bekijk agendapunt LAMBERTUSBODE EN KERKDIENSTEN OKTOBER 2021

zondag 31 oktober 2021 om 23.00 uur te lambertus - het woord gods

LAMBERTUSBODE OKTOBER 2021

Jaargang: 2 nummer: 10 2021
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 Oktober t/m 31 Oktober 2021

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. van Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten

Bankrekeningnummers PAROCHIE BOUKOUL SWALMEN:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 11 omvat: 1 nov. 2021 t/m 30 nov. 2021.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 15 oktober 2021 - 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist : 1 en 15 oktober
14.30 uur Amaliahof : 8 en 22 oktober


KERKAGENDA:

Vrijdag 1 oktober
19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament

Zaterdag 2 oktober
13.00 uur Asselt H. Doopsel: Vienna Vogels.

19.00 uur Swalmen.
Maria Geerlings vwg. de verjaardag.

Zondag 3 oktober: 27e zondag door het jaar
“Wat God verbonden heeft”

9.00 uur Boukoul.
2e Jrd. Jan Peters.

10.30 uur Swalmen.
jrd. George Hilkens en Maria Hilkens-Maassen;
Lambertus en Lenie Rietbergen-de Boer;
Jan Simons.

13.00 uur Asselt. H. Doopsel Marchano Groenefelt.

Zaterdag 9 oktober: m.m.v. het kerkkoor
19.00 uur Swalmen.
Sjeng en Marie Cabbollet-van Eck

Zondag 10 oktober: 28e zondag door het jaar “Je schat”
9.00 uur Boukoul.

10.30 uur Swalmen.
Gerard Janssen vwg. de verjaardag.
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Overl. v.d. familie Beckers-Niessen.

Zaterdag 16 oktober
19.00 uur Swalmen. M.m.v. Marco Suvarnosaroto.

Zondag 17 oktober: 29e Zondag door het jaar
“Geen goedkope gave“
9.00 uur Boukoul.
Richard Schreurs.

10.30 uur Swalmen.

Zaterdag 23 oktober
19.00 uur Swalmen.
jrd. overl. ouders Sjaak Verhaeg en Door Verhaegh-Manders.
Harry op den Camp

Zondag 24 oktober: 30e Zondag door het jaar “Zien…”
9.00 uur Boukoul.

10.30 uur Swalmen.

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur Swalmen.
Charles Hermans vwg. de verjaardag en Mien Hermans-Geraedts;
Overl. echtpaar Lei Sanders en Mia Sanders-Sampers.

Zondag 31 oktober: 30e Zondag door het jaar “Liefde tot God en naaste”

DIT WEEKEND WORDEN DE GRAVEN GEZEGEND
9.00 uur Boukoul.

10.30 uur Swalmen. M.m.v. het kerkkoor.
overl. echtp. Frans Hermans en Gert Hermans-Konings;
Lambertus en Lenie Rietbergen-de Boer;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen.
Eric en Ronja Vogels

14.30 uur Boukoul zegening van de graven op het kerkhof.
15.00 uur Swalmen zegening van de graven op het kerkhofKERKJOURNAAL

ALLERZIELENDIENST / LICHTJESWAKE 2021

Dinsdag 2 november om 19.00 uur is in de Lambertuskerk in Swalmen weer een Allerzielendienst / Lichtjeswake. Dit is geen H. Mis, maar een moment van samenzijn rond onze overleden dierbaren die wij zo ontzettend missen en zal bestaan uit woord, gebed, muziek en samenzang.

Voor iedere overledene zal deze avond een kaarsje branden met daarop de naam. Na de Lichtjeswake kan het (gratis) kaarsje mee naar huis worden genomen en eventueel op het graf geplaatst worden.

Tot uiterlijk donderdag 21 oktober kunt u de naam/namen van uw dierbare overledene(n) aanmelden. Dit kan per mail: info@lambertuskerkswalmen.nl maar ook telefonisch 0475 506829, bij het parochiekantoor op woensdag of vrijdag, van 09.00 -12.00 uur.

U bent van harte welkom bij dit bijzonder samenzijn .
Het kerkbestuur.


De minimale Kerkbijdrage voor 2021 door bisdom Roermond
is vastgesteld op € 110,- . De kerk is er voor U en dankzij U…

De realiteit noopt mij ertoe u te vragen mij niet alleen te laten. Mij te helpen de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.
Omdat onze kerken een ANBI status hebben zijn de giften voor een deel aftrekbaar, periodieke giften voor minimaal 5 jaar zijn volledig aftrekbaar van het te betalen bedrag aan de fiscus. Voor informatie kunt u ons altijd bellen.

Hiervoor heel veel dank, namens het kerkbestuur,
Lambert Smeets.


Ga terug naar de agenda