Nieuwsarchief

20-07-2018 | Kerkberichten 26 juli - 1 aug. 2018

Kerkdiensten: 26 juli – 1 aug. 2018
Parochie H. Lambertus / Het Woord Gods - Swalmen
Grote restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65

Donderdag 26 juli: 09.00, uur H. Mis

Vrijdag 27 juli, 15.30 uur, H.Mis, Amaliahof

Zaterdag 28 juli: 19.00 uur, H. Mis, leesmis

Jaardienst: Tiny (Zus) Smeets, overleden ouders Sjra Smeets en
Lies Smeets-Altgassen, Piet, Jan en Sjra Smeets (st)
Jaardienst: Jan Steijven
Sjeng en Marie Cabbollet – van Eck
Overleden ouders Harrie Janssen en Wies Janssen - Ickenroth

Zondag 29 juli,

10.30 uur, H. Mis, m.m.v. het herenkoor Schola Gregoriana
Ter intentie van alle overleden parochianen

11.30 uur: Doopdienst: Djalicia Meerts

Woensdag 1 aug.:
16.30 uur, Rozenkransgebed in St. Jan Baptist.

Misdienaars
Zaterdag 28 juli: Eline en Ruben Konings
Zondag 29 juli: Mark Hilkens en Peter Trepels

Mededeling:

• Gegraveerde oude leien van de torenspits en pennen zijn te koop
tijdens de openingstijden van het parochiekantoor en in de sacristie
na afloop van de H. Missen

------------------------------------------------------------------------------------------

Parochie H. Theresia – Boukoul

Zaterdag 28 juli: 14.00 uur, Doopdienst Emmely Compeer

Zondag 29 juli: 09.00 uur, H. Mis
Jaardienst: Frits Cabbolet

Woensdag 1 aug., 09.00 uur, H. Mis

13-07-2018 | 2 PAUSELIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT IN DE ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Na het indrukwekkende terugplaatsen van de haan op de kerktoren van de St. Lambertuskerk in Swalmen, werden op 10 juli 2018 door pastoor drs. I. Crasborn, twee Pauselijke onderscheidingen Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt en wel aan de heren Frans van Gemert en Peter Trepels.
De onderscheidingen geven blijk van de grote waardering die de kerk, de mensen van de St. Lambertusparochie hebben voor de zeer vele jaren van inzet van deze twee heren voor de parochie.

13-07-2018 | Kerkberichten 19-25 juli 2018

Kerkdiensten: 19 – 25 juli 2018
Parochie H. Lambertus / Het Woord Gods - Swalmen
Grote restauratie toren van de Lambertuskerk
• Inzamelingsactie: “ Onze toren als herboren “
Rekeningnummer: NL55 RABO 0150 3005 65

Donderdag 19 juli: 09.00, uur H. Mis

Vrijdag 20 juli, 15.30 uur, H.Mis, St. Jan Baptist

Zaterdag 21 juli: 19.00 uur, H. Mis, leesmis

Jaardienst: Marleen Bakkes – Cox
Jaardienst: Ramon Theuniszen
Jaardienst: Toon Simons
Susan Beek, vwg. verjaardag

Zondag 22 juli,

10.30 uur, H. Mis, m.m.v. het herenkoor Schola Gregoriana
Ter intentie van alle overleden parochianen

11.30 uur: Doopdienst: Djalicia Meerts

Woensdag 25 juli:
16.30 uur, Rozenkransgebed in St. Jan Baptist.

