bekijk agendapunt HOGE PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR SWALMENAAR, WIM BEURSKENS, OUD-VOORZITTER PASSIESPELEN TEGELEN

vrijdag 31 december 2021 om 23.00 uur te lambertus - het woord gods

HOGE PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR SWALMENAAR,
WIM BEURSKENS, OUD-VOORZITTER PASSIESPELEN TEGELEN

Op zondag 15 augustus heeft oud-voorzitter Wim Beurskens van de Passiespelen Tegelen een hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot ridder in de orde van Sint-Sylvester. Hij krijgt de onderscheiding met name voor zijn jarenlange inzet voor de Passiespelen. Beurskens was 36 jaar lid van het dagelijks bestuur van de Passiespelen, waarvan 33 jaar als voorzitter. De onderscheiding is hem namens bisschop Harrie Smeets uitgereikt door deken Jos Spee van Venlo.
Wim Beurskens (68) komt uit Swalmen. Na zijn middelbare schoolopleiding aan het Bisschoppelijk College in Roermond en een studie medicijnen in Nijmegen werkte hij van 1979 tot 1980 korte tijd in het Willibrordziekenhuis in Tegelen. In 1980 vestigde hij zich als huisarts in Tegelen. In zijn eigen praktijk bleef hij actief tot 31 december 2015. In 1982 trad Beurskens toe tot het dagelijks bestuur van de Stichting Passiespelen Tegelen. Aanvankelijk als secretaris en vanaf 1985 als voorzitter. Deze rol vervulde hij maar liefst 33 jaar, tot aan zijn terugtreden in 2018. Onder leiding van Beurskens hebben de Passiespelen een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waardoor het lijdensverhaal van Christus ook dit jaar weer op eigentijdse wijze voor een breed publiek toegankelijk wordt gemaakt.
Naast zijn inzet voor de Passiespelen was Beurskens ook vele jaren voorzitter van het missiecomité ‘Vrienden van Akwagya Tegelen’ en van 1998 tot 2004 vicevoorzitter van het kerkbestuur van de parochie Het Woord Gods in Swalmen. Sinds 2016 is hij secretaris van het kerkbestuur van het parochiecluster Swalmen. Beurskens is ook op andere wijze actief als vrijwilliger in de parochie. Naast zijn drukke werkzaamheden als huisarts in een eenmanspraktijk en zijn vrijwilligerswerk voor de Passiespelen vond Beurskens de tijd om tussen 1991 en 1998 een studie theologie te volgen aan de universiteit in Nijmegen, die hij cum laude afrondde met een scriptie over het katholieke standpunt met betrekking tot euthanasie. Op zijn eigen website gaat hij in artikelen en columns regelmatig in op thema’s op het snijvlak van geneeskunde en theologie.
De ridderorde van Sint-Sylvester is een van de hogere pauselijke onderscheidingen. De orde werd in 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De orde wordt verleend aan mensen die zich op het vlak van kerk en samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De onderscheiding wordt slechts in beperkte mate uitgereikt.


Ga terug naar de agenda