden is ook mogelijk via de mail: Info@lambertuskerkswalmen.nl

Iedereen kunt u opgeven, onlangs overleden of al heel wat jaren geleden, oud en jong, wel of niet vanuit de kerk begraven of gecremeerd, familie en dierbaren die vrienden of bekenden van u waren kortom iedereen die u zo mist.

We zullen vanzelfsprekend ook de overleden parochianen van het afgelopen jaar sinds Allerzielen 2017 gedenken in deze wake, de nabestaanden kunnen na afloop het gedachteniskruisje, dat op dit moment in de Marialapel hang, mee naar huis nemen.

We besluiten de wake met het samen zingen van het lied “Blijf mij nabij “.

07-09-2018 | 3 NIEUWE MISDIENAARS LAMBERTUSPAROCHIE SWALMEN

3 NIEUWE MISDIENAARS LAMBERTUSPAROCHIE
Na een oproep aan de communiekanten van het afgelopen jaar, zijn wij blij dat zich 3 leerlingen van de basisschool hebben aangemeld om lid te worden van de misdienaars van de Lambertusparochie in Swalmen; dit zijn Dante Koolen, Ruben Konings en Senna Lebon.

Dinsdag 4 september zijn zij officieel opgenomen bij de misdienaarsgroep en zullen zij vanaf die datum de H. Mis gaan dienen, waarbij wij hun uiteraard veel plezier wensen en hopen dat zij in lengte van jaren als misdienaar tijdens de diensten in de Lambertuskerk aanwezig zullen zijn.

Zowel in de Lambertusparochie in Swalmen, als in de Theresiaparochie in Boukoul, kan iedereen die de Eerste H. Communie heeft gedaan zich aanmelden om lid te worden van de misdienaars.
Het misdienaar zijn houdt in, dat je in de Lambertuskerk 1x per maand op zaterdagavond om 19.00 uur de H. Mis dient en verder bij kerkelijke Feestdagen, zoals o.a. Pasen en Kerstmis. Voor de Theresiakerk betekent dit 1x per maand om 09.00 uur op zondagmorgen en ook bij kerkelijke Feestdagen.
Hier tegenover staat op het eind van het schooljaar natuurlijk een dankjewel namens het kerkbestuur, in de vorm van een uitstapje of een leuke attentie.

Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die lid willen worden van de acolietengroep, hiervoor geldt een leeftijd vanaf 18 jaar en ouder.

Aanmelden kan per mail: info@lambertuskerkswalmen.nl of op woensdag -en vrijdagmorgen van 09.00 -1 2.00 uur op het Parochiekantoor, Brugstraat 2, in Swalmen, waar je ook terecht kunt voor meer nformatie.

Het kerkbestuur

05-09-2018 | RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

De restauratie van de toren van de Lambertuskerk verloopt helemaal volgens planning. De haan op de toren staat vanaf 10 juli jl. weer in volle glorie te stralen en ook de wijzerplaten zijn weer terug op hun plek. Zodra de steigers zijn verwijderd gaan ook de wijzers van het uurwerk draaien en zijn we daarmee weer helemaal bij de tijd.

Deze restauratie is hard nodig om ook voor de toekomst onze mooie toren te kunnen behouden, hiermee zijn echter voor€ 400.000,- aan kosten gemoeid. Hoewel de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond ons een groot bedrag aan subsidie heeft toegekend, is dit niet toereikend en zijn wij helaas genoodzaakt ook een beroep te doen op u, onze parochianen, en het bedrijfsleven.

Het totaal bedrag dat wij als parochie St Lambertus moeten investeren bedraagt € 115.000,-. Dit bedrag is zo hoog omdat we op dit moment 1 september 2018 nog geen definitief antwoord hebben van de Gemeente Roermond, wij volgen met interesse de inspanningen van de betreffende ambtenaren aldaar en koesteren een voorzichtige hoop. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Met dank aan veel parochianen en onze bedrijven kunnen wij u laten weten, dat wij van deze gulle gevers inmiddels een totaal bedrag van ongeveer € 12.000,- hebben mogen ontvangen. Verder heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds ons een subsidie toegekend van € 18.000,- waarmee het totaal bedrag uitkomt op € 40.000.-. Rest dus nog € 75.000.-, waarvoor wij nogmaals een beroep op u willen doen.