Misdienaars
Zaterdag 21 juli: Jeroen Nijenhuis en Yobu Maxuel Sugirtharath
Zondag 22 juli: Jeroen Nijenhuis en Frans van Gemert

Mededeling:

• Gegraveerde oude leien van de torenspits en pennen zijn te koop
tijdens de openingstijden van het parochiekantoor en in de sacristie
na afloop van de H. Missen

-----------------------------------------------------------------------------------------

Parochie H. Theresia – Boukoul

Zondag 22 juli: 09.00 uur, H. Mis
Ter intentie van alle overleden parochianen

Woensdag 25 juli, 09.00 uur, H. Mis

06-07-2018 | UITSLAG WAXINELICHTJES RADEN ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Onze toren als herboren

UITSLAG WAXINELICHTJES RADEN ST. LAMBERTUSPAROCHIE SWALMEN

Tijdens de gezellige voorjaarsmarkt “Belaef Zjwame “ kon men bij de stand van de St. Lambertuskerk een gokje wagen door het aantal waxinelichtjes te raden in de grote glazen buis. De prijs die men kon winnen was een grote boodschappenmand t.w.v. 100 euro. Bijna helemaal juist was de gok van Anneke Brits uit Roermond, ze zat er 10 lichtjes naast met haar voorspelling van 421 stuks, het waren er namelijk 411. Anneke heeft inmiddels de prijs in ontvangst mogen nemen ze was er dolblij mee, van harte proficiat ! en iedereen bedankt die heeft meegedaan.

15-06-2018 | GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS VAN DE LAMBERTUSKERK

GELASERDE OUDE LEIEN VAN DE TORENSPITS
VAN DE LAMBERTUSKERK

Tijdens de voorjaarsmarkt op 10 juni zijn gelaserde, oude leien van de torenspits van de Lambertkerk gepresenteerd.
Deze leien zijn zeer uniek, een mooi verzamelobject en tevens heel origineel om cadeau te geven.
Wilt u in het bezit komen van een of meerder leien, dan kunt u hiervoor tijdens kantooruren ( woensdag/vrijdag 09.00-12.00 uur) in het parochiekantoor of na de H. Missen in se sacristie in de Lambertuskerk terecht.

20-04-2018 | Op weg naar een gerestaureerde kerktoren......

Onze toren als herboren…

U ziet het goed, na goedkeuring van de stijger, zijn wij officieel met de restauratie begonnen van de kerktoren. Vorige week dus. Er gingen wat zware balken naar boven om de constructie van de torenspits te verbeteren. In de bestaande situatie drukte de toren hard op de zijkanten of wel de randen van de muur. Daardoor raakte de kroonlijst, gemaakt van mergelsteen, beschadigd. De deskundige timmerman heeft dit nu aangepast, zodat de druk nu veilig en stabiel rust in het centrum van de dikke torenmuren. De randen liggen nu helemaal vrij van druk. Terwijl men hiermee bezig was werden de leien verwijderd. Geen ongevaarlijk werk !! Sommige leipunten stonden rechtop in het hout gepriemd door de val van maar een paar meter. Uit de buurt blijven was het advies. Ook is men inmiddels begonnen met het uithameren van de voegen. Voor ons, als omwonenden, een lawaaierig gebeuren. Gelukkig stopt men op tijd en kan nog wat van de avondrust genoten worden. De haan is inmiddels ook verwijderd en wordt opgeknapt. Een indrukwekkend gebeuren allemaal. Ja, de financiën gaan goed dat wil zeggen aan de uitgaven kant. Ik moet handtekeningen zetten onder heel wat facturen. Gelukkig doet de Provincie Limburg en het Bisdom Roermond mee.

"De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." etc.
De Gemeente Roermond zit nog in conclaaf maar we hebben goede hoop dat ook zij met meer gaan meedoen, we houden u op de hoogte.

De bijdragen van U gaan redelijk, we zijn er nog lang niet maar ook hier hebben we een goed gevoel en vertrouwen. Swalmen is trots op haar kerk met toren. Kom je terug van weggeweest dan is de kerktoren het eerste punt van: Ik ben thuis. Hartelijke groet, namens het kerkbestuur, pastoor Crasborn.

