kerkhof

De parochies beschikken over 2 kerkhoven:

  • - aan de Bosstraat: Parochie H. Lambertus en parochie Het Woord Gods.
  • - aan de Elmpterbaan: Parochie H. Theresia v/h Kind Jezus.

In het kerkhof-reglement, waaraan strikt de hand wordt gehouden, en dat aan de familie ter hand wordt gesteld, vindt u alle regels en voorwaarden.

Openingstijden

Voor beide kerkhoven:

  • - wintertijd van 09.00 - 17.00 uur
  • - zomertijd van 09.00 - 19.00 uur

Contactpersoon van het kerkhof aan de Bosstraat, Swalmen:

  • Dhr. J. Geraedts
  • Past. Dolmansstraat 4
  • Telefoon: 0475-502225

Contactpersoon van het kerkhof aan de Elmpterbaan, Boukoul:

  • Parochiekantoor
  • Brugstraat 2
  • Telefoon: 0475-506829

Graf

Nadat een graf “voltooid” is, behoudt de familie 20 jaar recht op het graf. Na het verstrijken van die termijn, ontvangt het contact- adres van de nabestaanden bericht dat de grafrechten zijn verlopen. Telkens voor 10 jaar kan dan verlenging van grafrechten worden gevraagd tegen het dan geldend tarief.
Op dit ogenblik (2017) bedragen de rechten:
€ 310,00 per 10 jaar. Als de familie besluit tot ruiming van een graf, is het monument tot hun beschikking; zij kunnen het ook aanbieden aan een steenhouwer.

Urnenveld

Het kerkhof aan de Bosstraat beschikt ook over een urnenveld: een aantal betonnen keldertjes, afgedekt met een hardstenen deksel.
Na bijzetting van een asbus wordt het deksel vastgemetseld. Op die dekking, 45/45 cm, kan de familie dan een gedenkplaat aanbrengen met naam en jaartal. Een asbus plaatsen in het urnenveld voor de tijd van 20 jaar bedraagt € 415,00. Ook bestaat de mogelijkheid een asbus te plaatsen in een bestaand graf. € 415,00

Onderhoud graven op kerkhof

De kerkhoven aan de Bosstraat-Swalmen en Kerkweg-Boukoul worden door onze vrijwilligers goed verzorgd. Trouw zijn ze in de weer. De paden en perken worden bijgehouden, onkruid bestreden en allerlei kleine en grote klussen geklaard. Vaak komen ze tijd en handen tekort!!!

De verzorging en onderhoud van het graf zelf valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de nabestaanden. Door de tijd en verwering van de graven kan het echter gebeuren dat grafstenen of bepaalde onderdelen los raken. Een storm zou dan in principe de grafsteen omver kunnen doen waaien met schadelijke gevolgen voor de overige graven. Controleer daarom regelmatig de onderhoudstoestand en neem bij twijfels contact op met uw leverancier of met de kerkhofploeg. Neem uw verantwoordelijkheid!!!

Ruimen graf

Indien de familie besluit om een graf te laten ruimen bedragen de kosten het hier aangegeven bedrag.
Indien gewenst komt het grafmonument ter beschikking van de familie.