Nieuwsarchief

21-09-2018 | Lichtjeswake Allerzielen 2 november in de St. Lambertuskerk Swalmen

Lichtjeswake Allerzielen 2 november in de St. Lambertuskerk Swalmen

Op de avond van Allerzielen 2 november om 19.00 uur, willen we voor de allereerste keer een lichtjeswake houden in onze parochiekerk.
Een lichtjeswake, geen H. Mis, maar een moment van samenzijn rond allen die we zo ontzettend missen omdat ze zijn overleden.
De lichtjeswake zal bestaan uit woord, gebed, gedicht, muziek en samenzang.
Tijdens de lichtjeswake zullen er vooraan in de kerk lichtjes branden met daarop de namen van de overledenen, deze namen zullen ook tijdens het samenzijn genoemd worden, na afloop mogen de lichtjes mee naar huis worden genomen.

Tot uiterlijk 24 oktober 2018 kunt u de namen van uw dierbaren aanmelden via het parochiekantoor, open op woensdag en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur, voor iedere overledene zal dan een lichtje branden op Allerzielenavond in de wake.
Aanmelden is ook mogelijk via de mail: Info@lambertuskerkswalmen.nl

Iedereen kunt u opgeven, onlangs overleden of al heel wat jaren geleden, oud en jong, wel of niet vanuit de kerk begraven of gecremeerd, familie en dierbaren die vrienden of bekenden van u waren kortom iedereen die u zo mist.

We zullen vanzelfsprekend ook de overleden parochianen van het afgelopen jaar sinds Allerzielen 2017 gedenken in deze wake, de nabestaanden kunnen na afloop het gedachteniskruisje, dat op dit moment in de Marialapel hang, mee naar huis nemen.

We besluiten de wake met het samen zingen van het lied “Blijf mij nabij “.

21-09-2018 | Kerkdiensten: 27 sept. – 3 okt. 2018

Kerkdiensten: 27 sept. – 3 okt. 2018
Parochie H. Lambertus / Het Woord Gods - Swalmen
Grote restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65
Donderdag 27 sept: 09.00 uur, H. Mis

Vrijdag 28 sept.: 14.30 uur, H. Mis , Amaliahof,

Zaterdag 29 sept.:
19.00 uur, H. Mis, leesmis

Jaardienst: Toos Heber - Nieskens
Jaardienst: Sjaak janssen en Sienet Janssen – Hendriks
Jaardienst: Jan Kremers
Jo Doensen en Mariet Doensen - Dingelstad

Zondag 30 sept.:
10.30 uur, H. Mis, m.m.v. het herenkoor Schola Gregoriana

Jaardienst: Wiel Evers
Jeanne Kessels – Pubben, vwg. verjaardag en dochter Yvonne
Leny Manders – Suilen, fam. Manders en fam. Suilen

12.30 uur: Doopdienst Siem Schatorjé

Woensdag 3 okt.:
16.30 uur, Rozenkransgebed in St. Jan Baptist.


Misdienaars:
Zaterdag 29 sept.: Frans van Gemert en Yobu Sugirthath
Zondag 30 sept.: Frans van Gemert en Jeroen Nijenhuis

Mededeling:

• Gegraveerde oude leien van de torenspits en pennen zijn te koop tijdens de openingstijden van het parochiekantoor en in de sacristie
na afloop van de H. Mis.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 30 sept.: 09.00 uur, H. Mis ,
ter intentie van alle parochianen

Woensdag 3 okt.: 09.00 uur, H. Mis

14-09-2018 | Kerkdiensten: 20 – 26 sept. 2018

Kerkdiensten: 20 – 26 sept. 2018
Parochie H. Lambertus / Het Woord Gods - Swalmen
Grote restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65
Donderdag 20 sept: 09.00 uur, H. Mis

Vrijdag 21 sept.: 14.30 uur, H. Mis , St. Jan Baptist

Zaterdag 22 sept.:
19.00 uur, H. Mis, m.m.v. Swalmens Liedertafel

Zeswekendienst: Frits van Lomm
Jaardienst: ouders Heber – Craenen, kinderen, aangetrouwden en kleinkinderen
Overleden ouders Bair Koopmans en Nelly Koopmans- Coolen,
Arno en John Koopmans
Jet Geraets - Leppers en dochter Petra