16-03-2018 | ACTIE RESTAURATIE KERKTOREN

“Onze toren als herboren”

Grote restauratie toren Lambertuskerk Swalmen

De toren van de Lambertuskerk is aan een grote restauratie toe. Bouwkundigen hebben in samenwerking met het Bisdom ons hiertoe geadviseerd, mede ook omdat de veiligheid in het geding is. De kosten worden voor een groot gedeelte gedragen door de Provincie Limburg, het Bisdom en de Gemeente Roermond. Die kosten bedragen 400.000 euro, maar 115.000 euro moet door de parochie zelf worden opgebracht. Hiertoe starten wij vanaf 5 maart 2018 een grote actie. Dit is de dag, waarop de restauratie is begonnen.
We hebben een prachtige kerk midden in ons dorp en we willen ze graag in stand houden. Van binnen ziet ze er al fantastisch uit. Dat zeggen velen die er komen. Met de restauratie van de toren zijn we dan helemaal up-to-date. Swalmen is het waard om zo’n kerk te hebben.
Maar het gaat natuurlijk om de eredienst, waarin de Lambertus al zo heel erg lang zo’n wezenlijke rol heeft gespeeld. Zoveel mensen zijn er met hun lief en leed door de geschiedenis heen gekomen. Dat is waar het werkelijk om gaat. "De noodzakelijke restauratie van de klokkentoren is mogelijk geworden omdat de kosten voor een groot gedeelte worden gedragen door de Provincie Limburg € 199.428,00, het Bisdom Roermond € 79.771,00 en de Gemeente Roermond € 5.500,00.
Resteert echter
nog een eigen aandeel voor de parochie van € 114.158,00." .


U kunt uw vrijwillige bijdrage voor onze toren overmaken op
bankrekening nr. NL55 RABO 0150 3005 65
t.n.v. parochie H. Lambertus Swalmen, o.v.v. restauratie toren

Het kerkbestuur van de parochies van de Heilige Lambertus, het Woord Gods en de Heilige Theresia van Boukoul.

14-03-2018 | Video opame, klokken in de kerktorenLambertuskerk Swalmen

Zondag 4 maart j.l. heeft Tm Flentge uit Maasniel, video opnames, met geluid, opgenomen in onze kerktoren. Het is zeer indrukwekkend om deze opname te bekijken.
Via onderstaande link, kunt u horen en zien wat de kerkklokken van de Lambertuskerk te bieden hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=Emtywb8Z6jw

14-03-2018 | Allerzielen 2018 voor iedere overledene een kaarsje met naam

Allerzielen 2018 Lambertuskerk Swalmen
voor iedere overledene zal een kaarsje branden met zijn of haar naam

Het is nog vroeg maar toch nu al een vooraankondiging rond de avond van Allerzielen.
Met ingang van dit jaar gaan we in Swalmen een heel bijzondere gebeurtenis beleven rond Allerzielen. We gaan op de avond van vrijdag 2 november in onze parochiekerk een “Lichtjeswake” houden, een samenzijn rond onze dierbare overledenen.
Een wake voor allen die nog maar kort geleden of al heel wat jaren geleden zijn overleden, voor grootouders en ouders, voor vrienden of vriendinnen, bekenden, voor wederhelften of kinderen, kortom voor iedereen die we zo missen al of niet vanuit de kerk begraven of gecremeerd gewoon voor iedereen.
Voor iedere overledene zal een kaarsje met zijn of haar naam erbij branden deze avond, de trappen van het priesterkoor zullen een zee van licht vormen, na afloop mag u het glaasje met het kaarsje mee nemen naar huis.
Na de zomervakantie zal de gelegenheid bestaan om uw dierbare overledene(n) aan te melden via ons parochiekantoor zodat we een en ander kunnen voorbereiden voor de wake.
De wake zal bestaan uit gepaste muziek en koorzang, uit natuurbeelden op scherm uit Swalmen, gebed en gedicht, we sluiten af met samenzang van het “Blijf mij nabij” .
Nogmaals dit is een vooraankondiging te zijner tijd kunt u meer lezen over deze lichtjeswake.

