bekijk agendapunt Lambertusbode oktober 2020

zondag 1 november 2020 om 12.00 uur te lambertus swalmen

Lambertusbode
Jaargang: 1 nummer: 10 2020
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 oktober t/m 31 oktober 2020

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor: Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 11 omvat: 1 nov. 2020 t/m 30 nov. 2020.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 16 oktober 2020 - 12.00 uur.
De Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 2 en 16 oktober
KERKAGENDA:

Vrijdag 2 oktober
19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Er is voldoende veilige plaats in de kerk.

Zaterdag 3 oktober
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Trees Cluitmans-Zeijen;
Maria Geerlings vwg verjaardag;
Mariet Doensen-Dingelstad vwg verjaardag en
Eric Vogels;
Sef Claessen en Annie Schreurs-Nabben.

Zondag 4 oktober: 27e Zondag door het jaar ”Durf het risico aan ”
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Jrd. Jan Peters

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
uit dankbaarheid voor het 60 jarig huwelijk van
Jo en Piet de Wit;
Jrd George Hilkens en Maria Hilkens-Maessen.

Woensdag 7 oktober
19.00 uur Rozenkransgebed in kerk Swalmen.

Zaterdag 10 oktober:
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Sjeng en Maria Cabbollet-van Eck;
Gerard Derks; Jan Simons.

Zondag 11 oktober: 28e Zondag ”Tot het feest genodigd”
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Richard Schreurs

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Jaardienst Jo Vallen - Geenen
familie Beckers-Niessen;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Gerard Janssen vwg. verjaardag


Woensdag 14 oktober
19.00 uur Rozenkransgebed in kerk Swalmen.

Donderdag 15 oktober
10.30 uur Swalmen, Uitvaart mevr. Lies Pijpers

Zaterdag 17 oktober
19.00 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
Lies Jaspar-van Heel

Zondag 18 september: 29e Zondag “Wat God toekomt “
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Voor alle levende en overleden parochianen.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Ouders Sieben–Hermans;
Ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg; Jo Schouenberg.

Woensdag 21 oktober
19.00 uur Rozenkransgebed in kerk Swalmen.

Zaterdag 24 oktober
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Harry op den Camp;
ouders Sjaak Verhaegh en Door Verhaegh-Manders.

Zondag 25 oktober: 30e Zondag door het jaar “Heb totaal lief“
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Voor alle levende en overleden parochianen.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Sef Geraedts en Lies Geraedts-Reinders;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen.

Woensdag 28 oktober
19.00 uur Rozenkransgebed in kerk Swalmen.

Zaterdag 31 oktober
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Charles Hermans vwg verjaardag;
Echtpaar Lei Sanders en Mia Sanders-Sampers.
Sjeng en Netje Emans - Cartigny en schoondochter Annie Emans

KERKJOURNAAL

OVERZICHT VAN DE REKENINGEN BATEN EN LASTEN OVER 2019

PAROCHIE H. LAMBERTUS SWALMEN
BATEN: LASTEN:
Kerkbijdrage 17.850 Personeelskosten 54.330
Collecten/giften 10.639 Kosten liturgie 5.665
Stipendia 8.779 Kosten gebouwen 34.893
Grafrechten 11.525 Kosten begraafplaats 1.697
Rente en pachten 56.241 Bijdrage aan Bisdom 9.773
Huur gebouwen 10.080 Solidariteitsfonds Bisdom 9.773
Tekort 16.979 Beheer/Administratie 15.962
------------------- -------------
132.093 132.093

PAROCHIE H. THERESIA BOUKOUL
BATEN: LASTEN:
Kerkbijdrage 6.184 Personeelskosten 4.000
Collecten 2.901 Kosten liturgie 439
Stipendia 1.369 Kosten Gebouwen 14.818
Grafrechten 3.209 Kosten Begraafplaats 322
Rentekosten 291 Bijdrage aan Bisdom 2.000
Huur gebouwen 10.140 Solidariteitsfonds Bisdom 2.000
Tekort 67 Beheer/Administratie 0
--------- -------------
23.579 23.579

U ziet dat er heel wat geld in de kerk omgaat. Elk dubbeltje wordt verantwoord omgedraaid voor dat we het uitgeven. Op alle fronten proberen we meer inkomsten te krijgen en de uitgaven te minimaliseren. Soms staan we voor moeilijke keuzes en vaak moeten we gewoon betalen. Het zal u bekent in de oren klinken. De toekomst en onze lieve Heer blijven ons uitdagen. Veel dank voor uw steun en interesse.
Wij hopen dat u geniet van de vieringen en van onze mooie kerken.
Namens het kerkbestuur. Pastoor Irec Crasborn.


Ga terug naar de agenda