Dit kan in de vorm van financiële gift op het bankrekeningnummer van de Parochie Swalmen Boukoul; NL 55 RABO 0150 3005 65 o.v.v. toren.
Of door het kopen van een exclusieve lei met daarop een gelaserde afbeelding van onze mooie kerk t.w.v. € 15,-.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij deze grote restauratie van onze kerktoren financieren en zijn we voor de toekomst weer helemaal up-to-date en kunnen we met z’n allen weer trots zijn op zo’n mooi kerkgebouw van onze St. Lambertusparochie in het centrum van Swalmen.

Het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie Swalmen

13-07-2018 | 2 PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT IN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Na het indrukwekkende terugplaatsen van de haan op de kerktoren van de St. Lambertuskerk in Swalmen, werden op 10 juli 2018 door pastoor drs. I. Crasborn, twee Pauselijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt en wel aan de heren Frans van Gemert en Peter Trepels.
De onderscheidingen geven blijk van de grote waardering die de kerk, de mensen van de St. Lambertusparochie hebben voor de zeer vele jaren van inzet van deze twee heren voor de parochie.

15-06-2018 | GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS VAN DE LAMBERTUSKERK

GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS
VAN DE LAMBERTUSKERK

Tijdens de voorjaarsmarkt op 10 juni zijn gelaserde, oude leien van de torenspits van de Lambertkerk gepresenteerd.
Deze leien zijn zeer uniek, een mooi verzamelobject en tevens heel origineel om cadeau te geven.
Wilt u in het bezit komen van een of meerder leien, dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren ( woensdag/vrijdag 09.00-12.00 uur) in het parochiekantoor of na de H. Missen in se sacristie in de Lambertuskerk terecht.

20-04-2018 | Op weg naar een gerestaureerde kerktoren......

Onze toren als herboren…

U ziet het goed, na goedkeuring van de stijger, zijn wij officieel met de restauratie begonnen van de kerktoren. Vorige week dus. Er gingen wat zware balken naar boven om de constructie van de torenspits te verbeteren. In de bestaande situatie drukte de toren hard op de zijkanten of wel de randen van de muur. Daardoor raakte de kroonlijst, gemaakt van mergelsteen, beschadigd. De deskundige timmerman heeft dit nu aangepast, zodat de druk nu veilig en stabiel rust in het centrum van de dikke torenmuren. De randen liggen nu helemaal vrij van druk. Terwijl men hiermee bezig was werden de leien verwijderd. Geen ongevaarlijk werk !! Sommige leipunten stonden rechtop in het hout gepriemd door de val van maar een paar meter. Uit de buurt blijven was het advies. Ook is men inmiddels begonnen met het uithameren van de voegen. Voor ons, als omwonenden, een lawaaierig gebeuren. Gelukkig stopt men op tijd en kan nog wat van de avondrust genoten worden. De haan is inmiddels ook verwijderd en wordt opgeknapt. Een indrukwekkend gebeuren allemaal. Ja, de financiën gaan goed dat wil zeggen aan de uitgaven kant. Ik moet handtekeningen zetten onder heel wat facturen. Gelukkig doet de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond mee.

"De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." etc.
De Gemeente Roermond zit nog in conclaaf maar we hebben goede hoop dat ook zij met meer gaan meedoen, we houden u op de hoogte.

De bijdragen van U gaan redelijk, we zijn er nog lang niet maar ook hier hebben we een goed gevoel en vertrouwen. Swalmen is trots op haar kerk met toren. Kom je terug van weggeweest dan is de kerktoren het eerste punt van: Ik ben thuis. Hartelijke groet, namens het kerkbestuur, pastoor Crasborn.