06-10-2017 | PAROCHIE-AGENDA SWALMEN – BOUKOUL 2018

PAROCHIE-AGENDA SWALMEN – BOUKOUL 2018

27 april Koningsdag, 10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

04 mei Dodenherdenking, 19.00 uur, Herdenkingsdienst

10 mei Hemelvaart
09.00 uur H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis , Lambertuskerk
12.30 uur, H. Communie, basisscholen, Lambertuskerk

20 mei 1ste Pinksterdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

21 mei 2de Pinksterdag
10.30 uur, H. Mis Lambertuskerk

03 juni Sacramentsprocessie
10.00 uur, H. Mis met aansluitend de Sacramentsprocessie

23 sept. Kermis Swalmen

04 nov. Allerzielen Swalmen Lambertuskerk
10.30 uur, Plechtige Hoogmis, met herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar en afhalen kruisje,
15.30 uur, Grafzegening, Kerkhof Bosstraat, Lambertuskerk

--------------------------------------------------------------------------------------
Allerzielen Theresiakerk Boukoul
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
14.00 uur ,Allerzielendienst en afhalen kruisje,
aansluitend grafzegening op het kerkhof, Boukoul

10 nov. 18.00 uur, Gezinsmis, St. Maarten

24 dec. Kerstavond
17.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
19.00 uur, H. Mis, Boukoul
21.00 uur, H. Mis, Lambertuskerk
23.00 uur, Plechtige Kerstnachtmis, Lambertuskerk

25 dec. 1ste Kerstdag
09.00 uur, H. Mis, Boukoul
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

26 dec. 2de Kerstdag
10.30 uur, H. Mis, Lambertuskerk

31 dec. Oudjaar
19.00 uur H. Mis, Lambertuskerk
----------------------------------------------------------------------------------
H. MISSEN IN DE OVERIGE WEKEN

PAROCHIE H. LAMBERTUS / WOORD GODS SWALMEN:
Zaterdag: 19.00 uur
Zondag: 10.30 uur
Donderdag: 09.00 uur

PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL
Zondag: 09.00 uur
Woensdag: 09.00 uur

04-10-2017 | VRIJWILLIGER VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF BOSSTRAAT

VRIJWILLIGER GEZOCHT
VOOR DE OPENING VAN HET KERKHOF AAN DE BOSSTRAAT IN SWALMEN

Het kerkbestuur van de H. Lambertusparochie in Swalmen is dringend op zoek naar een vrijwilliger, die in de gelegenheid is om iedere ochtend de poorten het Kerkhof aan de Bosstraat te openen. Het tijdstip van openen kan in onderling overleg en ook door meerdere vrijwilligers gebeuren. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met het parochiekantoor van de H. Lambertus: openingstijd woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur of telefonisch: 0475 506829.

04-10-2017 | OPROEP NIEUWE MISDIENAARS

OPROEP NIEUWE MISDIENAARS

Het kerkbestuur van de Lambertusparochie Swalmen, is naarstig op zoek naar nieuwe misdienaars / acolieten. Wie hiervoor interesse en tijd heeft,
om 1x per 4 weken in het weekend of tijdens feestdagen in de Lambertuskerk de H. Mis te dienen, kan hiervoor contact opnemen met het parochiekantoor,
openingstijden elke woensdag - en vrijdagmorgen van 09.00 -12.00 uur,
tel.: 0475 - 506929 of per email: info@lambertuskerkswalmen.nl

06-09-2017 | NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

NEEM EENS IEMAND MEE NAAR DE KERK

Sommige ideeën zijn zo eenvoudig dat je je wel eens afvraagt:
waarom ben ik daar nou niet eerder opgekomen?

Dat geldt bijvoorbeeld voor het initiatief dat in Engeland geboren is
onder de naam Back to Church.