Zondag 23 sept.: 10.30 uur, H. Mis, m.m.v. het Gemengdkoor

Jaardienst: Jo Aben
Jaardienst: overleden ouders Ton Trepels en Riek Trepels - Thonen
Jaardienst: Marlene Heijnen
Overleden ouders Wiel en Agnes Pansters – Ickenroth
Harrie Houben en ouders Houben - Kessels

Woensdag 26 sept.:
16.30 uur, Rozenkransgebed in St. Jan Baptist.

Misdienaars
Zaterdag 22 sept.: Frans van Gemert, Ruben Konings en Senna Lebon
Zondag 23 sept.: Mark Hilkens en Peter Trepels

Mededeling:

• Overleden: mevr. Ria Fleuren – Canjels, dat zij mag rusten in vrede

• Zondag 23 sept.: Kermis Swalmen
• Woensdag 26 sept.: Parochiekantoor Gesloten vwg. de Kermis

• Gegraveerde oude leien van de torenspits en pennen zijn te koop
tijdens de openingstijden van het parochiekantoor en in de sacristie
na afloop van de H. Mis.
------------------------------------------------------------------------------------------

Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 23 sept.: 09.00 uur, H. Mis ,
ter intentie van alle parochianen

Woensdag 26 sept.: 09.00 uur, H. Mis

07-09-2018 | 3 NIEUWE MISDIENAARS LAMBERTUSPAROCHIE SWALMEN

3 NIEUWE MISDIENAARS LAMBERTUSPAROCHIE
Na een oproep aan de communiekanten van het afgelopen jaar, zijn wij blij dat zich 3 leerlingen van de basisschool hebben aangemeld om lid te worden van de misdienaars van de Lambertusparochie in Swalmen; dit zijn Dante Koolen, Ruben Konings en Senna Lebon.

Dinsdag 4 september zijn zij officieel opgenomen bij de misdienaarsgroep en zullen zij vanaf die datum de H. Mis gaan dienen, waarbij wij hun uiteraard veel plezier wensen en hopen dat zij in lengte van jaren als misdienaar tijdens de diensten in de Lambertuskerk aanwezig zullen zijn.

Zowel in de Lambertusparochie in Swalmen, als in de Theresiaparochie in Boukoul, kan iedereen die de Eerste H. Communie heeft gedaan zich aanmelden om lid te worden van de misdienaars.
Het misdienaar zijn houdt in, dat je in de Lambertuskerk 1x per maand op zaterdagavond om 19.00 uur de H. Mis dient en verder bij kerkelijke Feestdagen, zoals o.a. Pasen en Kerstmis. Voor de Theresiakerk betekent dit 1x per maand om 09.00 uur op zondagmorgen en ook bij kerkelijke Feestdagen.
Hier tegenover staat op het eind van het schooljaar natuurlijk een dankjewel namens het kerkbestuur, in de vorm van een uitstapje of een leuke attentie.

Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die lid willen worden van de acolietengroep, hiervoor geldt een leeftijd vanaf 18 jaar en ouder.

Aanmelden kan per mail: info@lambertuskerkswalmen.nl of op woensdag -en vrijdagmorgen van 09.00 -1 2.00 uur op het Parochiekantoor, Brugstraat 2, in Swalmen, waar je ook terecht kunt voor meer nformatie.

Het kerkbestuur

07-09-2018 | Parochiekantoor woensdag 26 september gesloten i.v.m. de Kermis

Het Parochiekantoor is woensdag 26 september Gesloten vanwege de kermis

05-09-2018 | RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

RESULTAAT ACTIE “ONZE TOREN ALS HERBOREN “

De restauratie van de toren van de Lambertuskerk verloopt helemaal volgens planning. De haan op de toren staat vanaf 10 juli jl. weer in volle glorie te stralen en ook de wijzerplaten zijn weer terug op hun plek. Zodra de steigers zijn verwijderd gaan ook de wijzers van het uurwerk draaien en zijn we daarmee weer helemaal bij de tijd.