16-03-2018 | ACTIE RESTAURATIE KERKTOREN

“Onze toren als herboren”

Grote restauratie toren Lambertuskerk Swalmen

De toren van de Lambertuskerk is aan een grote restauratie toe. Bouwkundigen hebben in samenwerking met het Bisdom ons hiertoe geadviseerd, mede ook omdat de veiligheid in het geding is. De kosten worden voor een groot gedeelte gedragen door de Provincie Limburg, het Bisdom en de Gemeente Roermond. Die kosten bedragen 400.000 euro, maar 115.000 euro moet door de parochie zelf worden opgebracht. Hiertoe starten wij vanaf 5 maart 2018 een grote actie. Dit is de dag, waarop de restauratie is begonnen.
We hebben een prachtige kerk midden in ons dorp en we willen ze graag in stand houden. Van binnen ziet ze er al fantastisch uit. Dat zeggen velen die er komen. Met de restauratie van de toren zijn we dan helemaal up-to-date. Swalmen is het waard om zo’n kerk te hebben.
Maar het gaat natuurlijk om de eredienst, waarin de Lambertus al zo heel erg lang zo’n wezenlijke rol heeft gespeeld. Zoveel mensen zijn er met hun lief en leed door de geschiedenis heen gekomen. Dat is waar het werkelijk om gaat. "De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter
nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." .


U kunt uw vrijwillige bijdrage voor onze toren overmaken op
bankrekening nr. NL55 RABO 0150 3005 65
t.n.v. parochie H. Lambertus Swalmen, o.v.v. restauratie toren

Het kerkbestuur van de parochies van de Heilige Lambertus, het Woord Gods en de Heilige Theresia van Boukoul.

14-03-2018 | Video opame, klokken in de kerktorenLambertuskerk Swalmen

Zondag 4 maart j.l. heeft Tm Flentge uit Maasniel, video opnames, met geluid, opgenomen in onze kerktoren. Het is zeer indrukwekkend om deze opname te bekijken.
Via onderstaande link, kunt u horen en zien wat de kerkklokken van de Lambertuskerk te bieden hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=Emtywb8Z6jw

06-10-2017 | PAROCHIE-AGENDA SWALMEN – BOUKOUL 2018

PAROCHIE-AGENDA SWALMEN – BOUKOUL 2018

27 april Koningsdag, 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

04 mei Dodenherdenking, 19.00 uur, Herdenkingsdienst

10 mei Hemelvaart
09.00 uur H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis , Lambertuskerk
12.30 uur, H. Communie, basisscholen, Lambertuskerk

20 mei 1ste Pinksterdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

21 mei 2de Pinksterdag
10.30 uur, H. Mis Lambertuskerk

03 juni Sacramentsprocessie
10.00 uur, H. Mis met aansluitend de Sacramentsprocessie

23 sept. Kermis Swalmen

04 nov. Allerzielen Swalmen Lambertuskerk
10.30 uur, Plechtige Hoogmis, met herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar en afhalen kruisje,
15.30 uur, Grafzegening, Kerkhof Bosstraat, Lambertuskerk

--------------------------------------------------------------------------------------
Allerzielen Theresiakerk Boukoul
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
14.00 uur ,Allerzielendienst en afhalen kruisje,
aansluitend grafzegening op het kerkhof, Boukoul

10 nov. 18.00 uur, Gezinsmis, St. Maarten

24 dec. Kerstavond
17.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis, Boukoul
21.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
23.00 uur, Plechtige Kerstnachtmis, Lambertuskerk

25 dec. 1ste Kerstdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

26 dec. 2de Kerstdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

31 dec. Oudjaar
19.00 uur H. Mis, Lambertuskerk
----------------------------------------------------------------------------------
H. MISSEN IN DE OVERIGE WEKEN

PAROCHIE H. LAMBERTUS / WOORD GODS SWALMEN:
Zaterdag: 19.00 uur
Zondag: 10.30 uur
Donderdag: 09.00 uur

PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL
Zondag: 09.00 uur
Woensdag: 09.00 uur

04-10-2017 | VRIJWILLIGER VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF BOSSTRAAT

VRIJWILLIGER GEZOCHT
VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

Het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie in Swalmen is dringend op zoek naar een vrijwilliger, die in de gelegenheid is om iedere ochtend de poorten het Kerkhof aan de Bosstraat te openen. Het tijdstip van openen kan in onderling overleg en ook door meerdere vrijwilligers gebeuren. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het parochiekantoor van de H. Lambertus: openingstijd woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur of telefonisch: 0475 506829.

