bekijk agendapunt LAMBERTUSBODE EN KERKDIENSTEN SEPTEMBER 2021

donderdag 30 september 2021 om 23.00 uur te lambertus - het woord gods

Lambertusbode
1 September t/m 30 September 2021


Jaargang: 2 nummer: 9-2021
www.lambertuskerkswalmen.nl


Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. van Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten

Bankrekeningnummers PAROCHIE BOUKOUL SWALMEN:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 10 omvat: 1 okt. 2021 t/m 31 okt. 2021.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 17 september 2021 - 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 13.30 uur Jan Baptist: 2* en 17 september
14.30 uur Amaliahof : 10 en 24 september


KERKAGENDA:

Vrijdag 3 september
10.30 uur Swalmen, Uitvaartdienst Jos Janssen

15.00 uur Asselt. H. Huwelijk Stephan Füsers en Pameley Stoks.

19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament

Zaterdag 4 september
19.00 uur Swalmen. M.m.v. het gemengd kerkkoor.
H. Wijnands-Bogtmans en de zonen Lou, Cor, Piet en
schoonzoon Henk.

Zondag 5 september: 23e zondag door het jaar “Ga open!”
9.00 uur Boukoul.
Jrd. Wiel Sanders en Dien Sanders-Luttels.

10.30 uur Swalmen. M.m.v. Marco Suvarnosaroto
Maria, Annie en Lies Pijpers en overl. familie;
Lenie Rietbergen-de Boer;
Overl. fam. Perriëns-van Dijk en Mirjam vwg. verjaardag.

13.00 uur Asselt. H. Doopsel van Jada Beckers.

Dinsdag 7 september
10.30 uur Boukoul, Uitvaartdienst Mia van Cruchten van Deur

Zaterdag 11 september:
19.00 uur Swalmen.

Zondag 12 september: 24e zondag door het jaar
“Een voorbeeld hebben”
9.00 uur Boukoul.
Overl. ouders Wiel en Annie Munnichs-Niessen.

10.30 uur Swalmen.
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Jrd. Sef Janssen en Annie Janssen-Maas;
Jrd. Will Wolters en familie.

11.30 uur Swalmen H. Doopsel Niek Puts
13.00 uur Boukoul. H. Doopsel van Lars Clissen.
14.30 uur Asselt. H. Doopsel van Femke Maessen.

Zaterdag 18 september
19.00 uur Swalmen. M.m.v. Swalmens Liedertafel.
Gerard Derks;
Overl. ouders Claessen-Theunissen en
John, Frans, Jack en Piet.

Zondag 19 september: 25e Zondag door het jaar “De twist voorbij“
9.00 uur Boukoul.

10.30 uur Swalmen. M.m.v. gemengd kerkkoor.
FEEST VAN ST. LAMBERTUS (KERMISZONDAG)

Jrd. Ton Trepels en Riek Trepels-Thonen;
Jrd. Mien Hermans-Geraedts;
Jrd. Rud Crasborn en Clariet Crasborn-Walschot en fam.

11.30 uur Swalmen. H. Doopsel van Vieve Engelen.
13.30 uur Asselt. H. Doopsel Dex en Lizz Kessels.

Zaterdag 25 september
19.00 uur Swalmen.
Mariet Doensen-Dingelstad vwg. verjaardag.

Zondag 26 september: 26e Zondag door het jaar “Om het goede…”
9.00 uur Boukoul.

10.30 uur Swalmen.
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen.

11.30 uur Swalmen. H. Doopsel Roan Killaars.

KERKJOURNAAL

1 Op zondag 15 augustus, Maria ten Hemelopneming, heeft onze Wim
Beurskens, secretaris van ons kerkbestuur de zeer hoge kerkelijke
onderscheiding “Ridder in de orde van St. Silvester” in ontvangst
mogen nemen. Wij feliciteren hem van harte met deze hoge blijk van
waardering door onze Paus Franciscus voor zijn verdiensten voor de
Passiespelen van Tegelen en de tomeloze inzet voor onze parochies
in Asselt, Boukoul en Swalmen.

2 * Donderdag 2 september is de H. mis in Jan Baptist om 14.30 uur.
Dus deze keer niet op vrijdag.
Een goede speurneus kent de reden.

3 St. Lambertus de patroonheilige van onze kerk in Swalmen…
17 september is zijn feestdag,
wij vieren hem dit jaar op zondag 19 september

4. De minimale Kerkbijdrage voor 2021 door bisdom Roermond
is vastgesteld op € 110,- . De kerk is er voor U en dankzij U…

De realiteit noopt mij ertoe u te vragen mij niet alleen te laten. Mij te helpen de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.

Omdat onze kerken een ANBI status hebben zijn de giften voor een deel aftrekbaar, periodieke giften voor minimaal 5 jaar zijn volledig aftrekbaar van het te betalen bedrag aan de fiscus. Voor informatie kunt u ons altijd bellen.

Hiervoor heel veel dank, namens het kerkbestuur,
Lambert Smeets, penningmeester.


Ga terug naar de agenda