Deze restauratie is hard nodig om ook voor de toekomst onze mooie toren te kunnen behouden, hiermee zijn echter voor€ 400.000,- aan kosten gemoeid. Hoewel de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond ons een groot bedrag aan subsidie heeft toegekend, is dit niet toereikend en zijn wij helaas genoodzaakt ook een beroep te doen op u, onze parochianen, en het bedrijfsleven.

Het totaal bedrag dat wij als parochie St Lambertus moeten investeren bedraagt € 115.000,-. Dit bedrag is zo hoog omdat we op dit moment 1 september 2018 nog geen definitief antwoord hebben van de Gemeente Roermond, wij volgen met interesse de inspanningen van de betreffende ambtenaren aldaar en koesteren een voorzichtige hoop. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Met dank aan veel parochianen en onze bedrijven kunnen wij u laten weten, dat wij van deze gulle gevers inmiddels een totaal bedrag van ongeveer € 12.000,- hebben mogen ontvangen. Verder heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds ons een subsidie toegekend van € 18.000,- waarmee het totaal bedrag uitkomt op € 40.000.-. Rest dus nog € 75.000.-, waarvoor wij nogmaals een beroep op u willen doen.

Dit kan in de vorm van financiële gift op het bankrekeningnummer van de Parochie Swalmen Boukoul; NL 55 RABO 0150 3005 65 o.v.v. toren.
Of door het kopen van een exclusieve lei met daarop een gelaserde afbeelding van onze mooie kerk t.w.v. € 15,-.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij deze grote restauratie van onze kerktoren financieren en zijn we voor de toekomst weer helemaal up-to-date en kunnen we met z’n allen weer trots zijn op zo’n mooi kerkgebouw van onze St. Lambertusparochie in het centrum van Swalmen.

Het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie Swalmen

29-08-2018 | Lotgenotengroep “Doorgaan na verlies”

Lotgenotengroep “Doorgaan na verlies”
Roermond – Op vrijdag 28 september 2018 start om 10.00 uur bij ’t Paradies aan de Munsterstraat 61 te Roermond een Lotgenotengroep “Doorgaan na Verlies”. Volwassenen, waarvan ongeveer een half tot drie jaar geleden een dierbare is overleden, kunnen hier met elkaar in gesprek gaan. In totaal zijn er 10 bijeenkomsten van 2 uur met steeds een wisselend thema.
Delen van de verlieservaring geeft (h)erkenning en kan troost bieden. Elkaar steunen en het kunnen uiten van de bijbehorende emoties draagt er toe bij de rouwtaken te kunnen voltooien. Het integreren van het verlies in het eigen bestaan zorgt ervoor weer naar “tevredenheid” verder te kunnen leven.
De groep, onder begeleiding van Wilma Wobben en Jos van den Heuvel, bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Voorafgaand aan deelname vindt een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats. Samen staan we dan stil bij de verliessituatie en of deelname aan de Lotgenotengroep passend is. Informatie en aanmelden kan via 06-21802806 of door te mailen naar josvandenheuvelcoaching@gmail.com

29-08-2018 | Sfeergesprek in Roermond over ‘EENZAAMHEID’

Sfeergesprek in Roermond over ‘EENZAAMHEID’
Roermond – Op maandag 24 september organiseren vrijwilligers van het Apostolisch Genootschap, plaats voor religieus-humanistische zingeving, bij ’t Paradies aan de Munsterstraat 61 te Roermond om 20.00 uur Het Sfeergesprek over “Waar denk jij aan bij EENZAAMHEID”. Belangstellenden kunnen aan Het Sfeergesprek deelnemen of alleen komen luisteren. Bijwonen van Het Sfeergesprek is VRIJ TOEGANKELIJK , het gesprek duurt tot 21.30 uur.
Waar denk jij aan bij Eenzaamheid? Aan ouderen in een verzorgingshuis? Of misschien aan jongeren? Het blijkt dat jongeren, ook al hebben ze veel sociale contacten, zich vaak eenzaam voelen. Eenzaam voelen we ons allemaal wel eens en daar hoef je niet alleenstaand voor te zijn. Maar hoe erg is dat? Over dat gevoel willen we graag in gesprek gaan. Hoe ervaar jij eenzaamheid en hoe ga jij hiermee om? Je bent van harte welkom om mee te praten, maar alleen komen luisteren mag ook!
‘Het Sfeergesprek’ is een initiatief om mensen te inspireren hun eigen antwoord op levensvragen te zoeken. Het brengt mensen samen die o.l.v. een gespreksleider van gedachten willen wisselen over levenssituaties. Zie ook de website www.vindhetantwoordinjezelf.nl Iedereen is van harte welkom! Aanmelden kan via Facebook Het Sfeergesprek – Limburg, sfeergesprekkenlimburg@gmail.com of Jos van den Heuvel 06-21802806