‘Terug naar de kerk’ klinkt misschien een beetje streng,
maar het idee erachter is even sympathiek als eenvoudig:

Nodig mensen die al een tijdje niet meer naar de kerk geweest zijn uit
om weer eens mee te gaan.

Gebleken is namelijk dat veel mensen dat diep in hun hart best wel zouden willen, maar ook last hebben van drempelvrees.

“Moet ik zomaar een gemeenschap binnenstappen, waar ik niemand ken.”
Of juist: “Wat zullen ‘ze’ wel niet zeggen als ik opeens weer binnenkom.”

Zulke gedachten zijn nergens voor nodig als iemand persoonlijk uitgenodigd is.
Want dan weet je dat je welkom bent, dat je verwacht wordt.

Dit Engelse initiatief wordt deze maand ook in ons land geïntroduceerd.
Sommige parochies oen het op een bepaalde zondag.
Maar het mag natuurlijk het hele jaar door.

Neem eens iemand mee naar de kerk!
Nodig je buren, je vrienden of familieleden uit om eens mee te gaan.
Laat ze (opnieuw) kennismaken met de liturgie, de gebeden, de muziek.

Je hoeft er niet veel voor te organiseren.
Alleen mensen het gevoel te geven dat ze oprecht welkom zijn.

Zoals Jezus op elke bladzijde van het evangelie tussen regels door zegt:
“Welkom. Goed dat je er bent.”

+ Frans Wiertz,
bisschop van Roermond

16-06-2017 | GEEN AVONDWAKE SWALMEN / BOUKOUL

Geen avondwake meer in ons parochiecluster Swalmen/Boukoul.

In januari 1996 werd op verzoek van onze toenmalige pastoor René Adriaens gestart met een avondwakegroep voor de toen nog drie kerken in Swalmen en Boukoul.
Een avondwake verzorgd door leken op de vooravond van het afscheid van een parochiaan.
Swalmen had toen de primeur in het bisdom Roermond en spoedig zouden meerdere parochies volgen.
In de beginjaren waren er weken bij waar we maar liefst twee of zelfs drie avondwaken mochten verzorgen, het was wel even wennen voor de groep leken die voorgingen en voor de parochianen.
Nu 21 jaar later ervaren we dat er weinig tot géén belangstelling meer is voor een avondwake, in het geheel is er in alle parochies een sterke verandering op gang gekomen rond uitvaarten en afscheid nemen van een dierbare.
Kerkelijke uitvaarten lopen jammer genoeg overal sterk terug, families kiezen vaak voor een afscheid alleen in het crematorium of voor alles onder een dak bij de uitvaartondernemer , van opbaren tot afscheidsdienst en zelfs koffietafel.
Omdat er nog nauwelijks belangstelling bestaat voor een avondwake voorafgaande aan de uitvaart hebben de vier nog overgebleven leden van de avondwakegroep voorgesteld aan pastoor en kerkbestuur om per 1 januari 2017 j. l. te stoppen met het aanbod van een avondwake.
Pastoor en kerkbestuur hebben hiermee ingestemd.

31-03-2017 | KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL

KERKBESTUUR PAROCHIECLUSTER SWALMEN - BOUKOUL


Het kerkbestuur is als volgt samengesteld: dr. Irec Crasborn, (pastoor-voorzitter), Lambert Smeets (penningmeester), Wim Beurskens (secretaris), Peter Trepels ( administrator Parochiekantoor), Frans van Gemert en Fred Houben.

Wij zijn allemaal erg betrokken bij de kerk en we hopen dat we vruchtbaar werk kunnen doen voor haar en voor de gemeenschap. Daar bidden we voor en daar zetten we ons voor in.
Het kerkbestuur

30-11-2016 | OPENINGSTIJDEN PAROCHIEKANTOOR

Openingstijden Parochiekantoor

Het Parochiekantoor, Brugstraat 2 in Swalmen
is geopend op:
woensdag en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
e-mail: info@lambertuskerkswalmen.nl