tarieven 2017

- Eenvoudige dienst door de week 7,00
- Weekendmis 17,00
- Jubileumdienst 210,00
- Huwelijksmis 405,00
- Doopdienst 40,00

- Uitvaartdienst met naar wens avondwake en zeswekendienst 405,00
- Begeleiding door priester naar crematorium 275,00

Alle genoemde diensten zijn exclusief de kosten van een koor en/of dirigent (€ 100,00).

Grafkosten

- Graf delven 500,00
- Grafrechten per periode van 20 jaar 620,00
- Grafruimingskosten 260,00
- Verlenging grafrechten voor 10 jaar 310,00

- Grafkosten kind (inclusief grafrechten voor 20 jaar en ruimingskosten) 350,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar 100,00

- Bijzetting van een asbus (inclusief grafrecht 20 jaar) 415,00
- Verlenging grafrechten met 10 jaar 100,00
- Ruimingskosten van een urn 50,00

Naar gelang de hoogte van het bedrag waarmee wordt deelgenomen aan de kerkbijdrage, wordt korting verleend op huwelijks-, jubileum- en uitvaartdiensten.

Bij deelname van minimaal € 100,00 per jaar worden er geen kosten in rekening gebracht voor huwelijks- en uitvaartdiensten.


- Tarief kerkbijdrage (richtlijn Bisdom) 100,00