13-07-2018 | 2 PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT IN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Na het indrukwekkende terugplaatsen van de haan op de kerktoren van de St. Lambertuskerk in Swalmen, werden op 10 juli 2018 door pastoor drs. I. Crasborn, twee Pauselijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt en wel aan de heren Frans van Gemert en Peter Trepels.
De onderscheidingen geven blijk van de grote waardering die de kerk, de mensen van de St. Lambertusparochie hebben voor de zeer vele jaren van inzet van deze twee heren voor de parochie.

15-06-2018 | GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS VAN DE LAMBERTUSKERK

GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS
VAN DE LAMBERTUSKERK

Tijdens de voorjaarsmarkt op 10 juni zijn gelaserde, oude leien van de torenspits van de Lambertkerk gepresenteerd.
Deze leien zijn zeer uniek, een mooi verzamelobject en tevens heel origineel om cadeau te geven.
Wilt u in het bezit komen van een of meerder leien, dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren ( woensdag/vrijdag 09.00-12.00 uur) in het parochiekantoor of na de H. Missen in se sacristie in de Lambertuskerk terecht.

20-04-2018 | Op weg naar een gerestaureerde kerktoren......

Onze toren als herboren…

U ziet het goed, na goedkeuring van de stijger, zijn wij officieel met de restauratie begonnen van de kerktoren. Vorige week dus. Er gingen wat zware balken naar boven om de constructie van de torenspits te verbeteren. In de bestaande situatie drukte de toren hard op de zijkanten of wel de randen van de muur. Daardoor raakte de kroonlijst, gemaakt van mergelsteen, beschadigd. De deskundige timmerman heeft dit nu aangepast, zodat de druk nu veilig en stabiel rust in het centrum van de dikke torenmuren. De randen liggen nu helemaal vrij van druk. Terwijl men hiermee bezig was werden de leien verwijderd. Geen ongevaarlijk werk !! Sommige leipunten stonden rechtop in het hout gepriemd door de val van maar een paar meter. Uit de buurt blijven was het advies. Ook is men inmiddels begonnen met het uithameren van de voegen. Voor ons, als omwonenden, een lawaaierig gebeuren. Gelukkig stopt men op tijd en kan nog wat van de avondrust genoten worden. De haan is inmiddels ook verwijderd en wordt opgeknapt. Een indrukwekkend gebeuren allemaal. Ja, de financiën gaan goed dat wil zeggen aan de uitgaven kant. Ik moet handtekeningen zetten onder heel wat facturen. Gelukkig doet de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond mee.

"De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." etc.
De Gemeente Roermond zit nog in conclaaf maar we hebben goede hoop dat ook zij met meer gaan meedoen, we houden u op de hoogte.

De bijdragen van U gaan redelijk, we zijn er nog lang niet maar ook hier hebben we een goed gevoel en vertrouwen. Swalmen is trots op haar kerk met toren. Kom je terug van weggeweest dan is de kerktoren het eerste punt van: Ik ben thuis. Hartelijke groet, namens het kerkbestuur, pastoor Crasborn.

