bekijk agendapunt Lambertusbode en Kerkdiensten augustus 2020

zondag 30 augustus 2020 om 15.00 uur te lambertus - het woord gods

Lambertusbode
Jaargang: 1 nummer: 8 2020
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 augustus t/m 31 augustus 2020


Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:
Brugstraat 2: wo. en vr. van 9.00 - 12.00 uur :
Peter Trepels (0475) 50 68 29
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
F. Houben

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79


Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 9 omvat: 1 sept..2020 t/m 30 sept. 2020.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 14 augustus 2020 - 12.00 uur.
De Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!


Heilige missen door de week:

Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen

KERKAGENDA:

Zaterdag 1 augustus
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Jan Wuts en Peter Wuts;
Jrd. Tiny (Zus) Smeets, ouders Sjra Smeets en
Lies Smeets-Altgassen en Piet, Jan en Sjra Smeets.

Zondag 2 augustus: 18e Zondag door het jaar ”Deel wat je hebt ”
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Alle levende en overleden parochianen.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Ouders Sieben–Hermans;
Ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg; Jo Schouenberg.

11.30 uur Doop Chloé Vercouteren.

Vrijdag 7 augustus
19.00 - 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Er is voldoende veilige plaats in de kerk.

Zaterdag 8 augustus:
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Jrd. Lieske Alers en de fam. Suilen-Instenberg;
Barb Dingelstad-Simons ‘van het Krenske’.

Zondag 9 augustus: 19e Zondag door het jaar “Stilte ná de storm ”
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Alle levende en overleden parochianen.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Leny Manders -Suilen, fam. Manders en fam. Suilen
Zaterdag 15 augustus
‘Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming’
19.00 uur Swalmen (max. 100 personen)
Gerard Derks; Jrd. Sjra Ransz;
Jrd. Henk Wuts, Maria Wuts-Geraedts en
Hermine Wuts-Schmitz.

Zondag 16 augustus: 20e Zondag door het jaar
“Grenzen overschrijden “
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
fam. Claessen-Peters en Sjeng Cox.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Jrd. overl. ouders Gerardus Linssen en Maria Schulpen;
Overl. van de familie Ridderbecks-Hendrikx.

Zaterdag 22 augustus
14.00 uur Doop Daley Domburg.

19.00 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto, violist
Jrd. Maria Geerlings.

Zondag 23 augustus: 21e Zondag door het jaar “Toekomst openen “
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Lies Jaspar-van Heel.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
Truus Gruintjes-Augustus.

Zaterdag 29 augustus
11.00 uur Swalmen Eerste Heilige Communie.

19.00 uur Swalmen: H. Wijnands-Bogtmans en
de zonen Lou, Cor en schoonzoon Henk.

Zondag 30 augustus: 22e Zondag door het jaar
”Durven verliezen om… ”
9.00 uur Boukoul (max. 100 personen)
Alle levende en overleden parochianen.

10.30 uur Swalmen (max. 100 personen)
fam. Claessen-Peters en Sjeng Cox;

KERKJOURNAAL

Wij wensen u een fijne vakantietijd en een goede gezondheid toe.
Het kerkbestuur.

Door mevr. M. Niessen mooi geborduurde zakjes incl. een stukje zeep zijn
voor € 3,50 te koop in het parochiekantoor Brugstraat 2 in Swalmen.
De hele opbrengst hiervan schenkt zij aan onze kerken.
Wij zijn mevr. Niessen zeer dankbaar voor haar vrijwillige inzet.

De minimale Kerkbijdrage voor 2020 is mede door het bisdom
Roermond vastgesteld op € 110,- . (Dit was voorheen € 100,-)

De crisis noopt mij ertoe u te vragen mij niet alleen te laten. Mij te helpen
de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.
Hiervoor heel veel dank, namens het kerkbestuur, Lambert Smeets.


Ga terug naar de agenda