06-09-2017 | NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

Sommige ideeën zijn zo eenvoudig dat je je wel eens afvraagt:
waarom ben ik daar nou niet eerder opgekomen?

Dat geldt bijvoorbeeld voor het initiatief dat in Engeland geboren is
onder de naam Back to Church.

‘Terug naar de kerk’ klinkt misschien een beetje streng,
maar het idee erachter is even sympathiek als eenvoudig:

Nodig mensen die al een tijdje niet meer naar de kerk geweest zijn uit
om weer eens mee te gaan.

Gebleken is namelijk dat veel mensen dat diep in hun hart best wel zouden willen, maar ook last hebben van drempelvrees.

“Moet ik zomaar een gemeenschap binnenstappen, waar ik niemand ken.”
Of juist: “Wat zullen ‘ze’ wel niet zeggen als ik opeens weer binnenkom.”

Zulke gedachten zijn nergens voor nodig als iemand persoonlijk uitgenodigd is.
Want dan weet je dat je welkom bent, dat je verwacht wordt.

Dit Engelse initiatief wordt deze maand ook in ons land geïntroduceerd.
Sommige parochies oen het op een bepaalde zondag.
Maar het mag natuurlijk het hele jaar door.

Neem eens iemand mee naar de kerk!
Nodig je buren, je vrienden of familieleden uit om eens mee te gaan.
Laat ze (opnieuw) kennismaken met de liturgie, de gebeden, de muziek.

Je hoeft er niet veel voor te organiseren.
Alleen mensen het gevoel te geven dat ze oprecht welkom zijn.

Zoals Jezus op elke bladzijde van het evangelie tussen regels door zegt:
“Welkom. Goed dat je er bent.”

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond

16-06-2017 | GEEN AVONDWAKE SWALMEN / BOUKOUL

Geen avondwake meer in ons parochiecluster Swalmen/Boukoul.

In januari 1996 werd op verzoek van onze toenmalige pastoor René Adriaens gestart met een avondwakegroep voor de toen nog drie kerken in Swalmen en Boukoul.
Een avondwake verzorgd door leken op de vooravond van het afscheid van een parochiaan.
Swalmen had toen de primeur in het bisdom Roermond en spoedig zouden meerdere parochies volgen.
In de beginjaren waren er weken bij waar we maar liefst twee of zelfs drie avondwaken mochten verzorgen, het was wel even wennen voor de groep leken die voorgingen en voor de parochianen.
Nu 21 jaar later ervaren we dat er weinig tot géén belangstelling meer is voor een avondwake, in het geheel is er in alle parochies een sterke verandering op gang gekomen rond uitvaarten en afscheid nemen van een dierbare.
Kerkelijke uitvaarten lopen jammer genoeg overal sterk terug, families kiezen vaak voor een afscheid alleen in het crematorium of voor alles onder een dak bij de uitvaartondernemer , van opbaren tot afscheidsdienst en zelfs koffietafel.
Omdat er nog nauwelijks belangstelling bestaat voor een avondwake voorafgaande aan de uitvaart hebben de vier nog overgebleven leden van de avondwakegroep voorgesteld aan pastoor en kerkbestuur om per 1 januari 2017 j. l. te stoppen met het aanbod van een avondwake.
Pastoor en kerkbestuur hebben hiermee ingestemd.

31-03-2017 | KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL

KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL


Het kerkbestuur is als volgt samengesteld: dr. Irec Crasborn, (pastoor-voorzitter), Lambert Smeets (penningmeester), Wim Beurskens (secretaris), Peter Trepels ( administrator Parochiekantoor), Frans van Gemert en Fred Houben.

Wij zijn allemaal erg betrokken bij de kerk en we hopen dat we vruchtbaar werk kunnen doen voor haar en voor de gemeenschap. Daar bidden we voor en daar zetten we ons voor in.
Het kerkbestuur

30-11-2016 | OPENINGSTIJDEN PAROCHIEKANTOOR

Openingstijden Parochiekantoor

Het Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen
is geopend op:
woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
e-mail: info@lambertuskerkswalmen.nl