16-03-2018 | ACTIE RESTAURATIE KERKTOREN

“Onze toren als herboren”

Grote restauratie toren Lambertuskerk Swalmen

De toren van de Lambertuskerk is aan een grote restauratie toe. Bouwkundigen hebben in samenwerking met het Bisdom ons hiertoe geadviseerd, mede ook omdat de veiligheid in het geding is. De kosten worden voor een groot gedeelte gedragen door de Provincie Limburg, het Bisdom en de Gemeente Roermond. Die kosten bedragen 400.000 euro, maar 115.000 euro moet door de parochie zelf worden opgebracht. Hiertoe starten wij vanaf 5 maart 2018 een grote actie. Dit is de dag, waarop de restauratie is begonnen.
We hebben een prachtige kerk midden in ons dorp en we willen ze graag in stand houden. Van binnen ziet ze er al fantastisch uit. Dat zeggen velen die er komen. Met de restauratie van de toren zijn we dan helemaal up-to-date. Swalmen is het waard om zo’n kerk te hebben.
Maar het gaat natuurlijk om de eredienst, waarin de Lambertus al zo heel erg lang zo’n wezenlijke rol heeft gespeeld. Zoveel mensen zijn er met hun lief en leed door de geschiedenis heen gekomen. Dat is waar het werkelijk om gaat. "De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter
nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." .


U kunt uw vrijwillige bijdrage voor onze toren overmaken op
bankrekening nr. NL55 RABO 0150 3005 65
t.n.v. parochie H. Lambertus Swalmen, o.v.v. restauratie toren

Het kerkbestuur van de parochies van de Heilige Lambertus, het Woord Gods en de Heilige Theresia van Boukoul.

14-03-2018 | Video opame, klokken in de kerktorenLambertuskerk Swalmen

Zondag 4 maart j.l. heeft Tm Flentge uit Maasniel, video opnames, met geluid, opgenomen in onze kerktoren. Het is zeer indrukwekkend om deze opname te bekijken.
Via onderstaande link, kunt u horen en zien wat de kerkklokken van de Lambertuskerk te bieden hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=Emtywb8Z6jw

06-10-2017 | PAROCHIE-AGENDA SWALMEN – BOUKOUL 2018

PAROCHIE-AGENDA SWALMEN – BOUKOUL 2018

27 april Koningsdag, 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

04 mei Dodenherdenking, 19.00 uur, Herdenkingsdienst

10 mei Hemelvaart
09.00 uur H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis , Lambertuskerk
12.30 uur, H. Communie, basisscholen, Lambertuskerk

20 mei 1ste Pinksterdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

21 mei 2de Pinksterdag
10.30 uur, H. Mis Lambertuskerk

03 juni Sacramentsprocessie
10.00 uur, H. Mis met aansluitend de Sacramentsprocessie

23 sept. Kermis Swalmen

04 nov. Allerzielen Swalmen Lambertuskerk
10.30 uur, Plechtige Hoogmis, met herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar en afhalen kruisje,
15.30 uur, Grafzegening, Kerkhof Bosstraat, Lambertuskerk

--------------------------------------------------------------------------------------
Allerzielen Theresiakerk Boukoul
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
14.00 uur ,Allerzielendienst en afhalen kruisje,
aansluitend grafzegening op het kerkhof, Boukoul

10 nov. 18.00 uur, Gezinsmis, St. Maarten

24 dec. Kerstavond
17.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis, Boukoul
21.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
23.00 uur, Plechtige Kerstnachtmis, Lambertuskerk

25 dec. 1ste Kerstdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

26 dec. 2de Kerstdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

31 dec. Oudjaar
19.00 uur H. Mis, Lambertuskerk
----------------------------------------------------------------------------------
H. MISSEN IN DE OVERIGE WEKEN

PAROCHIE H. LAMBERTUS / WOORD GODS SWALMEN:
Zaterdag: 19.00 uur
Zondag: 10.30 uur
Donderdag: 09.00 uur

PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL
Zondag: 09.00 uur
Woensdag: 09.00 uur

04-10-2017 | VRIJWILLIGER VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF BOSSTRAAT

VRIJWILLIGER GEZOCHT
VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

Het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie in Swalmen is dringend op zoek naar een vrijwilliger, die in de gelegenheid is om iedere ochtend de poorten het Kerkhof aan de Bosstraat te openen. Het tijdstip van openen kan in onderling overleg en ook door meerdere vrijwilligers gebeuren. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het parochiekantoor van de H. Lambertus: openingstijd woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur of telefonisch: 0475 506829.

06-09-2017 | NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

Sommige ideeën zijn zo eenvoudig dat je je wel eens afvraagt:
waarom ben ik daar nou niet eerder opgekomen?

Dat geldt bijvoorbeeld voor het initiatief dat in Engeland geboren is
onder de naam Back to Church.

‘Terug naar de kerk’ klinkt misschien een beetje streng,
maar het idee erachter is even sympathiek als eenvoudig:

Nodig mensen die al een tijdje niet meer naar de kerk geweest zijn uit
om weer eens mee te gaan.

Gebleken is namelijk dat veel mensen dat diep in hun hart best wel zouden willen, maar ook last hebben van drempelvrees.

“Moet ik zomaar een gemeenschap binnenstappen, waar ik niemand ken.”
Of juist: “Wat zullen ‘ze’ wel niet zeggen als ik opeens weer binnenkom.”

Zulke gedachten zijn nergens voor nodig als iemand persoonlijk uitgenodigd is.
Want dan weet je dat je welkom bent, dat je verwacht wordt.

Dit Engelse initiatief wordt deze maand ook in ons land geïntroduceerd.
Sommige parochies oen het op een bepaalde zondag.
Maar het mag natuurlijk het hele jaar door.

Neem eens iemand mee naar de kerk!
Nodig je buren, je vrienden of familieleden uit om eens mee te gaan.
Laat ze (opnieuw) kennismaken met de liturgie, de gebeden, de muziek.

Je hoeft er niet veel voor te organiseren.
Alleen mensen het gevoel te geven dat ze oprecht welkom zijn.

Zoals Jezus op elke bladzijde van het evangelie tussen regels door zegt:
“Welkom. Goed dat je er bent.”

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond

16-06-2017 | GEEN AVONDWAKE SWALMEN / BOUKOUL

Geen avondwake meer in ons parochiecluster Swalmen/Boukoul.

In januari 1996 werd op verzoek van onze toenmalige pastoor René Adriaens gestart met een avondwakegroep voor de toen nog drie kerken in Swalmen en Boukoul.
Een avondwake verzorgd door leken op de vooravond van het afscheid van een parochiaan.
Swalmen had toen de primeur in het bisdom Roermond en spoedig zouden meerdere parochies volgen.
In de beginjaren waren er weken bij waar we maar liefst twee of zelfs drie avondwaken mochten verzorgen, het was wel even wennen voor de groep leken die voorgingen en voor de parochianen.
Nu 21 jaar later ervaren we dat er weinig tot géén belangstelling meer is voor een avondwake, in het geheel is er in alle parochies een sterke verandering op gang gekomen rond uitvaarten en afscheid nemen van een dierbare.
Kerkelijke uitvaarten lopen jammer genoeg overal sterk terug, families kiezen vaak voor een afscheid alleen in het crematorium of voor alles onder een dak bij de uitvaartondernemer , van opbaren tot afscheidsdienst en zelfs koffietafel.
Omdat er nog nauwelijks belangstelling bestaat voor een avondwake voorafgaande aan de uitvaart hebben de vier nog overgebleven leden van de avondwakegroep voorgesteld aan pastoor en kerkbestuur om per 1 januari 2017 j. l. te stoppen met het aanbod van een avondwake.
Pastoor en kerkbestuur hebben hiermee ingestemd.

31-03-2017 | KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL

KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL


Het kerkbestuur is als volgt samengesteld: dr. Irec Crasborn, (pastoor-voorzitter), Lambert Smeets (penningmeester), Wim Beurskens (secretaris), Peter Trepels ( administrator Parochiekantoor), Frans van Gemert en Fred Houben.

Wij zijn allemaal erg betrokken bij de kerk en we hopen dat we vruchtbaar werk kunnen doen voor haar en voor de gemeenschap. Daar bidden we voor en daar zetten we ons voor in.
Het kerkbestuur

30-11-2016 | OPENINGSTIJDEN PAROCHIEKANTOOR

Openingstijden Parochiekantoor

Het Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen
is geopend op:
woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
e-mail: info@lambertuskerkswalmen.nl